130 οι ρυθμιστικές πρωτοβουλίες για τις ασφάλειες

397

Η ομιλία του κ. Sergio Balbinot, Προέδρου της Insurance Europe, στο 6ο Διεθνές Συνέδριο της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ασφαλιστικών ενώσεων

Στα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούν την ασφαλιστική βιομηχανία σήμερα αναφέρθηκε ο Πρόεδρος της Insurance Europe, κ. Sergio Balbinot, αλλά και στις κυριότερες επιδιώξεις της αγοράς και στους στόχους της, στις δημόσιες συζητήσεις και τις διαβουλεύσεις που συμμετέχει.

Πρόκειται για μια ομιλία περιεκτική και επί της ουσίας, με την οποία ο κ. Balbinot άνοιξε τις εργασίες του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου της Insurance Europe (της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας των ασφαλιστικών ενώσεων), που πραγματοποιήθηκε στη Μάλτα στις 12 Ιουνίου.

Το μήνυμα του Προέδρου της Insurance Europe διατυπώθηκε με απόλυτη σαφήνεια: είναι ζωτική ανάγκη να ληφθούν δεόντως υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στο διαμορφούμενο ρυθμιστικό περιβάλλον, καθώς είναι αυτό που καθορίζει τις δραστηριότητες, τους πελάτες και τις υποχρεώσεις των ασφαλιστών. Η Insurance Europe θα συνεχίσει να εξηγεί στους νομοθέτες, στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και στους επόπτες ότι η ασφάλιση έχει το δικό της, πολύ συγκεκριμένο μοντέλο και ανάγκες, που πρέπει να τηρούνται για χάρη τόσο των καταναλωτών όσο και της ίδιας της λειτουργίας της αγοράς.

«Σκοπός μου σήμερα είναι να μοιραστώ μαζί σας μερικά σαφή, εποικοδομητικά και, ταυτόχρονα, ρεαλιστικά μηνύματα, για τα πιο σημαντικά θέματα που αφορούν την ασφαλιστική βιομηχανία σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Γνωρίζουμε όλοι ότι ζούμε σε μια σημαντική περίοδο, κατά την οποία προσπαθούμε να εδραιώσουμε την οικονομική σταθερότητα μέσα σε ένα πλαίσιο αλλαγής. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η διατήρηση του θεμελιώδους ρόλου του ασφαλιστικού κλάδου ως μακροπρόθεσμου επενδυτή θα πρέπει να είναι κοινός στόχος. Προτεραιότητα για την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι η ανάγκη για ισορροπημένες, σαφείς και συνεκτικές ρυθμίσεις στον κλάδο.

Ήμουν πάντοτε υπέρ της προώθησης ποιοτικών ρυθμίσεων. Η δικαιοσύνη, η σαφήνεια και η αποτελεσματικότητα πρέπει να ενθαρρύνονται σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να βοηθήσουν τις ασφαλιστικές εταιρείες να προστατεύουν πραγματικά τους πελάτες, καθώς και το σύνολο της οικονομίας.

Επιπλέον, θα συνεχίσουμε να μεταδίδουμε στους νομοθέτες, στους επενδυτές, στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό τη ζωτική ανάγκη να ληφθούν δεόντως υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Έχοντας πει αυτά, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με έναν αριθμό: 130.
130 είναι ο αριθμός των πρωτοβουλιών που επηρεάζουν την ασφαλιστική βιομηχανία –άμεσα ή έμμεσα– και οι οποίες προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την τελευταία 5ετή της θητεία. Αυτό σημαίνει 26 το χρόνο ή περισσότερες από δύο το μήνα.
Τον περασμένο μήνα, η Επιτροπή δημοσίευσε μια οικονομική έκθεση της ατζέντας της για τον δημοσιονομικό κανονισμό τα τελευταία πέντε χρόνια. Περιλάμβανε 40 προτάσεις, οι περισσότερες υιοθετημένες και κάποιες ήδη σε ισχύ. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που αφορούν άμεσα τον χρηματοπιστωτικό τομέα και δεν λαμβάνουν υπόψη όλες τις άλλες προτάσεις, που επίσης επηρεάζουν την ασφάλιση.
Όπως όλοι γνωρίζουμε, η ασφάλιση εμπλέκεται σε κάθε πτυχή της κοινωνίας: από τη γέννηση μέχρι το θάνατο, από τις μεγάλες επιχειρήσεις έως τις μικρές, και από ζητήματα όπως η αλλαγή του κλίματος μέχρι η νανοτεχνολογία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές νομοθετικές προτάσεις που δεν απευθύνονται ειδικά στην ασφάλιση, αλλά μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις ασφαλιστικές εργασίες.
Και έτσι ερχόμαστε σε αυτές τις 130 πρωτοβουλίες.

Συγχαίρω την Επιτροπή γι’ αυτό το τεράστιο έργο της και για τους πολλούς θετικούς στόχους που διέπουν τις πρωτοβουλίες της. Είναι σαφές, ωστόσο, ότι ένας τόσο μεγάλος αριθμός πρωτοβουλιών μπορεί επίσης να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως ακούσιες συνέπειες, πρόσθετες δαπάνες και διοικητικό φόρτο, επικαλύψεις και αντιφάσεις μεταξύ των τοπικών, εθνικών, περιφερειακών και διεθνών ρυθμιστικών απαιτήσεων.
Το πρώτο τέτοιο αποτέλεσμα είναι οι ακούσιες συνέπειες. Αυτό είναι κάτι που επισημαίνεται και στην ετήσια έκθεση της Insurance Europe.

Πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή, ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες συνέπειες: οι κακοσχεδιασμένοι ή άσχημα βαθμονομημένοι κανονισμοί μπορούν να εμποδίσουν τις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την άσκηση των οικονομικών λειτουργιών τους.
Επιτρέψτε μου να εξηγήσω με το παράδειγμα των σχεδίων για τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες σχετικά με τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων και τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους καταναλωτές.
Ο στόχος των ρυθμιστικών αρχών είναι να βοηθήσουν τους καταναλωτές να κάνουν καλύτερα ενημερωμένες επιλογές και να αποτρέψουν τις συγκρούσεις συμφερόντων. Η Insurance Europe υποστηρίζει τους γενικούς αυτούς στόχους: η προστασία του πελάτη και η παροχή ποιοτικών πληροφοριών και υπηρεσιών είναι η ουσία της ασφάλισης και η εφαρμογή υγιών κανόνων αποτελεί κοινό συμφέρον.
Ως εκ τούτου, η Insurance Europe παρακολουθεί στενά τα ζωτικής σημασίας θέματα, όπως η αναθεώρηση της οδηγίας MiFID, η έγκριση του κανονισμού σχετικά με το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τα PRIIPs και η εν εξελίξει αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Σημαντικό έργο αναμένεται επίσης στο επόμενο νομοθετικό επίπεδο, στο οποίο θα καθοριστούν πολύ σημαντικές τεχνικές πτυχές.

Η Insurance Europe έχει δεσμευτεί να συμβάλει στη νομοθετική διαδικασία, συμμετέχοντας στις δημόσιες διαβουλεύσεις και παρέχοντας τις κατάλληλες παρατηρήσεις και δεδομένα. Ειδικότερα, θα προσπαθήσουμε να επιστήσουμε την προσοχή σε δύο βασικά σημεία:

Πρώτον, οι ιδιαιτερότητες του ασφαλιστικού κλάδου πρέπει να γίνουν σεβαστές.

Ειδικότερα, πρέπει να διατηρηθεί η ποικιλία των ασφαλιστικών προϊόντων, των αγορών και των δικτύων διανομής σε όλη την Ευρώπη, δεδομένου ότι προωθούν τον ανταγωνισμό και προσφέρουν στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές, ώστε να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες, που ταιριάζουν καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες τους. Όπως έχω πει και στον Επίτροπο Barnier σε αρκετές περιπτώσεις, προτείνουμε οι νομοθέτες να ακολουθήσουν αναλογική και ευέλικτη προσέγγιση και να αξιολογήσουν προσεκτικά τις πιθανές επιπτώσεις των τυχόν μέτρων στην αποτελεσματικότητα της αγοράς και στους καταναλωτές, πριν από την έγκρισή τους.

Δεύτερον, πιστεύουμε ότι οι καταναλωτές χρειάζονται καλύτερη πληροφόρηση, όχι περισσότερη πληροφόρηση.

Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι, ως αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών απαιτήσεων, ένας μεσίτης που προτείνει ένα ασφαλιστικό προϊόν Ζωής unit-linked θα πρέπει να παρέχει 70 σετ προσυμβατικής πληροφόρησης ή ακόμη περισσότερα στο μέλλον. Θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα: αυτό δεν ωφελεί τους καταναλωτές!
Ως εκ τούτου, θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε σε πρωτοβουλίες που αποσπούν την προσοχή των πελατών από τα βασικά στοιχεία ενός ασφαλιστικού προϊόντος, όπως οι καλύψεις και οι εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, σχετικά με την πρόληψη πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων, γιατί να επιβληθεί, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η παροχή πολύπλοκων και τεχνικών δεδομένων σχετικά με τις αποδοχές των διαμεσολαβητών, όταν θα ήταν πιο αποτελεσματικό να αποκαλύπτεται η πηγή και η φύση της αμοιβής του μεσίτη;

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αποφευχθούν οι αλληλοεπικαλύψεις και η έλλειψη ευθυγράμμισης στις νομοθετικές πρωτοβουλίες. Για παράδειγμα, ανησυχούμε για την επανάληψη των απαιτήσεων για πληροφορίες μεταξύ του Solvency II και του κανονισμού για τα PRIIPs: δεν έχει νόημα οι καταναλωτές να λαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες δύο φορές, σε δύο διαφορετικές μορφές!
Αυτό δεν είναι δευτερεύον ζήτημα: η υπερβολή στην παροχή πληροφοριών μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και παραπλάνηση των καταναλωτών, έχει αρνητική επίδραση στην ικανότητά τους να επιλέγουν και θα νοθεύσει τη ζήτηση και την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών!

Τώρα, επιτρέψτε μου να φέρω ένα άλλο παράδειγμα των ακούσιων συνεπειών, από τις νομοθετικές προτάσεις που δεν απευθύνονται ειδικά στον ασφαλιστικό κλάδο, αλλά μπορεί να έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε αυτόν: οι μεταρρυθμίσεις για την προστασία δεδομένων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει μια εκτίμηση του νομικού πλαισίου για την προστασία των δεδομένων, η οποία είναι ακόμη υπό συζήτηση. Και σε αυτή την περίπτωση η InsuranceEurope υποστηρίζει τον γενικό στόχο της εναρμόνιση της νομοθεσίας και της ενίσχυσης των ατομικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, μας ανησυχεί το ότι οι ευρείες μεταρρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί χωρίς να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις τους σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι οι δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων των ασφαλιστών.
Η επεξεργασία δεδομένων και η ανάλυσή τους βρίσκεται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων των ασφαλιστών! Εάν η αναθεωρημένη νομοθεσία μάς εμποδίζει από τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων για την αξιολόγηση των κινδύνων, την αξιολόγηση των απαιτήσεων και την πρόληψη της απάτης, δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να προσφέρουμε τα οικονομικά αποδοτικά, εξειδικευμένα και καινοτόμα προϊόντα που οι καταναλωτές χρειάζονται και περιμένουν.

Για παράδειγμα, το «δικαίωμα να λησμονηθούν», που εισήχθη στην πρόταση της Επιτροπής, θα επιτρέψει στους πελάτες να υποχρεώσουν τις ασφαλιστικές εταιρείες να διαγράψουν όλα τα προσωπικά τους δεδομένα από τις βάσεις δεδομένων τους. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει τους ασφαλιστές στο να μην είναι σε θέση να επεξεργάζονται δεδομένα, εμποδίζοντας την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών τους και αναγκάζοντάς τους να διαγράψουν στοιχεία που άλλοι κανονισμοί απαιτούν ή που απαιτούνται για την ανίχνευση της απάτης.
Γι’ αυτό, θα συνεχίσουμε να εξηγούμε στους νομοθέτες ότι η ασφάλιση έχει το δικό της, πολύ συγκεκριμένο μοντέλο και ανάγκες, που πρέπει να τηρούνται για χάρη τόσο των καταναλωτών όσο και της ίδιας της λειτουργίας της αγοράς.
Ανατρέχοντας στην εισαγωγή μου, είναι σαφές ότι τόσες πολλές νομοθετικές πρωτοβουλίες μπορεί επίσης να έχουν σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά το πρόσθετο κόστος και το διοικητικό φόρτο. Η πολυπλοκότητα αυτή επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα, ιδίως των μικρών επιχειρήσεων και των διαμεσολαβητών. Ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι οι εν λόγω 130 πρωτοβουλίες είναι μόνο αυτές που εκπονήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν επίσης εθνικές πρωτοβουλίες, στις οποίες οι ασφαλιστές πρέπει να ανταποκρίνονται, αλλά και αύξηση του αριθμού των δράσεων που αναλαμβάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο.
Επικαλύψεις και αντιφάσεις μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και διεθνών κανονιστικών απαιτήσεων θα πρέπει να αποφεύγονται. Διαφορετικά θα υπάρξει όχι μόνο μεγαλύτερο κόστος και αύξηση του διοικητικού φόρτου εργασίας, αλλά επίσης και νομική αβεβαιότητα, ανησυχία ως προς τη συμμόρφωση και ζητήματα φήμης.
Και δεν το θέλουμε αυτό, δεν το χρειαζόμαστε αυτό!

Σχετικά με τις διεθνείς απαιτήσεις, θέλω να αναφερθώ σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα του Συνεδρίου μας. Το απόγευμα θα έχουμε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα την πιο πιεστική πρωτοβουλία σε παγκόσμιο επίπεδο: το έργο της Διεθνούς Ένωσης Ασφαλιστικών Εποπτών για τα παγκόσμια κεφαλαιακά πρότυπα.
Θα ακούσουμε τον Peter Braumüller της IAIS (Διεθνής Ένωση Ασφαλιστικών Εποπτών) και τον Svein Andresen του FSB (Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας), των δύο διεθνών οργανισμών που κατευθύνουν τα φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα για την ανάπτυξη τριών επιπέδων κεφαλαίων, σε λιγότερο από τρία χρόνια.
Είμαστε μόλις πέντε μήνες μακριά από την προγραμματισμένη έγκριση από τους G-20 των βασικών κεφαλαιακών απαιτήσεων (BCR) για τους ασφαλιστές που προσδιορίζονται ως συστημικά σημαντικοί σε παγκόσμιο επίπεδο. Η IAIS πρόκειται να οριστικοποιήσει το πρότυπο ασφαλιστικού κεφαλαίου που θα εφαρμόζουν οι Διεθνείς Όμιλοι από το τέλος του 2016. Έτσι, οι επόμενες εβδομάδες και μήνες είναι πολύ κρίσιμοι και θα υπάρχει περιορισμένη δυνατότητα για την ασφαλιστική βιομηχανία να παρέχει στοιχεία σχετικά με τα πρότυπα.
Ωστόσο, ένα από τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το Solvency II είναι ότι ο ορισμός και η ανάπτυξη κεφαλαιακών προτύπων, που θα λειτουργούν όπως πρέπει, δεν είναι εύκολη δουλειά.
Αν θέλουμε τα κεφαλαιακά μας πρότυπα να μην είναι μόνο “αριθμοί”, αλλά πραγματικοί, αποτελεσματικοί μηχανισμοί προστασίας, χρειαζόμαστε αναλύσεις, μελέτες, προτάσεις και μακρές συζητήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Αλλά, πάνω απ’ όλα, χρειαζόμαστε χρόνο. Και ο χρόνος είναι αυτό που λείπει από τη φιλόδοξη προθεσμία που έθεσε η IAIS και το FSB.

Χωρίς επαρκή χρόνο δεν θα υπάρξει καμία ανάλυση, πρόταση ή συζήτηση, μειώνοντας έτσι δραματικά τις πιθανότητες που θα έχουν να είναι “αποτελεσματικά” τα νέα κεφαλαιακά πρότυπα.
Ζήτησα από τον Επίτροπο Barnier μια συνάντηση τον περασμένο Φεβρουάριο και του εξήγησα τις ανησυχίες του κλάδου και την ανάγκη για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαίρομαι που μετά από τις συζητήσεις μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε πρόσφατα να οργανώσει μια ευρύτερη συνάντηση με τους εκπροσώπους του κλάδου. Ελπίζω ότι αυτός ο εποικοδομητικός διάλογος θα συνεχιστεί.
Καλούμε τους ευρωπαϊκούς φορείς χάραξης πολιτικής και τα θεσμικά όργανα, να εργαστούν για περισσότερη πολιτική λογοδοσία και διαφάνεια στις συζητήσεις σε διεθνές επίπεδο και καλωσορίζουμε τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για να ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία.
Θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω την ανησυχία μας για τα αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων, δεδομένης της βλαπτικής επίδρασης πρόσθετων κεφαλαίων που θα βρίσκονται ανενεργά στους ισολογισμούς των ασφαλιστών. Είναι επίσης εξίσου σημαντικό για την ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία, να διασφαλιστεί ότι το αποτέλεσμα των εργασιών για τα διεθνή κεφαλαιακά πρότυπα θα είναι συμβατό με το Solvency II.
Το Solvency II είναι ένα εξελιγμένο καθεστώς με βάση τον κίνδυνο και αντιπροσωπεύει μια θεμελιώδη αναθεώρηση του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου για τους ασφαλιστές. Επομένως, πρέπει να είναι δυνατόν να το αντιμετωπίσουμε ως μια πρακτική εφαρμογή του παγκόσμιου προτύπου. Νομίζω ότι κύριος στόχος της Ευρώπης θα πρέπει να είναι να εξασφαλιστεί ότι το Solvency II θα είναι συνεπές με τις αρχές που διέπουν το έργο του ICS.

Αυτό με οδηγεί σε ένα δεύτερο αριθμό. Ο πρώτος ήταν το 130. Ο δεύτερος διαιρεί τον αριθμό αυτό με το 10. 13 λοιπόν: τόσα είναι τα χρόνια κατά τα οποία έχουμε εργαστεί για το Solvency II. Είναι δελεαστικό να σκεφτεί κανείς ότι το έργο τελείωσε. Όμως, αυτό δεν είναι αλήθεια.

Δεν θα σας κουράσω με περισσότερους αριθμούς, αλλά θα υπάρξουν πολλές διαβουλεύσεις σχετικά με την εφαρμογή τεχνικών προτύπων και καθοδήγησης τους επόμενους μήνες. Θα ακολουθήσουν επίσης συχνές αναθεωρήσεις. Υπάρχει, επίσης, η σημαντική εργασία που απαιτείται από τις εταιρείες, για να θεσπίσουν τα απαραίτητα συστήματα και να θέσουν τις διαδικασίες σε ισχύ, προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις.

Η συμφωνία Omnibus II, που επετεύχθη τον περασμένο Νοέμβριο από το Συμβούλιο της ΕΕ, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επικαιροποίησε το Solvency II με σημαντικούς τρόπους και ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα.
Δουλέψαμε σκληρά για να αποδείξουμε για ποιο λόγο οι προτάσεις μας –που αντανακλούν τον τρόπο που διοικούνται οι επιχειρήσεις μας– χρειάζονται, για να προστατευτεί η δυνατότητα των ασφαλιστικών εταιρειών να συνεχίσουν να προσφέρουν μακροπρόθεσμες εγγυήσεις και για να διασφαλιστεί ο ρόλος της ασφαλιστικής βιομηχανίας ως ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής της Ευρώπης και ως πάροχος χρηματοοικονομικής σταθερότητας σε ασταθείς αγορές. Αν και δεν είναι ακριβώς αυτό που η βιομηχανία είχε προτείνει, αναγνωρίζουμε ότι η Omnibus II ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα και ότι ήταν προς το συμφέρον όλων μας να σταματήσουμε την αβεβαιότητα και να προχωρήσουμε με το Solvency II.

Αν εφαρμοστούν σωστά, τα μέτρα της Omnibus II μπορεί να αντανακλούν τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις μακροπρόθεσμες δραστηριότητές μας και να αποφευχθούν οι ανεπιθύμητες συνέπειες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα μέτρα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στο να αποφευχθεί η υπερεκτίμηση των κινδύνων στους οποίους οι ισολογισμοί μας εκτίθενται και να μειωθούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την υπερβολή ως προς την πραγματική μεταβλητότητα που προσδιορίζουν οι μελέτες ποσοτικών επιπτώσεων και οι εκτιμήσεις επιπτώσεων. Τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε η Insurance Europe αποκαλύπτουν ότι οι ασφαλιστές είχαν κατ’ εκτίμηση € 8.6 τρις υπό διαχείριση ενεργητικό στο τέλος του περασμένου έτους. Ως εκ τούτου, το να κάνουμε σωστά τα παραπάνω ήταν σημαντικό όχι μόνο για τους ασφαλισμένους, αλλά και για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη και τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Με την οδηγία συμφωνημένη, η έμφαση μετατοπίστηκε στα εφαρμοστικά μέτρα. Αυτά περιλαμβάνουν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές.
Η Insurance Europe αρχικά είχε εντοπίσει πάνω από 100 σημεία ανησυχίας στα σχέδια των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων του  Solvency II που εξηγούσαν τις λεπτομέρειες της εν λόγω οδηγίας.
Εν όψει του αυστηρού χρονοδιαγράμματος για να μείνει το Solvency II σε καλό δρόμο, περιορίσαμε την εστίασή μας σε οκτώ κορυφαία ζητήματα προτεραιότητας, που αφορούν κυρίως τις μακροπρόθεσμες εγγυήσεις και επενδυτικά θέματα.
Μεταξύ των μέτρων για τις μακροχρόνιες εγγυήσεις, η προσαρμογή μεταβλητότητας είναι το σημαντικότερο και ως εκ τούτου μία από τις βασικές προτεραιότητες της βιομηχανίας.
Η οδηγία ορίζει μόνο τις αρχές για την προσαρμογή μεταβλητότητας σε υψηλό επίπεδο. Έτσι, οι πραγματικές δυνατότητες της προσαρμογής μεταβλητότητας βρίσκονται στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και στα εκτελεστικά τεχνικά πρότυπα, μέσω του ορισμού της μεθοδολογίας υπολογισμού της.
Η μεθοδολογία που θα υιοθετηθεί θα πρέπει να καθοριστεί αναγνωρίζοντας τους δύο κύριους στόχους, που ήταν η βάση της Omnibus II:

Ο πρώτος στόχος είναι ότι το ποσό της προσαρμογής της μεταβλητότητας θα πρέπει να εξασφαλίζει την αποτελεσματικότητά της ως προς την προστασία του κλάδου από τη βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα της αγοράς.
Μια λανθασμένη βαθμονόμηση, η οποία δεν εμποδίζει την προ-κυκλική συμπεριφορά των επενδύσεων, θα μπορούσε να επηρεάσει όχι μόνο τον τομέα της ασφαλιστικής βιομηχανίας, αλλά θα μπορούσε να βλάψει το σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Ο δεύτερος στόχος είναι η ανάγκη για διαφάνεια και σαφήνεια στους τύπους και τις παραμέτρους που θα υιοθετηθούν. Χωρίς μια πλήρη και βαθιά κατανόηση του υπολογισμού της, η προσαρμογή μεταβλητότητας δεν θα μπορεί να αναπαραχθεί και να προβλεφθεί και, ως εκ τούτου, δεν θα ενσωματωθεί στις βασικές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίων του κλάδου.

Για να ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο για το Solvency II, ακόμα και αν οι αρχές που περιλαμβάνονται στην οδηγία φαίνεται να λειτουργούν προς τη σωστή κατεύθυνση, το βασικό θέμα είναι η ορθή εφαρμογή του.

Η Insurance Europe θα αναλύσει προσεκτικά την τελική έκδοση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων του Solvency II και όλα τα τεχνικά πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι είναι σύμφωνη με το πνεύμα και το γράμμα της Omnibus II.
Επίσης, είναι σημαντικό να παρακολουθήσουμε τον τρόπο που το Solvency II θα λειτουργήσει στην πράξη και να αναλάβουμε δράση εάν αποδειχθεί ότι τα μέτρα που περιλαμβάνονται δεν εμποδίζουν τις ακούσιες συνέπειες.
Φτάνοντας στο τέλος της τοποθέτησής μου, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στη νέα Επιτροπή, το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλες τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας.
Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Επίτροπο Barnier, που θα μας μιλήσει για τα επιτεύγματα και την κληρονομιά της σημερινής Επιτροπής.
Και δεδομένης της εθνικότητάς μου, ανυπομονώ ιδιαίτερα για τη συνεργασία μου με την ιταλική Προεδρία της ΕΕ, η οποία συνεργασία θα έχει ως προτεραιότητα τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά θέματα, την προστασία των δεδομένων και την αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Σε αυτό το ταχέως εξελισσόμενο σενάριο, η, Insurance Europe αναμένει επίσης την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη μεταρρύθμιση των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών [ΕΕΑ].

Σχετικά με αυτό το θέμα τονίζουμε τη σημασία της διατήρησης του υφιστάμενου μοντέλου χωριστών Εποπτικών Αρχών (για την ασφάλιση, τις τράπεζες και το Χρηματιστήριο), έτσι ώστε τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τομέων να γίνονται καλύτερα κατανοητά και να αναγνωρίζονται. Επιπλέον, ελπίζουμε να συνεχίσουμε και να ενισχύσουμε το διάλογο και τη συνεργασία με την EIOPA, την ανταλλαγή δεδομένων, εμπειρίας και απόψεων. Είμαι πολύ χαρούμενος  που ο Gabriel Bernardino είναι μαζί μας σήμερα, για να συμβάλει στη συζήτηση.
Η αγορά μας βρίσκεται μπροστά σε τεράστιες προσαρμογές.
Οι κανονιστικές ρυθμίσεις θα αποτελέσουν ένα ακόμα μεγαλύτερο και πιο περίπλοκο μέρος των δραστηριοτήτων των ασφαλιστών. Το ρυθμιστικό περιβάλλον καθορίζει τις δραστηριότητές μας, τους πελάτες μας και τις υποχρεώσεις μας, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να συμμετάσχουμε εποικοδομητικά ως βιομηχανία, για να εξασφαλίσουμε ότι αυτό το περιβάλλον είναι σταθερό, αξιόπιστο και κατάλληλο. Η Insurance Europe έχει αναπτύξει μια ισχυρή σχέση συνεργασίας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και σίγουρα θα αναπτύξει και με τους νέους αντιπροσώπους ένα θετικό και εποικοδομητικό διάλογο.  
Είμαστε έτοιμοι να τους εξηγήσουμε «πώς λειτουργεί η ασφάλιση» και «γιατί οι ασφαλιστές διαφέρουν από τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα». Την ίδια στιγμή, η Insurance Europe έχει ομοίως καλές σχέσεις με τους παγκόσμιους φορείς που επηρεάζουν τη βιομηχανία μας. Αυτό έχει επιτευχθεί τόσο μέσω της συμμετοχή της στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων όσο και ανεξάρτητα από αυτήν.

Παρά τις προκλήσεις, είμαι αισιόδοξος ότι η ανοικτή και εποικοδομητική συνεργασία και συναναστροφή της Insurance Europe με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους νομοθέτες και τους επόπτες, θα συμβάλει στη δημιουργία ενός παγκόσμιου και ευρωπαϊκού πλαισίου που θα επιτρέψει στον ιδιαίτερο και καινοτόμο κλάδο μας να αναπτυχθεί, συνεχίζοντας να προστατεύει και να εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών του».

 

Προηγούμενο άρθροΠώς εκφράζεται η αλληλεγγύη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα σήμερα;
Επόμενο άρθροΝέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για το AIG