Το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ζητεί να προσλάβει νέο Διευθυντή

1004

Το ΝΠΙΔ «ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ/Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης – Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» ζητεί να προσλάβει έμπειρο στέλεχος για τη θέση του Διευθυντή του Ταμείου. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΤΕΑ – ΕΑΠΑΕ, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (αν είναι άρρενες), να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ, κατά προτίμηση οικονομικών σχολών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή/και μεταπτυχιακού τίτλου αντίστοιχων σχολών, να έχουν ασκήσει για ικανό χρόνο καθήκοντα διοίκησης με αναφορά σε Διοικητικό Συμβούλιο, με άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (κατά προτίμηση υποστηριζόμενη από τα ανάλογα δικαιολογητικά), να έχουν ευελιξία, ικανότητα σύνθεσης απόψεων και διοίκησης προσωπικού καθώς και ικανότητες εκπροσώπησης του Ταμείου σε θεσμικούς οργανισμούς. 

Ο Διευθυντής θα αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου. 

Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία στη διαχείριση ιδιωτικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων ή ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης ή ταμείων κοινωνικής ασφάλισης  ή οικονομικών υπηρεσιών.

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, οι οποίες θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και την έγγραφη συναίνεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Ταμείο σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, θα τύχουν απόλυτα εμπιστευτικού χειρισμού και θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 28 Ιουνίου 2021, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση [email protected] με αναγραφή στο θέμα: ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ.           

*Για πληροφορίες και διευκρινίσεις: [email protected] 

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΗ Allianz Ελλάδος στηρίζει το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα Κύπρου
Επόμενο άρθροΤι προβλέπει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο