Οικονομικά Μεγέθη

ΤτΕ: €2.018 εκατ. το ενεργητικό των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ το β’ τρίμηνο 2023

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ αυξήθηκε σε €2.018 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2023, από €1.937 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η ΤτΕ.

Η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ-ΙΕΣΠ (στο εξής Ταμείων) αυξήθηκε σε €2.018 εκατ. στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023, έναντι €1.937 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και €1.764 εκατ. το  β΄ τρίμηνο του 2022.

Αναλυτικότερα, οι συνολικές καταθέσεις των Ταμείων μειώθηκαν σε 69 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023, έναντι €98 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και €295 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2022. Το ποσοστό των καταθέσεων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε σε 3,4% έναντι 5,1% το προηγούμενο τρίμηνο και 16,7% το β΄ τρίμηνο του 2022.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε €977 εκατ. στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2023, έναντι €942 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και €655 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2022, και το ποσοστό τους επί του συνόλου διαμορφώθηκε σε 48,4%, έναντι 48,6% το προηγούμενο τρίμηνο και 37,1% το β΄ τρίμηνο του 2022.

Η αξία των τοποθετήσεων σε μερίδια επενδυτικών οργανισμών αυξήθηκε σε €607 εκατ., από €569 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και €514 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2022, και το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 30,1% από 29,4% το προηγούμενο τρίμηνο και 29,2% το β΄ τρίμηνο του 2022.

Η αξία των τοποθετήσεων των Ταμείων σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας αυξήθηκε σε €315 εκατ. από €277 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο και €257 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2022 και το ποσοστό τους επί του συνόλου αυξήθηκε σε 15,6% από 14,3% το προηγούμενο τρίμηνο και 14,6% το β΄ τρίμηνο του 2022.

Πλήρη στατιστικά στοιχεία Ταμείων.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας