Μελέτες

-12% η παραγωγή ασφαλίστρων τον Οκτώβριο

Μειωμένη κατά 12% ήταν η παραγωγή ασφαλίστρων τον μήνα Οκτώβριο, και κατά 5,4% στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020, όπως προκύπτει από την έρευνα που διεξάγει σε μηνιαία βάση η ΕΑΕΕ.

Στην έρευνα συμμετείχαν 51 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,9% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9% των ασφαλίσεων Ζωής, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του προηγουμένου έτους. Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 43 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 19 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διέθεσαν, στο διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020, η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα €3.207.429.775,34 μειωμένη κατά 5,4% σε σχέση με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Οι Ασφαλίσεις Ζωής κατέγραψαν μείωση 11,3% και παραγωγή €1.472.490.866,73, ενώ οι Ασφαλίσεις κατά Ζημιών οριακή αύξηση 0,3% και ασφάλιστρα ύψους €1.734.938.908,61.

Την κούρσα της μείωσης στις Ασφαλίσεις Ζωής οδηγούν ο κλάδος Ι. Ασφαλίσεις Ζωής και ο κλάδος VII. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων, που στο 10μηνο κατέγραψαν πτώση -19,1% και 21,6%, αντίστοιχα. Αντίθετα, ο κλάδος III. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, κατέγραψε στο 10μηνο αύξηση 45,0%.

Στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών, ο κλάδος 10. Αστική Ευθύνη Οχημάτων, εξακολούθησε την πτωτική του πορεία και στο 10μηνο (-6,2%), αντίθετα οι Λοιποί κλάδοι Ζημιών κατέγραψαν άνοδο 4,0%, όπως και ο κλάδος 2. Ασθένειες (+9,5%).

Για τον μήνα Οκτώβριο οι ανωτέρω επιχειρήσεις κατέγραψαν συνολική παραγωγή ασφαλίστρων €331.077.166,91, μειωμένη κατά 12,0%, σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2019. Στις ασφαλίσεις Ζωής η παραγωγή ήταν μειωμένη κατά 23,6%, ενώ στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών καταγράφηκε μία μικρή αύξηση της τάξης του 1,5%  σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο.

Στις Ασφαλίσεις Ζωής, ο κλάδος Ι. Ασφαλίσεις Ζωής τον Οκτώβριο κατέγραψε μείωση 33,7%. Αντίθετα, οι κλάδοι III. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις και VII. Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων σημείωσαν αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο, 37,1% και 7,6%, αντίστοιχα.

Στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών, η παραγωγή του κλάδου 10. Αστική ευθύνη οχημάτων ήταν μειωμένη σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο κατά 7,9%. Αντίθετα, οι κλάδοι 8. Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως, 9. Λοιπές ζημίες αγαθών και 16. Διάφορες χρηματικές απώλειες κατέγραψαν αύξηση +8,4%, +17,6%, +40,7%, αντίστοιχα. Αύξηση της τάξης του 11,4% κατέγραψε τον Οκτώβριο και ο κλάδος 2. Ασθένειες.

Ολόκληρη η έρευνα της ΕΑΕΕ εδώ.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας