Διαμεσολαβούντες

Αναπροσαρμογή των ποσών υποχρεωτικής ασφάλισης των διαμεσολαβητών

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ,τα όρια του ασφαλιστηρίου υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, που προβλέπονται στο άρθρο 4 παρ.1Α περ. στ) του π.δ. 190/2006, είναι τα ακόλουθα:

  • για κάθε απαίτηση, ποσόν €1.250.618,
  • συνολικά για όλες τις απαιτήσεις, ποσόν €1.875.927 κατ’ έτος, και
  • μέγιστο ποσόν απαλλαγής του διαμεσολαβητή €18.760.

Σημειώνεται ότι η απόφαση ΕΠΑΘ 27/2/27.12.2011 (ΦΕΚ Β 3297) καταργείται, ενώ η ισχύς των ανωτέρω ορίων αρχίζει από τη δημοσίευση της εν λόγω Πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας