Ο θαυμαστός κόσμος του Agency System την επόμενη ημέρα

747

Βαθύτατος προβληματισμός και ανησυχία διαχέεται και πάλι στις τάξεις των ασφαλιστών Ζωής –και όχι μόνον–, επιδεινώνοντας τη δραματική μείωση των εργασιών του κλάδου, ιδιαίτερα την επταετία της κρίσης.

Το Agency System, ο κύριος μοχλός ανάπτυξης των ασφαλειών Ζωής, δεν θίχτηκε όπως πολλοί περίμεναν από εξωγενείς παράγοντες, όπως η επιλογή άλλων δικτύων και ιδιαίτερα του bancassurance, αλλά από την τραγικά εσφαλμένη διαχείρισή του από τις εταιρείες που το “στήριξαν”.

Κατά τη γνώμη μας, πάντοτε, η βασική συνεισφορά του Agency είναι η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού του πληθυσμού των διαμεσολαβούντων. Το Agency “τροφοδοτεί” με επαγγελματίες ακόμη και τις τάξεις των ανεξάρτητων συμβούλων, των μεσιτών και των πρακτόρων. Δημιουργεί τους πιστούς –και όχι μόνον πιστοποιημένους– στην ασφαλιστική ιδέα. Ακόμη και στην αντίπερα όχθη των διαμεσολαβούντων, π.χ. στο bancassurance, άνθρωποι προερχόμενοι από τις τάξεις του Agency ευδοκιμούν, και ξεχωρίζουν, και επιβιώνουν.

Τα παραπάνω είναι μια μεγάλη ΑΛΗΘΕΙΑ, δοκιμασμένη στην ελληνική ασφαλιστική αγορά τα τελευταία 50 χρόνια!

Αξίζει να ονοματίσουμε ποιες είναι οι εταιρείες που βασίζονται, άλλες καθ’ ολοκληρίαν και άλλες συμπληρωματικά, στο Agency System και μέσω αυτού πουλάνε ασφάλειες Ζωής.

Οι βασικές εταιρείες είναι (ήταν): Εθνική, ΝΝ, MetLife, Generali, Eurolife ERB, AXA, Ευρωπαϊκή Πίστη, Allianz, Interamerican, Groupama, ΑΤΕ Ασφαλιστική και International Life.

Τι συμβαίνει τώρα σ’ αυτές τις συγκεκριμένες εταιρείες;

Στην Εθνική…

Διαθέτει ένα από τα ισχυρότερα και πολυπληθέστερα δίκτυα, με σαφή και για πολλά χρόνια δομημένη υπόσταση. Το δίκτυο αυτό έχει κληθεί τα τελευταία χρόνια και πάντοτε έχει ανταποκριθεί επιτυχημένα στην ανάγκη της στήριξης όχι μόνον των παραγωγικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας, αλλά κυρίως της κερδοφορίας της. Επίσης, έχει συμβάλει καθοριστικά το δίκτυο αυτό στην ανανέωση του πληθυσμού των συνεργατών αποκλειστικής συνεργασίας.

Τι συμβαίνει, όμως, από το 2010 και μετά;

Ο εξαιρετικός αυτός πληθυσμός επαγγελματιών τελεί υπό την καθημερινή “δαμόκλειο σπάθη” της προοπτικής-αναγκαιότητας, κατά την εκτίμηση του μετόχου, της πώλησης της Εταιρείας. Οπότε, καθίσταται εύλογο το ερώτημα και παράλληλα ο θαυμασμός για τους ανθρώπους αυτούς και τις αντοχές τους, οι οποίοι χωρίς σαφή προοπτική του μέλλοντός τους, ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Εταιρείας, παράγουν και αναπτύσσονται! Επίσης, στα εξαιρετικά χαρακτηριστικά του δικτύου θα πρέπει να συνυπολογιστεί η αντοχή του, εκ του γεγονότος της ατυχέστατης επιλογής να “αδελφοποιηθεί” με μεγάλες μονάδες της Ασπίς Πρόνοια, όταν ανακλήθηκε η άδειά της.

Σήμερα, το δίκτυο της Εθνικής ναι μεν εμφανίζεται αλώβητο, πλην όμως κανείς δεν μπορεί να μη λάβει υπόψη την ανθρώπινη ανησυχία του για τις εξελίξεις του αμέσου μέλλοντος.

 

Στην ΝΝ…

Οι σεισμικές πρόσφατες εξελίξεις και η αποπομπή της κας Σοφίας Ρατσιάτου σηματοδοτούν την ανατροπή μιας στρατηγικής που είχε ανεχθεί ο Ολλανδός μέτοχος: να κερδίζει ο ασφαλιστής και ο ασφαλιζόμενος και να χάνει η Εταιρεία και ο μέτοχος.

Ο πληθυσμός των συνεργατών της ΝΝ, τελώντας σε απόλυτη ή σχετική αφοσίωση στη Διευθύντρια Πωλήσεων, εκτίναξε την Εταιρεία στην πρώτη θέση της πρόσκτησης ασφαλίστρων και αριθμούς συμβολαίων και καταβαράθρωσε την Εταιρεία, ώστε να είναι η μόνη ζημιογόνος του χώρου.

Η ποιότητα και η ποσότητα των ανθρώπων που ανήκουν στο δίκτυο της ΝΝ χρωματίζει έντονα το σύνολο του αριθμού των διαμεσολαβούντων του Agency System στις ασφαλίσεις Ζωής στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, οι όποιες επιχειρούμενες αλλαγές θα έχουν βαθιές και ορατές επιπτώσεις στο σύνολο της ελληνικής αγοράς.

 

Στην Interamerican

Στην Interamerican, ύστερα από μια μακρά περίοδο πειραματισμών για εναλλακτικές εκτός του AgencySystem, όπου η Εταιρεία είχε ιστορική διαδρομή, επιτελέσθηκε σύγχρονα αλλαγή πολιτικής 1800,με γενναία δημόσια παραδοχή της εσφαλμένης επιλογής εκ μέρους της Διοίκησης και επιχειρείται σήμερα η αναστύλωση του συστήματος σε νέες βάσεις, απόλυτα συμβατές με τον τόπο και τον χρόνο. Το όνομα της Εταιρείας στο Agency οφείλει την αναγνωρισιμότητά του.

 

Στην International Life

Ανεξάρτητα από τους λόγους που οδήγησαν την Εταιρεία στις καταστροφικές εξελίξεις, το δίκτυό της, αν και ποιοτικό και παραγωγικό, υπέστη τις σκληρότερες συνέπειες, σε σημείο αφανισμού του, αφού ούτε η χρονική στιγμή του επιτρέπει να ενταχθεί και να συνυπάρξει ομαλά σε άλλη εταιρεία ούτε, κατά τα φαινόμενα, η λύση αυτή αποτελεί κυρίαρχη επιλογή του. Είναι μεγάλος ο προβληματισμός για την τύχη των δεκάδων επαγγελματιών. Βέβαιο είναι ότι κάποιοι σαν μονάδες θα ενσωματωθούν˙  οι πολλοί, όμως, φοβούμεθα ότι θα αλλάξουν επάγγελμα.

 

Στη Eurolife ERB

Εδώ η συγκυρία ευνόησε απόλυτα την Εταιρεία. Ο χρόνος που επιλέχθηκε για την απεμπλοκή της από τον Όμιλο της Τράπεζας και η γρήγορη ένταξή της σε νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, με τη διατήρηση της ίδιας διοίκησης, της επέτρεψε ώστε η μικρή της συμμετοχή στο όλο γενικότερο πρόβλημα να μην την επηρεάσει καθόλου. Έτσι, σήμερα, η Εταιρεία, διατηρώντας τη δυναμική της, χτίζει το δίκτυό της χρησιμοποιώντας τα διδάγματα των ανταγωνιστών της κατά τον καλύτερο τρόπο. Η συγκεκριμένη εταιρεία σήμερα επιλέγει και σήμερα αποφασίζει.

 

Στη MetLife

Το Agency System της MetLife συμπλήρωσε πρόσφατα 50 χρόνια αδιάλειπτης, ποιοτικής και ποσοτικής ανάπτυξης.

Οι ασφάλειες Ζωής στην Ελλάδα δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι άρχισαν και εξακολουθούν να χτίζονται από το δίκτυο της MetLife. Η βελούδινη μετάβαση από την Alico στη MetLife επιτεύχθηκε κυρίως λόγω της αξίας συγκεκριμένων εγχώριων στελεχών κατά τρόπον ώστε το δίκτυο –και σαν σύστημα και σαν μονάδες– να μην επηρεαστεί, αλλά αντιθέτως να ενδυναμώσει τις προσπάθειές του με όραμα και την προοπτική εμπιστοσύνης στο νέο σχήμα. Σήμερα, η MetLife ίσως και για μερικούς να αποτελεί μία όαση ανάπτυξης και διαχείρισης του Agency System, μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και χαμηλής παραγωγικότητας.

 

Για την Generali

Πάντα “έλεγε” η Generali και έπραττε η σημερινή διοίκησή της, που ευτύχησε να έχει μακροβιότητα, ότι η δύναμή της είναι οι άνθρωποί της. Χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις και εντάσεις στην ποσότητα, αλλά αντίθετα με αντίστοιχες στην ποιότητα, έχτισε συστηματικά και στήριξε το AgencySystem, χωρίς να παραλείπει να ενδυναμώνει και τα ανεξάρτητα δίκτυα. Επομένως και σαφώς, και αυτή η Εταιρεία δεν έχει συμμετοχή –και το εισπράττει αυτό– στα δεινά που έχουν ενσκήψει στο Agency System.

 

Για την ΑΧΑ, την Allianz, την Groupama και την Ευρωπαϊκή Πίστη

Κράτησαν οι εταιρείες αυτές το “έδαφος”, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μείνουν αλώβητες από τις επιπτώσεις του όλου περιβάλλοντος. Διαθέτουν, όμως, τις αντικειμενικές προϋποθέσεις να εξακολουθήσουν να συμπεριλαμβάνονται στις εταιρείες εκείνες από τις οποίες ο Κλάδος τρέφει βάσιμες προσδοκίες.

Και στις συγκεκριμένες εταιρείες τα πρόσωπα που ηγούνται, οι δεξιότητές τους και οι εμπειρίες τους θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο για την επόμενη ημέρα.

Για την ΑΤΕ Ασφαλιστική

Η Αγροτική Ασφαλιστική είχε να επιδείξει μία θετικότατη παρουσία και συμβολή στο Agency System. Οι εξελίξεις και η ρευστή προοπτική των ανθρώπων της Εταιρείας δεν μας επιτρέπουν στο παρόν να κρίνουμε και να προκαταλάβουμε. Δεδομένου, ωστόσο, του ότι συγχωνεύονται με έναν Όμιλο μέγιστου βεληνεκούς και παγκόσμιας εμπειρίας –λέγε ERGO– εικάζουμε ότι οι προσδοκίες δικαιολογούνται.

Τέλος, εταιρείες όπως η Ατλαντική Ένωση, η Interasco, η Μινέττα Ασφαλιστική, έχοντας αξιόλογη παραγωγή, αλλά και ποιοτικά προγράμματα στις Ασφαλίσεις Ζωής, δεν θα διακινδυνεύαμε αν προβλέπαμε ότι, αργά ή γρήγορα, θα επιλέξουν την ανάπτυξη μέσω του Agency. Όσον αφορά την Ιντερσαλόνικα, καθότι δεν διαθέτουμε στοιχεία για τη στρατηγική αναπτύξεως των Πωλήσεών της, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τις επιλογές της. Η δυναμική της, πάντως, και η σταθερότητά της δεν μας επιτρέπει να μην την παρακολουθούμε με ενδιαφέρον.

Στην πιο πάνω περιγραφή της σημερινής κατάστασης που βιώνει το Agency System απουσιάζει η όποια κριτική για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων.

Για το “κεφάλαιο” αυτό αφήνουμε να προκύψει η πρωτοβουλία –σαν ευκαιρία– στη διοίκηση του Συνδέσμου, για μια αναγκαία –κρίνουμε– αυτοκριτική, αλλά και τοποθέτηση, για τις τύχες και τις προοπτικές των διαμεσολαβούντων που ανήκουν στις τάξεις του, στο μέλλον.

Δημήτρης Ρουχωτάς

Προηγούμενο άρθροΟι πρώτες ασφαλιστικές ανά κλάδο ασφάλισης
Επόμενο άρθροΚοινή δήλωση ασφαλιστικών φορέων για τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης στην απασχόληση