Διεθνή

Νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για το AIG

Νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για το American International Group, (AIG) ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Peter D. Hancock. Η απόφαση ισχύει από 1η του Σεπτέμβρη οπότε και ο κ. Hancock θα ενταχθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της AIG. Ο κ.  Hancock υπηρετεί σήμερα ως Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, AIG και Διευθύνων Σύμβουλος της AIG Property Casualty, και θα διαδεχθεί τον  Robert H. Benmosche, ο οποίος κατέχει αυτή τη στιγμή τη θέση του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, ο κ. Benmosche αναμένεται να παραιτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της AIG και θα αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο στον Όμιλο. Με αυτή την ιδιότητα, ο κ. Benmosche θα συμβουλεύει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και θα συνεχίσει να συμμετέχει σε εσωτερικά προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας της AIG, καθώς και να εποπτεύει και να καθοδηγεί τα  στελέχη της AIG.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας