Διεθνή

6 αρχές από την GFIA για τη σωστή λειτουργία της Suptech

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Ενώσεων (GFIA) δημοσίευσε ένα σύνολο βασικών αρχών που σχετίζονται με τη χρήση καινοτόμου τεχνολογίας από τους εποπτικούς φορείς για την υποστήριξη της εποπτείας (suptech).

Όπως και στον ίδιο τον ασφαλιστικό τομέα, με τη χρήση της τεχνολογίας οι εποπτικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν τις διαδικασίες, να μειώσουν το κόστος και να παρέχουν καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, όμως, η νέα τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει νέους κινδύνους και ανεπιθύμητα αποτελέσματα.

Σε γενικές γραμμές, η χρήση της suptech θα πρέπει να συνάδει με τις γενικές αρχές της εποπτείας, όπως η αρχή της σημαντικότητας και η αρχή της αναλογικότητας. Επιπλέον, οι ακόλουθες έξι αρχές μπορούν, σύμφωνα με την GFIA, να βοηθήσουν τους επόπτες να μεγιστοποιήσουν τα αναμενόμενα οφέλη, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τους κινδύνους από τη χρήση της suptech:

• Απαιτείται ένας οργανωμένος διάλογος μεταξύ του επόπτη και του χρηματοπιστωτικού τομέα σχετικά με τη χρήση της suptech.

• Η χρήση της suptech πρέπει να έχει έναν σαφή και εφικτό στόχο.

• Η χρήση της suptech θα πρέπει να μειώσει και όχι να αυξήσει τον διοικητικό φόρτο των ασφαλιστών.

• Ενώ οι ανησυχίες για την προστασία των δεδομένων, την ποιότητά τους και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πρέπει να είναι υψίστης σημασίας κατά τη χρήση της supetch, οι επόπτες θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να μοιράζονται τις γνώσεις που προκύπτουν από αυτή με τους ασφαλιστές και την κοινωνία γενικότερα.

• Η χρήση της suptech θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή από τους επόπτες, επειδή η λήψη πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγχυση ρόλων.

• Το πλαίσιο των δεδομένων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν μια εποπτική αρχή αποφασίζει να παρέμβει.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας