Εταιρείες

Υποχρεωτική Ασφάλιση Επιχειρήσεων: Τι ζήτησε η ΕΑΕΕ από τον Υπουργό κ. Βασίλη Κικίλια

Σχετικά με το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ιδιωτική Ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή», η ΕΑΕΕ, κατέθεσε τις παρατηρήσεις – προτάσεις της στον Υπουργό κ. Βασίλη Κικίλια.

Η ΕΑΕΕ, με επιστολή της στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, κατέθεσε τις παρατηρήσεις της επί του ανωτέρω σχεδίου Νόμου, που τέθηκε σε διαβούλευση στις 28 Μαΐου και έληξε στις 11.6.2024.

Οι παρατηρήσεις της αφορούν κυρίως στο άρθρο 5, που καθιερώνει από 1.1.2025 την υποχρεωτική ασφάλιση για τις επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 2 εκ. για πυρκαγιά από φυσικά αίτια, πλημμύρα και σεισμό. Δευτερευόντως, αναφέρονται στη σύσταση και λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητικού Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Οι προτάσεις της προέκυψαν από τα σχόλια που έλαβε από τις εταιρείες μέλη της και μετά από σχετική συζήτηση στην αρμόδια Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών.

Εν συντομία στην επιστολή της η Ένωση ζητάει:

  • Τη σταδιακή μείωση του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων σε 1 εκ. και 0,5 εκ. το 2026 και 2027 αντίστοιχα.
  • Την αντικατάσταση του όρου της «πυρκαγιάς από φυσικά αίτια» με τον ορθότερο ορισμό «δασική πυρκαγιά».
  • Την προσθήκη των κινδύνων: θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι, που επίσης σχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές και την κλιματική αλλαγή.
  • Τη διαγραφή του αναφερόμενου ποσοστού 70% (ως κατ’ ελάχιστον επιβαλλόμενη κάλυψη) από τη διάταξη του νόμου και τη ρύθμιση της κάλυψης με συμφωνία ασφαλισμένου – ασφαλιστή είτε σε μεταγενέστερο στάδιο, με την έκδοση της εξουσιοδοτικής διάταξης  του άρθρου 45.
  • Την καθιέρωση ισχυρού ελέγχου της ασφάλισης των επιχειρήσεων, αντί της ύπαρξης ή αύξησης ενδεχομένως του προστίμου.

Με τις προτάσεις της η ΕΑΕΕ επιθυμεί να συμβάλλει στην υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για την κάλυψη των επιχειρήσεων από τις φυσικές καταστροφές και την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου μέσω του Συμβουλίου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών.

Δείτε εδώ την επιστολή της ΕΑΕΕ προς τον κ. Βασίλη Κικίλια και τις Παρατηρήσεις της στο Σχ.Ν. για τις φυσικές καταστροφές.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας