-15,9% οι νέες εργασίες στον κλάδο Ζωής και Υγείας το α’ εξάμηνο 2020

1128
στατιστικά

Μείωση των νέων εργασιών κατά 15,9% καταγράφει η έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής α΄εξαμήνου 2020 της ΕΑΕΕ, με τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές να παραμένουν το κυρίαρχο κανάλι διανομής.

Στην έρευνα συμμετείχαν 17 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με καθεστώς εγκατάστασης, οι οποίες συγκέντρωσαν το 98,9% της παραγωγής ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) στις ασφαλίσεις Ζωής και Υγείας. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 4 δραστηριοποιούνται μόνο στις ασφαλίσεις Ζωής, ενώ 13 δραστηριοποιούνται σε ασφαλίσεις Ζωής, Ατυχημάτων, Ασθενειών και άλλων ασφαλίσεων.

Τα Ευρήματα της έρευνας

Από την επεξεργασία των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο του α΄ εξαμήνου του 2020 (για το 2019 καταγράφονται τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευνας) προκύπτουν τα εξής:

Παραγωγή Ασφαλίστρων

Η μείωση του συνόλου της παραγωγής ασφαλίστρων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας (εξάμηνο 2020 / εξάμηνο 2019) έφθασε το 5,7%, αναλυόμενη σε μείωση κατά 0,5% των ατομικών ασφαλίσεων και 17,9% μείωση των ομαδικών.

Επίσης, καταγράφηκε παραγωγή από αντασφαλίσεις ύψους €239 χιλ. (€126 χιλ. για τις ατομικές ασφαλίσεις, €113 χιλ. για τις ομαδικές ασφαλίσεις).

Από το σύνολο της παραγωγής ασφαλίστρων του α΄ εξαμήνου του 2020, ποσό €307,4 εκατ. αντιστοιχεί στις νέες εργασίες του κλάδου (εκ των οποίων €262,8 εκατ. στις ατομικές ασφαλίσεις και €44,6 εκατ. στις ομαδικές ασφαλίσεις).

Η μείωση των νέων εργασιών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας (εξάμηνο 2020 / εξάμηνο 2019) έφθασε το 15,9%, αναλυόμενη σε μείωση κατά 17,9% των ατομικών ασφαλίσεων και 1,7% μείωση των ομαδικών.

Από το σύνολο των νέων εργασιών, οι εφάπαξ καταβολές το α΄ εξάμηνο του 2020 ανήλθαν  στα €229,7 εκατ. στο σύνολο (εκ των οποίων €197,3 εκατ. στις ατομικές ασφαλίσεις και €32,4 εκατ. στις ομαδικές). Αντιστοίχως, οι εφάπαξ καταβολές το α΄ εξάμηνο του 2019 ήταν €291,8 εκατ. στο σύνολο (εκ των οποίων €256,9 εκατ. στις ατομικές ασφαλίσεις και €34,9 εκατ. στις ομαδικές).

Πλήθος Συμβολαίων

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ανήλθαν κατά το α’ εξάμηνο του 2020 σε 1.716.576, έναντι 1.711.551 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Από αυτά, 1.710.141 ήταν ατομικά συμβόλαια, ενώ 6.435 ομαδικά.

Η αύξηση του πλήθους των συμβολαίων, των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της έρευνας, έφθασε το 0,3% στο σύνολο, οφειλόμενη σε αύξηση 0,3% των ατομικών συμβολαίων και 2,6% αύξηση των ομαδικών.

Κανάλια διανομής

Για ένα ακόμα εξάμηνο οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές παραμένουν το κυρίαρχο κανάλι διανομής στις ατομικές ασφαλίσεις Ζωής, με ποσοστό 56% (40,6% οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές αποκλειστικής συνεργασίας και 15,4% οι μη αποκλειστικής συνεργασίας) με το Bancassurance να εισφέρει το 42,6% της παραγωγής και τις άμεσες πωλήσεις μόλις το 1,31%.

Αντίστοιχα, στις ομαδικές ασφαλίσεις οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές εισέφεραν το 49,8% (16,9 οι αποκλειστικής

Συνεργασίας και 32,9% οι μη αποκλειστικής) οι Άμεσες πωλήσεις το 38,9% και το bancassurance το 11,3%.

Αποζημιώσεις  

Οι αποζημιώσεις ανήλθαν σε €805.697.003, έναντι €785.786.108 το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Από αυτές, τα €597.373.588 αφορούσαν Ατομικές Ασφαλίσεις και τα €208.323.415 Ομαδικές. Η αύξηση των αποζημιώσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων της παρούσας έρευνας έφθασε το 2,5% στο σύνολο, οφειλόμενη σε αύξηση 16,7% των αποζημιώσεων των ατομικών συμβολαίων και 23,9% μείωση των αποζημιώσεων των ομαδικών συμβολαίων.

Ολόκληρη η έρευνα εδώ.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθρο«Οι Φίλοι του Παιδιού» ευχαριστούν την Interasco
Επόμενο άρθροΗ ΦΙΛΗΣGlass μέλος και επίσημος εκπρόσωπος της AGE στην Ελλάδα