Διαμεσολαβούντες

ΤτΕ: Αναρτήθηκαν οι κατάλογοι υποψηφίων για τις εξετάσεις στη Θεσσαλονίκη

Αναρτήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος οι κατάλογοι υποψηφίων και οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων της 15ης και 16ης Οκτωβρίου 2022, στη Θεσσαλονίκη.

Οι υποψήφιοι για το Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικών γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα, στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2022.

Οι υποψήφιοι για το Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, καθώς εκείνοι για το Πιστοποιητικό επαγγελματικών γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση, καλούνται να προσέλθουν στις εξετάσεις, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2022, στη Θεσσαλονίκη.

Για τους καταλόγους υποψηφιων και χρήσιμες Πληροφορίες και Οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΤτΕ.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας