Οικονομικά Μεγέθη

ΤτΕ: Στα €2.158 εκατ. το ενεργητικό των ΤΕΑ το δ΄ τρίμηνο 2023  

Η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης αυξήθηκε κατά 5,5% και διαμορφώθηκε στα €2.158 εκατ., έναντι €2.045 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Αναλυτικά και σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, η συνολική αξία του ενεργητικού των Ταμείων Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης και των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης1 (στο εξής Ταμείων) αυξήθηκε κατά €113 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα €2.158 εκατ. στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023.

Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων μειώθηκαν κατά €28 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €64 εκατ. στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 3,0% το δ΄ τρίμηνο του 2023, έναντι 4,5% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα €1.049 εκατ. στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2023, έναντι €997 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση των αποτιμήσεων τόσο των κυβερνητικών ομολόγων των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ όσο και των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 48,6% το δ΄ τρίμηνο, έναντι 48,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα€ 669 εκατ., έναντι €609 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 31,0%, έναντι 29,8% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται αφενός σε αγορές και αφετέρου στην αύξηση των αποτιμήσεων των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε στα €332 εκατ., έναντι €303 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται τόσο σε αγορές μετοχών του εξωτερικού όσο και στην άνοδο των τιμών τους. Το ποσοστό των μετοχών επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 15,4% το δ’ τρίμηνο του 2023 από 14,8% το προηγούμενο τρίμηνο.

ΤτΕ: Στα €2.158 εκατ. το ενεργητικό των ΤΕΑ το δ΄ τρίμηνο 2023  
ΤτΕ: Στα €2.158 εκατ. το ενεργητικό των ΤΕΑ το δ΄ τρίμηνο 2023  
ΤτΕ: Στα €2.158 εκατ. το ενεργητικό των ΤΕΑ το δ΄ τρίμηνο 2023  
  1. Βάσει του ν. 5078/2023  τα καλούμενα μέχρι πρότινος Ι.Ε.Σ.Π. Τ.Ε.Α, καλούνται πλέον «Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης» (προαιρετικής ασφάλισης) ενώ τα καλούμενα μέχρι πρότινος ως Τ.Ε.Α καλούνται πλέον «Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης». ↩︎

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας