Διεθνή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα των PRIIPs

Την ικανοποίησή της εξέφρασε η Insurance Europe για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις 14 Σεπτεμβρίου, να απορρίψει, με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα (RTS) που αφορούν τον κανονισμό για τα PRIIPs.

Μεταξύ άλλων, στην πρόταση ψηφίσματος τονίζεται ότι υπάρχει κίνδυνος τα RTS να είναι ενάντια στο πνεύμα και στον σκοπό της νομοθεσίας, που εστιάζεται στο να παρέχουν σαφείς, συγκρίσιμες, κατανοητές και μη παραπλανητικές πληροφορίες στους ιδιώτες επενδυτές σχετικά με τα PRIIPs, μέσω του Εγγράφου Βασικών πληροφοριών (KID).

Η κα Michaela Koller, Γενική Δ/ντρια της Insurance Europe, σχολίασε: «Η Insurance Europe χαιρετίζει την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να απορρίψει τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα των PRIIPs και ελπίζει ότι το έργο θα επικεντρωθεί στο να φέρει  ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που θα ευθυγραμμίζονται πλήρως με το κείμενο του Επιπέδου 1, ιδίως όσον αφορά τα θέματα του πιστωτικού κινδύνου, το κόστος των επενδύσεων και την πριμοδότηση των βιομετρικών κινδύνων, και PRIIPs που θα προσφέρουν μια σειρά από επιλογές για επενδύσεις, όπως τα πολλαπλών επιλογών προϊόντα, για το τελικό όφελος των καταναλωτών.

»Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής πρέπει τώρα να προσαρμοστεί, και η Insurance Europe χαιρετίζει το γεγονός ότι ο κανονισμός PRIIPS θα πρέπει να ξανανοίξει μόνο αν τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα. Ως εκ τούτου, η Insurance Europe υποστηρίζει πλήρως την προφορική τροπολογία που κατέθεσε ο εισηγητής, ο οποίος ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσαρμόσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής στο Επίπεδο 1, χωρίς να αλλάξει οποιαδήποτε άλλη διάταξη.

»Παραδοσιακά, οι εθνικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη είχαν δύο ολόκληρα χρόνια για να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τώρα, τα μέτρα του Επιπέδου 2 θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο αυτής της περιόδου των δύο ετών, η οποία στην πραγματικότητα μειώνει σημαντικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τη βιομηχανία μας. Η Insurance Ευρώπη αναγνωρίζει πλήρως ότι αυτά τα υπερβολικά σφιχτά χρονοδιαγράμματα προκαλούν περιττή πίεση στις αρχές της ΕΕ σε βάρος της ποιότητας των RTS.

»Ως εκ τούτου, η Insurance Europe καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εξετάσουν τον καλύτερο τρόπο ώστε να εξασφαλιστεί ότι δίνεται επαρκής χρόνος στους συν-νομοθέτες, τις εθνικές αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένα κατάλληλο χρονικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των μέτρων του Επιπέδου 2, και επιπλέον να υπάρχει επαρκής χρόνος για την υλοποίησή τους από τη βιομηχανία μας, υλοποίηση που μπορεί να αρχίσει μόνο όταν εγκριθεί το Επίπεδο 2».

 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας