Προτάσεις ασφάλισης για φοιτητές από την Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α.

393

Της Κατερίνας Ιωαννίδου, Δ/ντριας Παραγωγής 

 

Η αξία της ασφάλισης είναι ιδιαίτερα σημαντική για όλους μας, για κάθε φοιτητή/τρια, όμως, αποτελεί δικλίδα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της φοίτησής του. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, ο ίδιος ή η οικογένεια του, να προνοήσουν για την ασφαλιστική του κάλυψη σ’ αυτήν την ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της ζωής του, δίνοντάς του τη δυνατότητα να αφοσιωθεί στις σπουδές του απερίσπαστος.

Η Interlife Ασφαλιστική, εδώ και 25 χρόνια, προωθεί ολοκληρωμένα και ευέλικτα Ασφαλιστικά Προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των φοιτητών και με στόχο την κάλυψη των αναγκών τους με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα. Με την ευρεία γκάμα των Ασφαλιστικών της Προγραμμάτων, η Interlife καλύπτει όλες τις ανάγκες ασφάλισης Υγείας, χωρίς να είναι απαραίτητη η ασφάλιση ζωής. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει η δυνατότητα διαμόρφωσης των ασφαλιστηρίων προγραμμάτων σύμφωνα, τόσο με τις προσωπικές ανάγκες του κάθε φοιτητή όσο και με τις οικονομικές του δυνατότητες, τόσο κατά τη φοίτησή του εντός Ελλάδος όσο και στο εξωτερικό.

H ασφάλιση των Ελλήνων φοιτητών αφορά συνήθως την Υγεία και το Προσωπικό Ατύχημα, με προγράμματα που απευθύνονται σε όλους τους φοιτητές εντός και εκτός Ελλάδος. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει και πρόγραμμα ειδικά σχεδιασμένο για τους φοιτητές ERASMUS, με κόστος εξαιρετικά προσιτό, που διαμορφώνεται ανάλογα με τον χρόνο παραμονής του φοιτητή στο εξωτερικό.

New Υγεία Maximum

Το New ΥΓΕΙΑ Maximum είναι ένα πρωτοποριακό και πλήρες Νοσοκομειακό Πρόγραμμα Υγείας. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει πλήρη κάλυψη στον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση νοσηλείας από ασθένεια ή ατύχημα, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.

Κύρια χαρακτηριστικά του Προγράμματος New ΥΓΕΙΑ Maximum είναι η παροχή σε πρόσωπο ή/και σε οικογένεια ολοκληρωμένης κάλυψης Υγείας 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο με ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ασφάλιστρο.

Κύρια χαρακτηριστικά του προγράμματος:

 • Ατομική Κάλυψη: Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα πλήρες πακέτο παροχών Υγείας που παρέχεται μεμονωμένα, χωρίς να είναι απαραίτητη η ασφάλιση Ζωής.
 • Ασφάλιση Όλων των Μελών της Οικογένειας: Με προσιτό κόστος μπορούν να ασφαλιστούν σε ένα Συμβόλαιο όλα τα μέλη της οικογένειας (γονείς και παιδιά).
 • Ασφάλιση μόνο των παιδιών της Οικογένειας: Παρέχεται η δυνατότητα να ασφαλιστούν μόνο τα παιδιά της οικογένειας, χωρίς την υποχρέωση ασφάλισης των γονέων, με κόστος αυτό του ενηλίκου της 1ης κατηγορίας ηλικιών και με συμμετοχή 20% στη συνολική δαπάνη.
 • Υψηλό Ποσό Κάλυψης Ημερησίων Εξόδων: Σε περίπτωση παραμονής του ασφαλιζόμενου σε νοσοκομείο ή κλινική εντός ή εκτός Ελλάδος, η Εταιρεία καταβάλλει για δωμάτιο και τροφή έως και €500 ανά ημέρα.
 • Θέση νοσηλείας: Α΄ θέση (μονόκλινο) ή Β΄ θέση (δίκλινο), ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος.
 • Όριο αποζημίωσης: €30.000 ή €60.000 ανά περιστατικό, ανεξαρτήτως αριθμού περιστατικών ετησίως, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα επιλέξει ο ασφαλισμένος.
 • Εκπιπτόμενο ποσό: €300 ανά έτος.
 • Κάλυψη Νοσοκομειακών Δαπανών σε Ελλάδα & Εξωτερικό: Η Εταιρεία καλύπτει όλες τις νοσοκομειακές δαπάνες του ασφαλιζομένου σε Ελλάδα ή/και εξωτερικό σε ποσοστό 90%, συμπεριλαμβανομένων και των επεμβάσεων ή θεραπειών που δεν απαιτούν διανυκτέρευση (ODC/ODS), και των εξόδων παραμονής στην εντατική (ΜΕΘ & ΜΑΦ) χωρίς υποόριο, αφού πρώτα έχει αφαιρεθεί το εκπιπτόμενο ποσό των €300.
 • Χειρουργικό Επίδομα: Εάν πραγματοποιηθεί χειρουργική επέμβαση χωρίς την υποβολή δαπανών για αποζημίωση, τότε καταβάλλεται χειρουργικό επίδομα ανάλογα με τη σοβαρότητα της εγχείρησης με ανώτατο όριο τα €1.500.
 • Συμμετοχή Ασφαλιστικού Φορέα: Στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος υποβάλλει πρώτα το σύνολο των δαπανών του σε άλλον ασφαλιστικό φορέα (δημόσιο ή ιδιωτικό) και αποζημιωθεί με ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από το εκάστοτε εκπιπτόμενο ποσό και το ποσό της συμμετοχής του, τότε η Εταιρεία θα καταβάλλει το 100% της διαφοράς που προκύπτει από την παραπάνω εισπραχθείσα αποζημίωση μέχρι του ανώτατου ορίου κάλυψης, χωρίς απολύτως καμία συμμετοχή του ασφαλιζομένου.
 • Κάλυψη Φοιτητών Εξωτερικού: Με το πρόγραμμα New ΥΓΕΙΑ Maximum καλύπτονται όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας. Κατ’ εξαίρεση καλύπτονται και Έλληνες φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό (Ευρώπη) με επασφάλιστρο 20%, εφόσον αυτό δηλωθεί στην αίτηση ασφάλισης.
 • Συνδυαστικότητα του Προγράμματος New ΥΓΕΙΑ Maximum: Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να συνδυαστεί με άλλα προγράμματα Προσωπικών Ατυχημάτων και Ασθενείας.

Ηospital Protection

Το πρόγραμμα Ηospital Protection συνδυάζει την κάλυψη των νοσηλίων του ασφαλισμένου εντός Δημόσιου Νοσοκομείου με την κάλυψη των Διαγνωστικών Εξετάσεων και των Επισκέψεων σε Ιατρούς στα εξωτερικά ιατρεία Δημόσιων Νοσοκομείων, βάσει πρωτοτύπων αποδείξεων. Παράλληλα, παρέχει αποζημίωση στον ασφαλιζόμενο σε περίπτωση ατυχήματος.

Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στον ασφαλιζόμενο με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο κάλυψη στους τομείς της πρόληψης, της διάγνωσης και της θεραπείας, να του εξασφαλίζει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε κάθε επίπεδο, καθώς και να τον βοηθήσει έγκαιρα και αποτελεσματικά σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας ασθένειας. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα παρέχει: πλήρη κάλυψη Νοσοκομειακών Εξόδων, πλήρη κάλυψη Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, Χειρουργικό Επίδομα, Αποζημίωση συνεπεία Ατυχήματος.

Προηγούμενο άρθροΠροτάσεις ασφάλισης για φοιτητές από την Interasco ΑΕΓΑ
Επόμενο άρθροΠροτάσεις ασφάλισης για φοιτητές από την Ορίζων Ασφαλιστική