Διεθνή

Το EDPB θα πρέπει να ακολουθήσει προσέγγιση βάσει κινδύνου για τις διεθνείς μεταφορές δεδομένων

Η Insurance Europe, η BIPAR και 15 ακόμα ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες δημοσίευσαν μια κοινή δήλωση που εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το σύνολο των συστάσεων που προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (EDPB) μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Schrems II.

Η απόφαση του δικαστηρίου ακύρωσε την «Ασπίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων» ΕΕ-ΗΠΑ και δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με τη χρήση άλλων διαθέσιμων εργαλείων, όπως τυποποιημένων συμβατικών ρητρών (standard contractual clauses-SCCs), για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός ΕΕ.

Όπως τονίζεται στην κοινή δήλωση, ενώ τα σχέδια συστάσεων του EDPB αποσκοπούν στην παροχή σαφήνειας, στην πραγματικότητα θα δυσκολεύουν άσκοπα τις επιχειρήσεις να μεταφέρουν δεδομένα εκτός ΕΕ, γεγονός που θα παρεμποδίσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην παγκόσμια σκηνή.

Οι ομοσπονδίες αντιπροτείνουν το EDPB να ακολουθήσει μια προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο –έναν θεμελιώδη πυλώνα του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)– κατά τη σύνταξη των τελικών του συστάσεων και να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν να βασίζονται σε συμβατικά και οργανωτικά μέσα. Οι συστάσεις θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη εφαρμόσιμων τεχνικών λύσεων και όχι την υπερβολική εξάρτηση από μεθόδους όπως η κρυπτογράφηση.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας