Εταιρείες

Υπέρ της ΟΑΣΕ ο ΟΜΕΔ για την ΣΣΕ

Ο ΟΜΕΔ δέχτηκε τα αιτήματα της ΟΑΣΕ όσον αφορά την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) ΟΑΣΕ-ΕΑΕΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, που υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας, κ.κ. Χρήστος Παπαδόγιαννης και Γιάννης Πετσαλάκης, και στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι η υπ’ αριθ. 3/2020 Ομόφωνη απόφαση της Πενταμελούς Διαιτησίας του ΟΜΕΔ που έκρινε ότι οι αιτιάσεις και τα επιχειρήματα των εργαζομένων που παρουσίασε η Ομοσπονδία μας, είναι ορθά και δίκαια, και όπως η μεσολαβητική και η πρωτοβάθμια διαιτητική απόφαση, έτσι κι αυτή δέχεται στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της, τα προτεινόμενα μισθολογικά και θεσμικά αιτήματα της ΟΑΣΕ και τα ορίζει στην Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) των εργαζόμενων στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς φορείς της χώρας μας.

Αυτή η απόφαση, είναι άμεσα εφαρμόσιμη από την ημερομηνία έκδοσης της, και δημιουργεί ισορροπία, συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην ασφαλιστική αγορά και καθορίζει τα δικαιώματα και τις κατώτατες αμοιβές των υπαλλήλων του κλάδου. Ειδικότερα ορίζει: πρώτο εισαγωγικό μισθό τα 956 Ευρώ, αναγνωρίζει και επαναφέρει κλιμάκια & προϋπηρεσία, προβλέπει επίδομα πολυετούς υπηρεσίας, επίδομα γάμου 10%, και τέκνων 7%, επιστημονικά επιδόματα ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΕΙΑΣ, αποζημίωση βρεφονηπιακού σταθμού 180 Ευρώ, οδοιπορικά, Χρόνο Εργασίας στις 39 ώρες κ.α. (πιο αναλυτικά θα τα διαβάσετε στην επισυναπτόμενη Απόφαση).

Η ισχύς της ΣΣΕ είναι από 6 Φεβρουαρίου 2019 (έχει αναδρομική ισχύ) έως 5 Φεβρουαρίου 2021 και λόγω της μετενέργειας η λήξη ουσιαστικά είναι στις 5 Μαΐου 2021.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι συνάδελφοι αμείβονται με κατώτερα ποσά από την παρούσα κλαδική ΣΣΕ ή δεν τους καταβάλλονται τα προβλεπόμενα από αυτή επιδόματα, οι εταιρείες στις οποίες εργάζονται θα πρέπει αφενός να επαναϋπολογίσουν τους μισθούς βάσει των οριζόμενων στην 3/2020 απόφαση της Πενταμελούς Διαιτησίας του ΟΜΕΔ, να τους καταβάλλουν τα επιδόματα και να τους δώσουν την διαφορά που προκύπτει από τον νέο μισθό και τα επιδόματα αναδρομικά από τον Φεβρουάριο του 2019!!!

Συνάδελφοι,

Η πρόταση της Μεσολάβησης του ΟΜΕΔ  και η απόφαση της τριμελούς Πρωτοβάθμιας Διαιτητικής Επιτροπής αλλά και η ομόφωνη απόφαση της Δευτεροβάθμιας Πενταμελούς Διαιτητικής Επιτροπής, η οποία αποτελείτο από έναν Δικαστή του Αρείου Πάγου, έναν Δικαστή του Συμβουλίου της Επικρατείας, έναν εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Κράτους, έναν Καθηγητή του Εργατικού δικαίου και ένα Διαιτητή ειδικό στα εργασιακά και πρώην υποδιοικητή του ΕΦΚΑ, αποδεικνύει αδιαμφησβήτητη ορθότητα και σοβαρότητα των επιχειρημάτων της εργαζομένων.

Η ΟΑΣΕ παραμένοντας προσηλωμένη στους στόχους της και υπερασπιζόμενη τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων καλεί την ΕΑΕΕ να σταματήσει την αδιέξοδη πολιτική της. Πιστεύουμε ότι ο γόνιμος διάλογος με επιχειρήματα, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη, την πρόοδο και την περαιτέρω ενίσχυση  της ασφαλιστικής αγοράς με ικανοποιημένους το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο , τους εργαζομένους της.   

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συσπειρωθούν γύρω από τα σωματεία τους και την Ομοσπονδία.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας