Ευρωπαϊκή Πίστη: Εγκρίθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση οι Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2015

155

Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2015 σε απλή και ενοποιημένη βάση, καθώς και τη διανομή μερίσματος €0,06 ανά μετοχή, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016, με τη συμμετοχή των νέων στρατηγικών εταίρων, EBRD – Orasis Fund– Serengetti A.M., οι οποίοι πρόσφατα απέκτησαν το μεγαλύτερο μέρος από το μερίδιο που κατείχε η Τράπεζα Πειραιώς.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα πεπραγμένα της Χρήσης 2015 καθώς και οι στόχοι και οι προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρείας. Ειδική αναφορά έγινε στη θεαματική κατά 50% αύξηση της παραγωγής, που έχει σημειώσει η Εταιρεία από το 2009 έως και σήμερα, καθώς και όλων των άλλων οικονομικών μεγεθών της για έβδομη συνεχή χρονιά, μεταξύ των οποίων και ο διπλασιασμός του μεριδίου αγοράς.

Ενδεικτικά, για το 2015, η Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε:

  • Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 6,6% στα 16,1 εκατ. ευρώ.
  • Αύξηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων κατά 3,8% στα 172,7 εκατ. ευρώ.
  • Διαμόρφωση της καθαρής θέσης στα 81,1 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 13,3%.
  • Αύξηση του Ενεργητικού της κατά 7,6% στα 355,0 εκατ. ευρώ.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν επίσης, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης του 2015, η εκλογή νέων Ορκωτών Ελεγκτών για τη Χρήση 2016, η ανάκληση απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 17/11/2015 περί τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας, καθώς και η αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο www.europaikipisti.gr, στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΕνίσχυση του Δικτύου Υγείας Ιnteramerican με 4 νέες, σημαντικές συνεργασίες
Επόμενο άρθροInternational Life – Εθνική: Υπεγράφη η ανάληψη μέρους του χαρτοφυλακίου