Εκπαίδευση

Συνεργασία ΠΣΑΣ και ΕΙΑΣ για την Eπαναπιστοποίηση των Aσφαλιστικών Συμβούλων

Με ιδιαιτέρως προνομιακή τιμή για τα μέλη του ΠΣΑΣ ξεκινά η σημαντική συνεργασία μεταξύ του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ασφαλιστικών Συμβούλων (ΠΣΑΣ)και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), που αφορά στην εκπόνηση εγκεκριμένων από την Τράπεζα της Ελλάδος σεμιναρίων στο πλαίσιο της υποχρεωτικής επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης των γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 της ΠΕΕ 45/2014, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές υποχρεούνται να παρακολουθούν κάθε χρόνο σεμινάρια και των τριών Τομέων Α΄, Β΄ και Γ΄, έκαστο των οποίων πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια πέντε (5) ωρών,προκειμένου κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να συγκεντρώνει συνολικά τουλάχιστον 75 ώρες πιστοποιημένης εκπαίδευσης στους τρεις τομείς εντός των πέντε ετών 2015-2019.

Το ΕΙΑΣ έχει υποβάλλει το 2015 και 2016 και έχουν εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος τέσσερα εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιεί με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στη τάξη. Δύο από αυτά τα σεμινάρια αφορούν στην ύλη για τον Τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς» με θέμα «Ασφαλιστική Σύμβαση και Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων & Νομιμοποίηση Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες» (8 ώρες)και «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση & Αιτιάσεις» (8 ώρες),ενώ τα άλλα δύο αφορούν στην ύλη για τον Τομέα Γ΄ «Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων» με θέμα «Τεχνικές Πωλήσεων Αναβάθμισης του ρόλου του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή» (8 ώρες)και «Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων για την Αποτελεσματική Επικοινωνία» (7 ώρες). Περισσότερα για τα συγκεκριμένα σεμινάρια εδώ.

Στους συμμετέχοντες, που θα παρακολουθήσουν αυτά τα εγκεκριμένα από την ΤτΕ σεμινάρια και θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τα tests κατανόησης, θα χορηγούνται από το Ε.Ι.Α.Σ. «Βεβαιώσεις Περαίωσης», εγκεκριμένες από την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επανεγγραφή τους κατά την ανανέωση της αδείας τους στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Το κάθε σεμινάριο θα περιλαμβάνει παραδόσεις της ύλης βάσει της οποίας θα επαναπιστοποιηθούν οι γνώσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών καθώς και διεξαγωγή του test κατανόησης. Στους συμμετέχοντες θα διανέμονται ειδικές εκπαιδευτικές σημειώσεις του ΕΙΑΣ. 

Ειδικά για τα σεμινάρια που θα διεξαχθούν στην Αθήνα, αποκλειστικά για τα μέλη του ΠΣΑΣ, το ΕΙΑΣ παρέχει έκπτωση άνω του 40% επί της αρχικής τιμής του σεμιναρίου και το κόστος συμμετοχής για την παρακολούθηση του κάθε 8ωρου σεμιναρίου διαμορφώνεται σε 40€.

Στο πλαίσιο των συνεργασίας των δύο φορέων, θα συζητηθεί επίσης η διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αποκλειστικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες των μελών του ΠΣΑΣ, με σημαντικά προνομιακές εκπτώσεις. Στόχος των προγραμμάτων είναι η επικαιροποίηση, ανανέωση και εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών γνώσεων των εκπαιδευομένων, η επαγγελματική αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους στην ασφαλιστική αγορά, η ενίσχυση της εικόνας και η βελτίωση των σχέσεων με τους πελάτες τους και ασφαλώς η αύξηση των αποτελεσμάτων της οικονομικής δραστηριότητάς τους.

Στη φωτ. ο Γενικός Διευθυντής του ΕΙΑΣ, κ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου, με τον Πρόεδρο του ΠΣΑΣ, κ. Παναγιώτη Λελεδάκη. 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας