Διαμεσολαβούντες

All Star Game από την ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες ΑΕΜΑ

Εμπνευσμένη από την ορολογία και την προπόνηση των παικτών του μπάσκετ, η ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α., μια από τις κορυφαίες εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων, σχεδίασε και υλοποίησε πρόσφατα μια ιδιαίτερη βιωματική εκπαίδευση των εργαζομένων της. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν να δώσει στο σύνολο των στελεχών της την ευκαιρία να αντιληφθούν με τον πιο άμεσο τρόπο τη σημασία της ομαδικής δουλειάς, της κατάλληλης στρατηγικής και προετοιμασίας και της συνεχούς προσπάθειας για την επίτευξη των κοινών στόχων της ομάδας.

Μέσα από ειδικά σχεδιασμένες δράσεις, οι εργαζόμενοι έλαβαν την κατάλληλη έμπνευση και τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να λειτουργήσουν όλοι σαν μια δυνατή και αδιάρρηκτη ομάδα με στόχο την κορυφή.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας, κα Άννυ Τρύφων, δήλωσε: «Στη νέα εποχή που συνθέτει για την εταιρεία μας η ένταξή της στον διεθνή επενδυτικό όμιλο της Fairfax δημιουργούνται ακόμα περισσότερες ευκαιρίες για να εστιάσουμε στην δυναμική ανάπτυξη της ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α. στον κλάδο της μεσιτείας ασφαλίσεων. Ο νέος μέτοχος μας προσφέρει σημαντική τεχνογνωσία προκειμένου να δημιουργήσουμε νέες λύσεις προσαρμοσμένες απόλυτα στις ανάγκες των πελατών μας. Το πιο σημαντικό όμως στοιχείο μας είναι οι άνθρωποι μας, αυτοί που καλούνται να ξεπεράσουν τις τρέχουσες προκλήσεις και να κάνουν πραγματικό πρωταθλητισμό για να συμβάλλουν στη διαρκή ανοδική πορεία της εταιρείας. Μέσα από αυτές τις εκπαιδεύσεις, σκοπεύουμε να παρέχουμε στους εργαζόμενους μας τα κατάλληλα εργαλεία που θα δημιουργήσουν ουσιαστική προστιθέμενη αξία για τους ίδιους, την εταιρεία και τους πελάτες μας».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας