Οικονομικά Μεγέθη

ΤτΕ: Μείωση του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το γ’ τρίμηνο 2022

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 2,52% και διαμορφώθηκε στα €18.500 εκατ., έναντι €18.978 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις μειώθηκαν κατά €237 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €13.383 εκατ., έναντι €13.620 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκε κατά €478 εκατ., σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και διαμορφώθηκε στα €18.500 εκατ. στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2022.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά €236 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €1.460 εκατ. στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2022. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά €104 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €802 εκατ., ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά €132 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €658 εκατ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 7,9% το γ΄ τρίμηνο του 2022, έναντι 8,9% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους διαμορφώθηκε στα €10.340 εκατ. στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2022, έναντι €10.610 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε μείωση των αποτιμήσεων των κρατικών τίτλων τόσο του Ελληνικού Δημοσίου όσο και των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 55,9% το γ΄ τρίμηνο, αμετάβλητο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε σε €3.911 εκατ., έναντι €3.832 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 21,1%, έναντι 20,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται σε καθαρές αγορές μεριδίων τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας διαμορφώθηκε στα €705 εκατ., έναντι €692 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,8%, έναντι 3,6% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν σε €3.328 εκατ. στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2022, έναντι €3.494 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις μειώθηκαν κατά €237 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €13.383 εκατ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής μειώθηκαν κατά €192 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €10.411 εκατ., ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά €45 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €2.972 εκατ. Το 70,1% του συνόλου των τεχνικών προβλέψεων αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής εκτός συντάξεων.

ΤτΕ: Μείωση του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το γ' τρίμηνο 2022
ΤτΕ: Μείωση του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το γ' τρίμηνο 2022
ΤτΕ: Μείωση του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το γ' τρίμηνο 2022

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας