Μελέτες

Αύξηση του loss ratio στις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου το 2021

Αύξηση κατά 3,5 ποσοστιαίες μονάδες κατέγραψε ο Δείκτης ζημιών (loss ratio) στις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου το 2021, σύμφωνα με την Στατιστική Επετηρίδα που δημοσίευσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Ειδικότερα, συνολικά ο δείκτης ζημιών το 2021 ανήλθε στο 45,64%, έναντι 42,14% το 2020. Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η αύξηση του δείκτη ζημιών της Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, 49,04%, έναντι 44,86% το 2020.

Στην Στατιστική Επετηρίδα του 2021 συμμετείχαν με αναλυτικά στοιχεία 30 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, με εκτιμώμενη συμμετοχή 89% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων για το 2021.

Ως γνωστόν η ασφάλιση αυτοκινήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα. Συμμετέχει κατά 44,6% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και κατά 22,4% στην συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών (στοιχεία έτους 2021). Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αναφέρεται στην εγγεγραμμένη παραγωγή των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με εγκατάσταση καθώς και όσων δραστηριοποιούνται μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ.

Η ως άνω οριζόμενη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων 3. Χερσαίων οχημάτων και 10. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) του έτους 2021 ήταν €1,07 δισ., μειωμένη κατά 0,01% σε σχέση με το 2020. Την ίδια χρονιά οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών συνολικά κατέγραψαν παραγωγή €2,4 δισ., αυξημένη κατά 5,2% έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες που προκύπτουν από τη μελέτη των στοιχείων των ετών 2020 και 2021, αντιστοίχως, αναφορικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων για το σύνολο των καλύψεων και των οχημάτων, έχουν ως εξής:

Αύξηση του loss ratio στις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου το 2021

Τα ασφαλισθέντα οχήματα και η συχνότητα ζημιών τους ανά τύπο ασφαλισμένου οχήματος (με βάση την εκτίμηση πρώτου έτους), φαίνονται στα γραφήματα 1 και 2.

Αύξηση του loss ratio στις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου το 2021
Αύξηση του loss ratio στις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου το 2021

Οι δείκτες ζημιών (υπολογισμένοι με βάση το οικονομικό έτος) για τους κυριότερους τύπους οχημάτων και καλύψεων αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

Αύξηση του loss ratio στις Ασφαλίσεις Αυτοκινήτου το 2021

Σύμφωνα πάντα με τη Στατιστική Επετηρίδα πιο “ζημιάρηδες” είναι οι νομοί Αττικής (7,89), Αχαΐας (7,06), Ηρακλείου (6,62) και Θεσσαλονίκης (6,07). Όσον αφορά το μέσο κόστος ζημιάς, πιο “ακριβοί” είναι οι νομοί Λακωνίας(2.800), Πρέβεζας (2.267) και Λευκάδας (2.006).

Ολόκληρη η Στατιστική Επετηρίδα εδώ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας