Τι “ζητά” για τις ασφαλιστικές εταιρείες ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών;

1380

Με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ζητά να υιοθετηθούν νομοθετικά συγκεκριμένες προτάσεις του, οι οποίες «θα διορθώσουν χρόνιες στρεβλώσεις, αποκαθιστώντας έτσι την αξία των Ιατρών, χωρίς τους οποίους είναι πρακτικά ανέφικτη η λειτουργία της αγοράς της Ιδιωτικής Υγείας».

«Νομοθετική Ενσωμάτωση Προτάσεων για την Αποκατάσταση και Προάσπιση της Αξίας του Ιατρικού Επαγγέλματος στην Ιδιωτική Υγεία» είναι το θέμα της επιστολής που απηύθυνε στις 6 Μαΐου ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) στον Υπουργό Υγείας, κ. Αθανάσιο Πλεύρη. Αναπτύσσει 16 προτάσεις που ζητά να ενσωματωθούν στο Νομοσχέδιο «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις». Μεταξύ των προτάσεών του είναι και οι ακόλουθες, που αφορούν τις ασφαλιστικές εταιρείες:

  • Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του Νόμου 3418/2005 «ο κάθε ιατρός ως εξωνοσοκομειακός – ελεύθερος επαγγελματίας έχει δικαίωμα να καθορίσει, εκτός εάν υπόκειται σε ειδικό καθεστώς, το επίπεδο αμοιβής του, ανάλογα με τις ικανότητές του», η ιατρική αμοιβή δεν μπορεί στον ιδιωτικό τομέα να υπάγεται σε καθεστώς “capitation”. Άρα, η οποιαδήποτε συμφωνία του ασθενή με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία ή της ιδιωτικής κλινικής με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία για το ύψος της αποζημίωσης της αμοιβής της ιατρικής πράξης είναι αδιάφορη για τον ιατρό, ο οποίος είναι συμβαλλόμενος μόνο με τον ασθενή και είναι ο μόνος δυνάμενος να καθορίσει την αμοιβή του. Επειδή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά τρίτων παραβιάζει τον νόμο 3418/2005, ο δε νόμος 4512/2018 καθορίζει ποιοι είναι υπεύθυνοι όταν παραβιάζονται οι διατάξεις τόσον του 3418/2005 όσον και του 4512/2018, οι Ιατρικοί Σύλλογοι και ο ΠΙΣ είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία και την πλήρη εφαρμογή τους. Κάθε παραβίαση των νόμων 3418/2005 και 4512/2018 και η μη συμμόρφωση εντός τριμήνου από τη σχετική όχληση των παραβατών, επιτρέπει στους Ιατρικούς Συλλόγους ή/και στον ΠΙΣ να παραπέμπουν τους παραβάτες στα αρμόδια όργανα για την επιβολή των υπό των νόμων προβλεπόμενων κυρώσεων.
  • Επιπλέον, απαγορεύεται το πολυιατρείο, η ιδιωτική κλινική και η ιδιωτική Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) να συνάψουν σύμβαση με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία δεσμευτική για τον εξωνοσοκομειακό – ελεύθερο επαγγελματία ιατρό καθώς και να τον υποχρεώσει σε παραίτηση του δικαιώματός του να καθορίζει ο ίδιος την αμοιβή του.
  • Η αμοιβή καταβάλλεται άμεσα στον ιατρό από τον ασθενή ή την ασφαλιστική του εταιρεία. Κάθε μεσολάβηση τρίτου, όπως πολυιατρείων, ιδιωτικών κλινικών, ιδιωτικών Μονάδων Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) με παρακράτηση της αμοιβής, έστω και προσωρινής, απαγορεύεται.
  • Ο ιατρός δεν θα μπορεί να εξαναγκάζεται από τρίτους (Ιατρεία, Πολυιατρεία, Ιδιωτικές Κλινικές και Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας) για επαγγελματική αστική ευθύνη με ποσά μεγαλύτερα ελάχιστων ασφαλιζόμενων ποσών ανά ειδικότητα, που θα καθορίζει το ΚΕΣΥ με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις ετήσιες εκθέσεις της Ενώσεως Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, όπου αποτυπώνονται ο μέσος όρος των επιδικαζόμενων αποζημιώσεων από τα δικαστήρια και εκταμιευόμενων από τις ασφαλιστικές εταιρείες ποσών ανά ειδικότητα.
  • Ο έλεγχος του αρχείου των ασθενών από τις ασφαλιστικές εταιρίες και τις μεσάζουσες ελεγκτικές εταιρείες υποχρεωτικά πραγματοποιείται από ιατρούς, οι οποίοι έχουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με το προς εξέταση περιστατικό.
  • Απαγορεύεται η επιλεκτική ασφάλιση από πλευράς των ιδιωτικών ασφαλειών. Οι ασφάλειες οφείλουν να ασφαλίζουν όλα τα προς ασφάλιση πρόσωπα και να τα καλύπτουν ασφαλιστικά για νοσήματα που ήθελε παρουσιαστούν στο μέλλον, μετά από τη μεταξύ των σύμβαση, ανεξαρτήτως των νοσημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των ψυχιατρικών».

 Δείτε εδώ την επιστολή με τις προτάσεις του ΙΣΑ.

Διαβάστε επίσης: «Γιατρός για Όλους»: τι προβλέπει το κατατεθέν νομοσχέδιο


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΕΙΑΣ: Σεμινάριο Θεμελιωδών Αρχών Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Τεχνικής
Επόμενο άρθροΣτο «Οικονομικό Μουσείο» από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη