Achmea, ο ψηφιακός ασφαλιστής

337

Σταθερή προσήλωση στη μείωση κόστους.

Η ελληνική συμμετοχή μέσω της Interamerican συνεισφέρει με αυξημένο μερίδιο αγοράς και με την «ασφάλιση με το χιλιόμετρο»

 

«€386 εκατ. καθαρά κέρδη κατέγραψε η Achmea το 2015. Το αποτέλεσμα βελτιώθηκε, διότι σε όλο τον όμιλο περιορίστηκαν σημαντικά οι δαπάνες. Στο υψηλότερο αποτέλεσμα συνέβαλαν οι θετικές εξελίξεις στους κλάδους  Συντάξεων και Ζωής, στις Τραπεζικές και Διεθνείς δραστηριότητες, καθώς και τα καλύτερα αποτελέσματα στις επενδύσεις. Το αποτέλεσμά μας επηρεάστηκε σημαντικά από τη διάθεση €481 εκατ. εξ αυτού, για την άμβλυνση της αύξησης των ασφαλίστρων στα συμβόλαια υγείας των πελατών μας. Οι μεγάλες καταιγίδες προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στους πελάτες μας.

Περισσότερο από €120 εκατ. ήταν η αρνητική επίπτωση στο αποτέλεσμά μας από τις αποζημιώσεις για ζημιές που προκλήθηκαν από θύελλες. Τα Ασφάλιστρα παρέμειναν σταθερά στα €20 δις. Χρησιμοποιήσαμε την ηγετική μας θέση στην αγορά των Γενικών ασφαλίσεων και των ασφαλίσεων Υγείας, για να δημιουργήσουμε τα καλύτερα δυνατά προϊόντα για τους πελάτες μας. Ο δείκτης φερεγγυότητάς μας παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, στο 210%, και ως αποτέλεσμα οι πελάτες μας μπορούν να είναι σίγουροι ότι θα μπορούμε να ανταποκριθούμε στις μελλοντικές μας υποχρεώσεις.

Πήραμε έγκριση για τη χρήση μερικού εσωτερικού μοντέλου για τις Γενικές ασφαλίσεις σε καθεστώς Solvency II. Αυτό παρέχει στους ασφαλισμένους μας ακόμη καλύτερη προστασία των συμφερόντων τους. Στην Achmea σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο στο πρόγραμμα Επιτάχυνση & Καινοτομία. Πολλές πρωτοβουλίες μας είχαν άμεσο αντίκτυπο στους πελάτες μας, όπως οι βελτιωμένες εφαρμογές ή οι πιο εκτεταμένες online υπηρεσίες. Άλλες ενέργειες είναι ίσως λιγότερο ορατές, αλλά είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Με την ίδρυση του Centraal Beheer Γενικό Ταμείο Συντάξεων (APF), συνεχίζουμε να τοποθετούμαστε σε καλή θέση στην αγορά των συντάξεων. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, συγκεντρώσαμε όλες τις δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων και δημιουργήσαμε την Achmea Investment Management. Με περισσότερα από €100 δις  υπό διαχείριση κεφάλαια, δημιουργήθηκε έτσι ένας από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές στην Ολλανδία.

Κατά το τρίτο έτος του προγράμματος αλλαγής μας “Επιτάχυνση & Καινοτομία”, η Achmea θα προχωρήσει στην επόμενη φάση. Διατηρούμε την πορεία που έχουμε χαράξει και θα ολοκληρώσουμε το τρέχον πρόγραμμα φέτος. Ταυτόχρονα, επιταχύνουμε σε συγκεκριμένους τομείς, ώστε να ανταποκρινόμαστε συνεχώς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών μας. Για παράδειγμα, εξορθολογούμε περαιτέρω τον οργανισμό μας, σύμφωνα με τις αλυσίδες της αγοράς Γενικών ασφαλίσεων, Υγείας και Συντάξεων. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να μειώσουμε την πολυπλοκότητα και να αυξηθεί η εμπορική δύναμη των brands μας.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους μας και τον Οργανισμό Εκπροσώπησης των υπαλλήλων για τη δέσμευση και την αφοσίωση που επέδειξαν. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους τους επιχειρηματικούς μας εταίρους –ιδιαίτερα την Rabobank–, τους μετόχους και τους πελάτες μας. Η στερεά συνεργασία μαζί τους είναι ο μόνος τρόπος που μπορούμε να έχουμε αξία στο μέλλον, τόσο για τους πελάτες μας όσο και για την κοινωνία στο σύνολό της».

Τα όσα παραπάνω αναφέρονται είναι η δήλωση του κ. Willem van Duin, Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της Achmea, που συνοδεύει την Έκθεση Αποτελεσμάτων του Ομίλου για το 2015.

Στην Έκθεση, που δημοσιεύτηκε την 1η Μαρτίου 2016, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι  το πρόγραμμα του Ομίλου υπό τον τίτλο «Επιτάχυνση & Καινοτομία» προβλέπει:

  • επιτάχυνση όσον αφορά την εστίαση στον πελάτη και την εξοικονόμηση κόστους
  • καινοτομία στις διαδικασίες και τις online υπηρεσίες
  • αλλαγές που οδηγούνται από τις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών.

Οι φιλοδοξίες του προγράμματος είναι να παρέχονται στους πελάτες νέες λύσεις, να διατηρηθεί το σημερινό υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών και η μακροπρόθεσμη οικονομική υγεία του Ομίλου.

Οι Στόχοι για το 2016 αναλύονται ως εξής:

  • € 450 εκατ. μείωση κόστους
  • Μείωση περίπου 4.000 θέσεων εργασίας.

Η Interamerican έχει τη θέση της μέσα στο πλάνο της μητρικής ως προς τον πελατοκεντρικό σχεδιασμό και την ανανέωση των επιχειρηματικών λειτουργιών, καθώς σε αυτό το κομμάτι αναφέρεται η καινοτόμα πρωτοβουλία της να προσφέρει τη δυνατότητα ασφάλισης αυτοκινήτου με το χιλιόμετρο. Η Achmea αναφέρεται συγκεκριμένα στο πρόγραμμα Buy the Mile”.

Στα αποτελέσματα των Διεθνών Δραστηριοτήτων του Ομίλου, οι πληροφορίες που δημοσιεύονται είναι οι εξής:

Διεθνείς δραστηριότητες:

  • Αυξημένη κερδοφορία στην Ελλάδα, την Τουρκία, τη Σλοβακία και την Ιρλανδία.
  • 5% συνολική αύξηση των ασφαλίστρων στις χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
  • Διπλασιασμός του λειτουργικού αποτελέσματος στα €52εκατ., εν μέρει λόγω έκτακτων μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων.
  • Διορθωμένο ως προς τα έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, το λειτουργικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 15% στα €30 εκατ.
  • Η πώληση των μη κερδοφόρων μονάδων συνέβαλε στη βελτίωση του αποτελέσματος.

Τουρκία: Αύξηση μεριδίου αγοράς Γενικών Ασφαλίσεων. Ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξημένα κατά 20%, παρά την υποτίμηση της λίρας

Ελλάδα: Αύξηση μεριδίου αγοράς, που οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη του online δικτύου πωλήσεων Anytime.

Σλοβακία: Αύξηση εσόδων από ασφάλιστρα κατά 8%, χάρη στην αύξηση των online πωλήσεων μέσω του Onlia. Αύξηση των online πελατών κατά 12%.

Διαβάστε εδώ την Έκθεση Αποτελεσμάτων.

Προηγούμενο άρθροFT: Πειραιώς και Attica ελέγχονται από την ΕΚΤ για την ανακεφαλαιοποίηση
Επόμενο άρθροΑρχίζουν οι έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα