Εταιρείες

Θετική εξέλιξη στο θέμα του Επικουρικού Κεφαλαίου

Ξεκαθάρισε με Νόμο το ζήτημα που είχε προκύψει σχετικά με τον ρόλο του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων, σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας ασφαλιστικής επιχείρησης.

Το ζήτημα είχε προκύψει μετά την ψήφιση του ν. 4364/2016, όπου ενώ πρόθεση του νομοθέτη ήταν να αναγνωρισθεί ο εγγυητικός χαρακτήρας του Επικουρικού Κεφαλαίου,δεν είχαν καταργηθεί αντικρουόμενες διατάξεις του παρελθόντος, που όριζαν ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο υπεισέρχεται στο σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, για τις απαιτήσεις των ασφαλισμένων του κλάδου αστικής ευθύνης αυτοκινήτων.

Με απλά λόγια, το Επικουρικό Κεφάλαιο έφερε την υποχρέωση να αποζημιώνει τους δικαιούχους από τροχαίο ατύχημα, χωρίς πλέον να έχει καμία ανάμειξη στη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας της εκάστοτε υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης, η οποία, σύμφωνα με τον ν. 4364/2016, βρίσκεται στα χέρια του εκκαθαριστή.

Με το άρθρο 53 του Ν. 4438/2016 (ΦΕΚ Α’ 220/28.11.2016) καταργήθηκε η επίμαχη διάταξη (παρ. 4, άρθρο 24, Ν. 489/1976, όπως είχε κωδικοποιηθεί ως παρ. 4, του άρθρου 25 του Π.Δ. 237/1986), για την υποχρέωση του Επικουρικού Κεφαλαίου να υπεισέρχεται αυτοδίκαια στις υποχρεώσεις ασφαλιστικής επιχείρησης σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της.

Όπως επισημαίνει σε σχετική εγκύκλιο της η ΕΑΕΕ (δείτε εδώ αναλυτικά), «σε περίπτωση νέας ασφαλιστικής εκκαθάρισης εφαρμόζεται πλέον το άρθρο 242 παρ. 3 του Ν. 4364/2016, το οποίο προβλέπει ότι το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων παρεμβαίνει ως εγγυητικός οργανισμός και καταβάλλει αποζημιώσεις στους δικαιούχους βάσει της εκάστοτε επικαιροποιημένης κατάστασης που συντάσσει και του γνωστοποιεί ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής και σύμφωνα με τα όρια που προβλέπει σήμερα ο Ν. 489/1976. Τυχόν εκκρεμείς δίκες (εννοείται σε περίπτωση νέας ασφαλιστικής εκκαθάρισης) που αφορούν ασφαλίσεις αστικής ευθύνης οχημάτων θα συνεχίζονται από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή και όχι από το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων».

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας