Διεθνή

Κέρδη €684εκατ. στο 3ο τρίμηνο για τη Munich Re

Η Munich Re κατέγραψε ενοποιημένα κέρδη ύψους €2,1 δις τους πρώτους εννέα μήνες του 2016 (την ίδια περίοδο πέρυσι: €2,4 δισ). Κατά το τρίτο τρίμηνο, ο Όμιλος πραγματοποίησε κέρδη ύψους €684 εκατ. (525 εκατ.). Μετά το θετικό αποτέλεσμα του τρίτου τριμήνου, τα κέρδη για το τρέχον έτος αναμένεται να υπερβούν σημαντικά το ήδη προβλεπόμενο ποσό των €2,3 δις.

Το λειτουργικό αποτέλεσμα κατέγραψε μια σημαντική, από έτος σε έτος, βελτίωση, φτάνοντας τα €1.014 εκατ. (580 εκατ.) κατά το τρίτο τρίμηνο, με τη Munich Re να αναφέρει κάτω από τον μέσο όρο τυχαίες επιπτώσεις από σημαντικές απώλειες στον τομέα των αντασφαλίσεων. Το μη λειτουργικό αποτέλεσμα ήταν -112 εκατ. ευρώ (-97 εκατ.).

Παρά την επαναγορά μετοχών, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €32,4 δις σε σύγκριση με τα στοιχεία στο τέλος του 2015. Η ετησιοποιημένη απόδοση του σταθμισμένου κατά τον κίνδυνο κεφαλαίου (RORAC) ανήλθε σε 11,8% κατά τους πρώτους εννέα μήνες, ενώ η ετήσια απόδοση των συνολικών ιδίων κεφαλαίων (RoE) ανήλθε σε 8,8%.

Από την Ετήσια Γενική Συνέλευση στο τέλος του Απριλίου, έχουν αγοραστεί μετοχές με όγκο περίπου €410 εκατ. ως μέρος του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που ανακοινώθηκε τον Μάρτιο.

Τα εγγεγραμμένα μεικτά ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά 1,1% στα €12.344 εκατ. (12.481 εκατ.) κατά το τρίτο τρίμηνο. Αν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες είχαν παραμείνει ίδιες, ο όγκος των ασφαλίστρων θα είχε αυξηθεί κατά 0,2% από έτος σε έτος.

 

ERGO: Ενοποιημένο αποτέλεσμα -52 εκατ. ευρώ στο 3ο τρίμηνο

Το λειτουργικό αποτέλεσμα της ERGO μειώθηκε σε €80 εκατ. (113 εκατ.) την περίοδο από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο.

Το ενοποιημένο αποτέλεσμα για το τρίτο τρίμηνο μειώθηκε σε -52 εκατ. ευρώ (100). Για την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, η ERGO κατέγραψε ζημιά ύψους €111εκατ. (417 εκατ.), συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αναδιάρθρωσης ύψους περίπου €400 εκατ. ακαθάριστα (περίπου €160 εκατ. καθαρά) για το Πρόγραμμα Στρατηγικής ERGO. Οι δαπάνες αυτές είχαν καταχωρηθεί κατά το δεύτερο τρίμηνο.

Το combinedratio στον κλάδο Περιουσίας και Ατυχημάτων στη Γερμανία ανήλθε σε 96,1% (96,1%) για το τρίτο τρίμηνο. Διεθνώς, το ποσοστό βελτιώθηκε σε 98,6% (104,1%).

Τα συνολικά έσοδα από ασφάλιστρα σε όλους τους κλάδους μειώθηκαν κατά 4,2% στα €4.083 εκατ. (4.262 εκατ.) κατά το τρίτο τρίμηνο, και τα μεικτά ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά 3,1% στα €3.849 εκατ. (3.970 εκατ.) κατά την ίδια περίοδο.

Στη Γερμανία, τα ακαθάριστα ασφάλιστρα του κλάδου Ζωής και Υγείας παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στα €2.302 εκατ. (2.297 εκατ.), ενώ στον κλάδο Περιουσίας και Ατυχημάτων παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο έτος στα €700 εκατ. (698 εκατ.). Σε διεθνές επίπεδο, τα ακαθάριστα ασφάλιστρα της ERGO μειώθηκαν κατά 13,2% στα €846 εκατ. (975) –ως συνέπεια της πώλησης της ERGO Italia και του χαμηλότερου όγκου των δραστηριοτήτων ασφάλισης Ζωής στην Πολωνία.

Το πρόγραμμα στρατηγικής της ERGO, που ξεκίνησε τον Ιούνιο, προχωρεί ικανοποιητικά.  Ο κ. Markus Riess, Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO και μέλος ΔΣ της Munich Re, δήλωσε σχετικά: «Έχουμε ακόμη πολλή και σκληρή δουλειά μπροστά μας, για να προσαρμοστεί η ERGO κατάλληλα στο μέλλον». Η ERGO εκπονεί επί του παρόντος μια στρατηγική για τις διεθνείς δραστηριότητές της. Όπως τόνισε ο κ. Riess: «Δεν αξιοποιούμε μόνο τις δυνατότητες για ένα επιτυχημένο μέλλον της ERGO στην εγχώρια αγορά της Γερμανίας, αναζητούμε επίσης την κερδοφόρα ανάπτυξη, ιδιαίτερα στις διεθνείς δραστηριότητες».

 

Αντασφαλίσεις: Τάσεις σταθεροποίησης, με αυστηρή πειθαρχία στην αναδοχή κινδύνων

Ειδικά για τον τομέα των αντασφαλίσεων, ο ο CFO κ. Schneider δήλωσε: «Το περιβάλλον εξακολουθεί να είναι δύσκολο. Αν τα επιτόκια παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα, το πεδίο εφαρμογής πρόσθετων εκδόσεων αποθεματικού θα διαδραματίσει ακόμα μεγαλύτερο ρόλο στην αντασφαλιστική δραστηριότητα». Ωστόσο, η πίεση στις τιμές, στους όρους και τις προϋποθέσεις έχει χαλαρώσει ελαφρώς κατά τις τελευταίες ανανεώσεις. Η Munich Re προβλέπει τώρα σαφείς τάσεις σταθεροποίησης. «Συνεχίζουμε να τηρούμε αυστηρή πειθαρχία στην  αναδοχή κινδύνων –καθώς το κέρδος έρχεται πάντα πριν από την ανάπτυξη για μας», τόνισε ο κ. Schneider.

Την ίδια στιγμή, η Munich Re επιδιώκει επίσης την αξιοποίηση δυναμικά κερδοφόρων ευκαιριών ανάπτυξης στην παραδοσιακή αντασφαλιστική δραστηριότητα, που παρουσιάζονται στις αναδυόμενες αγορές, για παράδειγμα. Όπως τόνισε ο κ. Schneider: «Υπάρχει σημαντική υπασφάλιση στους συνήθεις κινδύνους, όπως οι φυσικοί κίνδυνοι, σε αυτές τις αγορές. Η Munich Re είναι καλά τοποθετημένη, για να παράσχει χρηματοδοτική ικανότητα και εμπειρία στον τομέα αυτό».

Επιπλέον, η Munich Re έχει ξεκινήσει πρωτοβουλίες στον τομέα της καινοτομίας, με στόχο να δώσει ώθηση στα όρια της ασφαλιστικής κάλυψης. Αυτές περιλαμβάνουν νέες ασφαλιστικές λύσεις για κινδύνους όπως οι πανδημίες ή προσαρμοσμένες ιδέες για τη διαχείριση των κεφαλαίων των ασφαλιστικών εταιρειών.

Ιδιαίτερο βάρος δίδεται και στην ψηφιοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Munich Re συνεργάζεται με την InsureTech start-ups, ενώ η Digital Partners μονάδα της Munich Re με παγκόσμια εστίαση, έχει συνάψει συνεργασίες με εταιρείες όπως η Slice, η Trov και η simplesurance. Στον πρωτασφαλισιτκό τομέα, η ERGO εγκαινίασε, τον Οκτώβριο, νέες καλύψεις κυβερνο-κινδύνου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή είναι επίσης μια αναπτυσσόμενη αγορά που προωθείται από τον Όμιλο με μια μεγάλη αίσθηση δέσμευσης και την απαραίτητη πειθαρχία στην ανάληψη του κινδύνου, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας