Και η Insurance Europe τονίζει την ανάγκη για υψηλής ποιότητας τιτλοποιήσεις

335

Σήμερα, 3 Μαρτίου, τέσσερις κορυφαίες ευρωπαϊκές εμπορικές ενώσεις, που εκπροσωπούν τους επενδυτές, τους εκδότες και τους άλλους εμπλεκόμενους στην χρηματοπιστωτική αγορά ένωσαν τις δυνάμεις τους, για πρώτη φορά, προκειμένου να υποστηρίξουν το νέο κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τις τιτλοποιήσεις.

Η Ένωση για τις Χρηματοπιστωτικές Αγορές στην Ευρώπη (AFME), η Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχείρισης Κεφαλαίων και Περιουσιακών Στοιχείων (EFAMA), η Διεθνής Ένωση Κεφαλαιαγοράς (ICMA) και η Insurance Europe εξέδωσαν ένα κοινό έγγραφο στήριξης των προσπαθειών όσων χαράσσουν την πολιτική στην ΕΕ, να αναπτύξουν ένα ισχυρό και επιτυχημένο πλαίσιο για απλές, διαφανείς και τυποποιημένες (STS) τιτλοποιήσεις.

Όλες οι οργανώσεις συμφωνούν με την εμβληματική πρωτοβουλία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών και πιστεύουν ότι ένα νέο πλαίσιο για την τιτλοποίηση θα μπορούσε να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο μεταξύ της τραπεζικής χρηματοδότησης και των κεφαλαιαγορών, επιτρέποντας τις πολυπόθητες μη τραπεζικές εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης και παρέχοντας στους επενδυτές υψηλής ποιότητας τίτλους σταθερού εισοδήματος και ελκυστικές αποδόσεις.

Στο κοινό έγγραφο, οι οργανώσεις δηλώνουν ότι οι τιτλοποιήσεις αποτελούν σημαντικό στοιχείο της εύρυθμης λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών και ζητούν αυτές να αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις με τις άλλες μορφές επενδύσεων. Τονίζουν τις κοινές απόψεις τους σχετικά με τα βασικά σημεία που οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ πρέπει να εξετάσουν, για να αναπτύξουν το νέο πλαίσιο.

Σχολιάζοντας τη σημασία της παραπάνω κίνησης και της συμμετοχής της Insurance Europe σε αυτή, η Γενική Δ/ντρια της Ομοσπονδίας, κα Michaela Koller, επεσήμανε: «Οι ασφαλιστές πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, και αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη για υψηλής ποιότητας τιτλοποιήσεις. Μέτρα για τον εντοπισμό καλών τιτλοποιήσεων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Solvency II και η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί συνέχεια αυτού, με ορισμένες σημαντικές βελτιώσεις. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις, μερικές από τις οποίες το παρόν έγγραφο περιγράφει. Από την πλευρά του ασφαλιστή, καλούμε για μια πολύ αναγκαία αναθεώρηση της κεφαλαιακής μεταχείρισης των τιτλοποιήσεων στο πλαίσιο του Solvency II».

Προηγούμενο άρθροΚόσμος πάει κι έρχεται… στην ελληνική ασφαλιστική αγορά!
Επόμενο άρθροΟ Έλληνας καταναλωτής του σήμερα και η συμπεριφορά του απέναντι στην ασφάλεια σπιτιού