Οικονομικά Μεγέθη

AIGAION Ασφαλιστική: Κερδοφορία και βελτίωση των δεικτών της το 2012

Τα οικονομικά στοιχεία της για το 2012, όπως αποτυπώνονται στον εποπτικό ισολογισμό προς την Τράπεζα της Ελλάδος, ανακοίνωσε στις 7 Μαρτίου η AIGAION Ασφαλιστική.

Όπως τονίζεται στο σχετικό δελτίο τύπου, η διατήρηση της κερδοφορίας, ο υψηλός δείκτης φερεγγυότητας και η ταχύτητα και συνέπεια στην καταβολή αποζημιώσεων είναι τα κυριότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πορεία της AIGAION Ασφαλιστική και το 2012. 

Συγκεκριμένα, όπως αποτυπώνεται και στον εποπτικό ισολογισμό προς την Τράπεζα της Ελλάδος, η AIGAION Ασφαλιστική διατήρησε την κερδοφορία της και στη χρήση του 2012, έχοντας απορροφήσει τη συνολική ζημία από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI+). Επιπλέον, ο δείκτης φερεγγυότητας της εταιρείας διαμορφώθηκε στο 153% στο τέλος του 2012, παρουσιάζοντας 38% αύξηση, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, υπερκαλύπτοντας τόσο το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας όσο και τα στοιχεία ασφαλιστικής τοποθέτησης, χωρίς να είναι αναγκαία οποιαδήποτε ευεργετική διάταξη για παρέκκλιση στις μεθόδους αποτίμησης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου λόγω PSI+.

Μέσω της συνετής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου της, η AIGAION Ασφαλιστική κατέγραψε 10,34% αύξηση στις αποδόσεις των επενδύσεών της, με ταυτόχρονη μείωση των απαιτήσεών της. Παράλληλα, ο δείκτης αποθεματοποίησης αυξήθηκε κατά 18% σε σχέση με το 2011.

Η AIGAION Ασφαλιστική κατέβαλε το 2012 αποζημιώσεις συνολικού ύψους €24,5 εκατ., εξοφλώντας το 77% των ζημιών που αναγγέλθηκαν στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, ενώ στη λήξη του έτους το ποσοστό των ζημιών που εξοφλήθησαν κατά την περίοδο 2010-2012 ανέρχεται στο 85% των αναγγελθεισών ζημιών της τριετίας.

«Τα μηνύματα είναι ικανοποιητικά και ελπιδοφόρα, παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία. Θα επιμείνουμε στην οδό της συνετής διαχείρισης του χαρτοφυλακίου μας, της υποστήριξης των συνεργατών μας και της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες μας», δήλωσε ο κ. Νίκος Βελλιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AIGAION Ασφαλιστική, σχολιάζοντας τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία του 2012.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας