Προϊόντα

Πλήγμα στα προϊόντα Unit Linked

Σε συνέχεια της ΠΝΠ της 28ης Ιουνίου 2015 που επέβαλε την Τραπεζική Αργία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μέλος του Δ.Σ. της οποίας είναι και η Δ/ντρια της ΔΕΙΑ, κα Ιωάννα Σεληνιωτάκη, εξέδωσε Απόφαση (3/715/29.6.2015), με την οποία ανέστειλε την εξαγορά μεριδίων ΟΣΕΚΑ κατά την περίοδο της Τραπεζικής Αργίας Βραχείας Διαρκείας.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της ανωτέρω Απόφασης, οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αναστείλει έκτοτε τις πωλήσεις και εκδόσεις νέων ασφαλιστηρίων UnitLinked, καθόσον δεν επιτρέπεται να εκτελεστούν οι τραπεζικές πράξεις αγοράς μεριδίων Α/Κ.

Επίσης, έχουν ανασταλεί τόσο οι εξαγορές όσο και οι λήξεις, οι οποίες θα εκτελεστούν όταν θα υπάρξει η σχετική δυνατότητα.

Οι αποφάσεις αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες μας, προκάλεσαν σοβαρές αναταραχές στα δίκτυα πωλήσεων των ασφαλιστικών εταιρειών, καθόσον εκκρεμούσαν αιτήσεις και είχαν πραγματοποιηθεί αναλήψεις.

Με διαφορά ωρών, όλες οι εταιρείες, στο βαθμό που γνωρίζουμε, εφήρμοσαν την Απόφαση.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ανωτέρω Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απαντά και στο διευκρινιστικό σχετικό ερώτημα (υπ. αριθμ. 2 –  Ασφαλιστήρια συμβόλαια συνδεδεμένα με επενδύσεις) που υπέβαλε η ΕΑΔΕ στη ΔΕΙΑ της ΤτΕ, στις 30 Ιουνίου (βλ. εδώ).

Για “ιστορικούς” λόγους, υπογραμμίζουμε ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα των οποίων ανεστάλη η διάθεση (III. Ζωής συνδεδεμένα με επενδύσεις) κατέγραψαν στο πεντάμηνο του 2015 παραγωγή ασφαλίστρων ύψους €192.952.138,49 (αύξηση 73,6% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2014).

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας