Τι έμμεσους φόρους θα πληρώσουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη το 2016;

168

Όπως κάθε χρόνο, η Insurance Europe έδωσε στη δημοσιότητα έκθεση, στην οποία παρουσιάζει τους έμμεσους φόρους που πληρώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην Ευρώπη.

Όπως προκύπτει, η επιβολή φόρων επί των ασφαλιστικών συμβάσεων και των ασφαλίστρων είναι κοινή πρακτική στην Ευρώπη. Η εφαρμογή της φορολόγησης διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ανάλογα με τη χώρα, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα ασφάλιστρα μπορεί να υπόκεινται σε ένα καθεστώς φορολόγησης, το οποίο περιλαμβάνει: φόρους επί των ασφαλίστρων, τέλος χαρτοσήμου ή φόρους υπέρ τρίτων και εισφορές.

Η πρόσφατη έκθεση βασίζεται σε δεδομένα που συλλέχτηκαν από τις ενώσεις μέλη της Insurance Europe και τα δεδομένα αφορούν 27 χώρες στην Ευρώπη (τις 26 του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου1 και την Ελβετία) που έχουν κάποια μορφή έμμεσης φορολογίας επί των ασφαλιστικών συμβάσεων. Οι χώρες μέλη της Insurance Europe που έχουν δηλώσει ότι δεν έχουν καμία έμμεση φορολογία επί των ασφαλιστικών συμβάσεων είναι η Εσθονία, η Λετονία, η Νορβηγία και η Τουρκία.

Δείτε εδώ την έκθεση (οι σελ. 41-45 αφορούν στην Ελλάδα).

Προηγούμενο άρθροΣΕΜΑ: Διάλογος για έναν κοινά αποδεκτό Κώδικα Αξιολόγησης των Πραγματογνωμόνων
Επόμενο άρθρο«Το αγαπημένο μου έργο»: Ομαδική έκθεση ζωγραφικής στο χώρο τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»