Η Achmea πούλησε την Friends First στην Aviva

1366
achmea

O ολλανδικός όμιλος Achmea συμφώνησε για την πώληση της ιρλανδικής ασφαλιστικής εταιρείας ζωής, Friends First, στην Aviva group plc.

Η Friends First και οι 320 εργαζόμενοί της θα γίνουν μέρος της δραστηριότητας της Aviva στην Ιρλανδία, η οποία έχει ήδη ισχυρή παρουσία στην αγορά Ζωής και Συντάξεων, ενώ είναι επίσης ηγέτης στην αγορά της ασφάλισης ζημιών στη χώρα. Η συναλλαγή υπόκειται σε κανονιστική έγκριση και σε συνήθεις συνθήκες ολοκλήρωσης.

Ως αποτέλεσμα της πώλησης, η Achmea αναμένει να πραγματοποιήσει συνολικά καθαρά έσοδα ύψους περίπου €220 εκατ., αποτελούμενα από τα έσοδα από την πώληση €130 εκατ. που κατέβαλε η Aviva, τις πληρωμές μερισμάτων που είχαν εισπραχθεί πριν από τη συναλλαγή, που συνδέονται με την Καθαρή Αξία Ενεργητικού της Friends First, την οποία η Achmea αναμένει να λάβει για την οριστικοποίηση της συναλλαγής.

Η συναλλαγή αναμένεται να οδηγήσει τον Όμιλο σε καθαρή ζημία κατά τη διάθεση περίπου €35 εκατ. σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ, η οποία θα λογιστικοποιηθεί το 2017.

Επιπλέον, η Achmea αναμένει να πραγματοποιήσει μια καθαρή χρηματική απόσβεση ύψους επιπλέον €20 εκατ., ως αποτέλεσμα της εκκαθάρισης των υπόλοιπων ιρλανδικών νομικών προσώπων.

Προηγούμενο άρθροΝέος Σταθμός GLASSDRIVE® στα Μουδανιά
Επόμενο άρθροΜε «Αέρα Νίκης» και στο Επιμελητήριο Πειραιά οι Διαμεσολαβητές