Οικονομικά Μεγέθη

ΤτΕ: €20,6 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το α΄ τρίμηνο 2024

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,5% και διαμορφώθηκε στα €20.588 εκατ., έναντι €20.287 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Oι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά €224 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €15.435 εκατ., έναντι €15.211 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο.

Αναλυτικά και σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος, η συνολική αξία του ενεργητικού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά €301 εκατ. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε στα €20.588 εκατ. στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2024.

Πιο συγκεκριμένα, οι συνολικές καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά €217 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €740 εκατ. στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2024. Oι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού μειώθηκαν κατά €159 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €575 εκατ., ενώ οι καταθέσεις στα πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού μειώθηκαν κατά €58 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €165 εκατ. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 3,6% το α΄ τρίμηνο του 2024, έναντι 4,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε στα €10.571 εκατ. στο τέλος του α’ τριμήνου του 2024, έναντι €10.557 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως σε καθαρές αγορές ομολόγων των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από ρευστοποιήσεις ελληνικών τίτλων. Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 51,3% το α΄ τρίμηνο του 2024, έναντι 52,0% το προηγούμενο τρίμηνο.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων αυξήθηκε στα €5.810 εκατ., έναντι €5.398 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 28,2%, έναντι 26,6% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση της αξίας των τοποθετήσεων οφείλεται κυρίως σε αγορές μεριδίων λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ και σε άνοδο των αποτιμήσεών τους.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε στα €960 εκατ., έναντι €881 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως σε άνοδο των αποτιμήσεων των μετοχών τόσο των λοιπών χωρών της ζώνης του ευρώ όσο και των ελληνικών μετοχών. Το ποσοστό τους επί του συνόλου του ενεργητικού αυξήθηκε στο 4,7% έναντι 4,3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Από την πλευρά του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα €3.443 εκατ. στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2024, έναντι €3.373 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις αυξήθηκαν κατά 224 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα €15.435 εκατ. Οι ασφαλιστικές τεχνικές προβλέψεις ζωής αυξήθηκαν κατά €242 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €11.941 εκατ., ενώ οι τεχνικές προβλέψεις ζημιών μειώθηκαν κατά €18 εκατ. και διαμορφώθηκαν στα €3.494 εκατ. Από το σύνολο των τεχνικών προβλέψεων, το 77,4% αντιστοιχεί σε τεχνικές προβλέψεις ζωής.

ΤτΕ: €20,6 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το α΄ τρίμηνο 2024
ΤτΕ: €20,6 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το α΄ τρίμηνο 2024
ΤτΕ: €20,6 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το α΄ τρίμηνο 2024
ΤτΕ: €20,6 δισ. το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων το α΄ τρίμηνο 2024

Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας