Διεθνή

Βιώσιμες επενδύσεις: Χρόνο ζητούν οι χρηματοπιστωτικές ενώσεις

Μια μεγάλη ομάδα ενώσεων χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων –συμπεριλαμβανομένης της Insurance Europe– εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το τρέχον χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των νέων κανόνων της ΕΕ για τις βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους βιωσιμότητας.

Οι ανησυχίες αυτές εκφράστηκαν σε κοινή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των:

  • The Association for Financial Markets in Europe (AFME)
  • The Alternative Investment Management Association (AIMA)
  • The Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (AMICE)
  • The European Association of Cooperative Banks (EACB)
  • The European Banking Federation (EBF)
  • The European Fund and Asset Management Association (EFAMA)
  • PensionsEurope

Αν και υποστηρίζουν τους στόχους της Επιτροπής για χρηματοδότηση μιας πιο βιώσιμης οικονομίας, οι υπογράφοντες προειδοποίησαν ότι ο κανονισμός είναι πολύ πιθανόν να τεθεί σε εφαρμογή πριν ακόμη ληφθούν τα σχετικά μέτρα επιπέδου 2 –τα οποία εξηγούν τον τρόπο εφαρμογής του κανονισμού από τις εταιρείες.

Αυτό θα δημιουργήσει σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά τη συμμόρφωση και κινδύνους αστικής ευθύνης για τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες που πρέπει να εφαρμόσουν τον κανονισμό, καθώς και σύγχυση στους επενδυτές.

Ως εκ τούτου, οι υπογράφοντες κάλεσαν την Επιτροπή να αναλάβει άμεση δράση για να εξασφαλίσει ότι η χρηματοπιστωτική βιομηχανία θα έχει στη διάθεσή της ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των κανόνων.

Για τον σκοπό αυτό, οι υπογράφοντες πρότειναν η εφαρμογή των νέων απαιτήσεων στον κανονισμό να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένα έτος μετά τη δημοσίευση όλων των κειμένων του επιπέδου 2 στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Διαβάστε επίσης: Περιβαλλοντική ταξινόμηση και οι επενδύσεις των ασφαλιστών 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας