Εταιρείες

Τριπλή πιστοποίηση κατά ISO για την Globe One Digital

Την πιστοποίησή της κατά ISO, στους τομείς της επιχειρησιακής συνέχειας, της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και της διαχείρισης ποιότητας, από την TÜV AUSTRIA Hellas ανακοίνωσε η ελληνική Globe One Digital, ένα από τα κορυφαία digital agencies στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η TÜV AUSTRIA Hellas πιστοποίησε την Globe One Digital κατά ISO 22301:2019 για το σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management System), κατά ISO 27001:2013 για το σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων (Information Security Management System) και κατά ISO 9001:2015 για το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management System).

«Οι τρεις πιστοποιήσεις που λάβαμε από την TÜV AUSTRIA Hellas αποτελούν επιβράβευση των υψηλών στόχων που έχουμε θέσει για τα συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζουμε. Είναι συνεχής και αδιαπραγμάτευτη η προσήλωση στο να προσφέρουμε τη βέλτιστη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στους πελάτες μας, σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιούμαστε», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Παπουτσής, διευθύνων σύμβουλος της Globe One Digital.

Η πιστοποίηση κατά ISO 22301 (Επιχειρησιακή Συνέχεια) επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Globe One Digital στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ακόμη και υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες. Η συγκεκριμένη πιστοποίηση σημαίνει ότι η Globe One Digital έχει σχεδιάσει και υιοθετήσει ένα κατάλληλο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών (ΣΑΕΑ) και σε μία έκτακτη ανάγκη θα είναι σε θέση να συνεχίσει να λειτουργεί με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις για τους πελάτες της και κατ’ επέκταση και για την ίδια. Ακόμη και αν το περιστατικό είναι καταστροφικό για την εταιρεία, ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα επιχειρησιακής συνέχειας, θα υποστηρίξει στην ανάκαμψη της εταιρείας και στην επαναφορά της σε κανονική λειτουργία. Με την πιστοποίηση αυτή, οι πελάτες της Globe One Digital μπορούν να αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια ότι οι άνθρωποι της εταιρείας είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν άμεσα οποιοδήποτε ζήτημα θα μπορούσε να δημιουργήσει πρόβλημα στην απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες της και έχει προχωρήσει στη δημιουργία των αντίστοιχων υποδομών και διαδικασιών προκειμένου να παρέχει συνεχείς και αποτελεσματικές υπηρεσίες.

Η πιστοποίηση κατά ISO 27001 (Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων) έρχεται ως επιστέγασμα των προσπαθειών της Globe One Digital να εξασφαλίσει το βέλτιστο επίπεδο προστασίας των δεδομένων των πελατών της. Πρακτικά, η πιστοποίηση αυτή εξασφαλίζει ότι η Globe One Digital εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση των κινδύνων, ώστε να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που επεξεργάζεται. Με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, οι πελάτες της Globe One Digital μπορούν να αισθάνονται ότι η εταιρεία είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κυβερνοαπειλή, καθώς και ότι διαχειρίζεται τα δεδομένα τους με τον πλέον κατάλληλο τρόπο.

Όσον αφορά την πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 (Διαχείριση Ποιότητας) αποδεικνύει την έμφαση που δίνει η Globe One Digital στην εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων ποιότητας, προκειμένου να είναι σε θέση να καλύψει τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της. Με την πιστοποίηση αυτή, οι πελάτες της Globe One Digital μπορούν να είναι σίγουροι ότι συνεργάζονται με μια εταιρεία που στοχεύει στην υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών, προκειμένου να ικανοποιήσει τις ανάγκες τους και να ξεπεράσει ακόμη και τις προσδοκίες τους.


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας