Διεθνή

Το μήνυμα των ασφαλιστών στην COP27

Με την ευκαιρία της διάσκεψης COP27 του ΟΗΕ, στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Ενώσεων (Global Federation of Insurance Associations – GFIA) καλεί τους συμμετέχοντες στην COP27 να δώσουν προτεραιότητα στην προσαρμογή και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Η GFIA επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την προώθηση του διεθνούς διαλόγου και της δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της.

Η GFIA αντιπροσωπεύει ασφαλιστές και αντασφαλιστές από 67 κράτη (που περιλαμβάνουν μικρούς τοπικούς φορείς αλλά και ομίλους με διεθνή δραστηριότητα). Πολλοί (αντ)ασφαλιστές υποστηρίζουν τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού του ΟΗΕ το 2015 σε επίπεδο εταιρείας, μέσω της συμμετοχής τους σε τοπικές ή παγκόσμιες συμμαχίες του χρηματοπιστωτικού τομέα για Μηδενικό Ισοζύγιο Άνθρακα, καθώς και μέσω μιας μεγάλης ποικιλίας άλλων δράσεων.

Στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ομοσπονδία, επικαλείται έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία ο αριθμός των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα έχει πενταπλασιαστεί τα τελευταία 50 χρόνια. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, τα τελευταία 7 χρόνια ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, ενώ η συχνότητα και η διάρκεια της ξηρασίας έχει σχεδόν τριπλασιαστεί μέσα σε 20 χρόνια.

«Παγκοσμίως, οι επιπτώσεις στους ανθρώπους, την υγεία, την περιουσία, τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον από τα πιο συχνά και πιο ισχυρά ακραία καιρικά φαινόμενα είναι αδιαμφισβήτητες», αναφέρει η GFIA, επισημαίνοντας σχετικά με το κενό προστασίας και τον ρόλο του κλάδου:

«Η ασφάλιση και η αντασφάλιση διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο, αναλαμβάνοντας κάποιους από τους κινδύνους που προκαλούν τα γεγονότα αυτά, αλλά το κενό μεταξύ της (αντ)ασφαλιστικής κάλυψης και των ευρύτερων οικονομικών ζημιών είναι σημαντικό σε πολλά μέρη του κόσμου.

Για να κλείσει το κενό προστασίας, απαιτείται μείωση των απωλειών, με επενδύσεις σε μέτρα προσαρμογής που μειώνουν τον κίνδυνο. Αν δεν συμβεί αυτό, το κενό προστασίας θα διευρυνθεί και το ίδιο θα συμβεί και με το δράμα που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια άνθρωποι όταν προκύπτουν τέτοιες καταστροφές».

Οι (αντ)ασφαλιστές της GFIA διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιουργούνται από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Είναι βασικοί παράγοντες σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας στην προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στη μείωση των κινδύνων.

«Εξυπηρετώντας τους ασφαλισμένους σε όλους τους σταθμούς της ζωής τους, οι (αντ)ασφαλιστές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα, κυρίως μέσω της μέτρησης, της τιμολόγησης και της ανάληψης κινδύνων και, κατά συνέπεια, μέσω της καταβολής των αποζημιώσεων –συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων ζωής και υγείας–, τόσο για απλά όσο και για καταστροφικά γεγονότα. Μέσω των επενδυτικών τους δραστηριοτήτων, συμβάλλουν στη μετάβαση σε μία πιο βιώσιμη πραγματική οικονομία και σε δράσεις για το κλίμα, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού», τονίζει η GFIA, προσθέτοντας: «Λόγω της συνειδητοποίησης της αυξανόμενης πιθανότητας εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων ως αποτέλεσμα της αλλαγής του κλίματος, οι (αντ)ασφαλιστές αναγνωρίζουν την ανάγκη προσαρμογής της κοινωνίας στις επερχόμενες αλλαγές. Επιδιώκουν, επίσης, να ενθαρρύνουν την “οικοδόμηση καλύτερων στρατηγικών” και παρέχουν συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη τόσο στους πελάτες τους, για το πώς μπορούν να μειώσουν την έκθεσή τους, όσο και στις δημόσιες αρχές, για το πώς η χάραξη πολιτικής μπορεί να μειώσει τους κινδύνους».

Βασικές αρχές για πιο ανθεκτικές και βιώσιμες κατασκευές

Για να βοηθήσει την κοινωνία να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή, η GFIA προωθεί τις ακόλουθες βασικές αρχές για πιο ανθεκτικές και βιώσιμες κατασκευές:

  • Χτίστε με πιο ανθεκτικό τρόπο, σχεδιάζοντας κτήρια που να αντέχουν στις εκτιμώμενες δυνάμεις της φύσης κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης διάρκειας ζωής της κατασκευής.
  • Μη χτίζετε σε περιοχές υψηλού κινδύνου.
  • Χτίστε με πράσινα υλικά και σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, όπου ενδείκνυται για τους κινδύνους που παρουσιάζονται.
  • Υποστηρίξτε την καλύτερη δυνατή ανθεκτικότητα μέσω προστατευτικών υποδομών και κατάλληλου χωροταξικού σχεδιασμού και χωροθέτησης των κτηρίων. 

Η προσήλωση της GFIA στη διεθνή συνεργασία είναι σταθερή και βασίζεται στη δέσμευση που ανέλαβε κατά την COP26 στη Γλασκώβη. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει να ανταλλάσσει γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές με ενδιαφερόμενους φορείς από όλον τον κόσμο για θέματα που σχετίζονται με το κλίμα, ώστε να τους γνωστοποιήσει τις θέσεις, τις δράσεις, τις δεσμεύσεις και τις ανησυχίες του (αντ)ασφαλιστικού κλάδου, καθώς και να προωθήσει τον διάλογο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι (αντ)ασφαλιστές αναγνωρίζουν ότι η μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου και η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή απαιτούν κοινωνική αποφασιστικότητα και συνδυαστική δράση από άτομα, κυβερνήσεις και τον ιδιωτικό τομέα. Οι ίδιοι μπορούν να λειτουργήσουν ως τοποτηρητές, προειδοποιώντας τους άλλους για την αύξηση του κινδύνου, και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με όλους τους κοινωνικούς φορείς. Οι (αντ)ασφαλιστές, μέσω της GFIA, επαναλαμβάνουν ότι είναι έτοιμοι να θέσουν την εμπειρία, τη δέσμευση και τα περιουσιακά τους στοιχεία στην υπηρεσία της οικολογικής μετάβασης, και να συμβάλουν στη μείωση του κενού προστασίας και στην οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής κοινωνίας.«Όπως υποδηλώνουν τα πρόσφατα γεγονότα, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς για να αποτρέψουν τις απώλειες που οφείλονται στην κακή χρήση γης, τους οικοδομικούς κανονισμούς και τις υποδομές», τονίζει η GFIA και καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη «να ενωθούν με τους (αντ)ασφαλιστές, σε τοπικό και σε παγκόσμιο επίπεδο, για να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την κλιματική αλλαγή αλλά και τις απώλειες ζωών και τις οικονομικές ζημίες, οι οποίες πρέπει να αποτραπούν». 


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας