Τι προβλέπει το Triple-I για οικονομία και ασφάλιση

Σύμφωνα με το Triple-I, η οικονομική δραστηριότητα δεν θα ανακάμψει έως και το 2021 και τις αρχές του 2022. Από την άλλη πλευρά, η αύξηση των παγκόσμιων ασφαλίστρων πιέζεται λόγω της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας, αλλά ταυτόχρονα παρατηρούνται ανοδικές τάσεις στις τιμές και περαιτέρω σκλήρυνση της αγοράς, δείχνοντας μία αμετάβλητη προς αυξητική τάση των ασφαλίστρων έως το 2021.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ και άλλων οργανισμών, η εκτίμηση του Triple-I (Insurance Information Institute) παραμένει αμετάβλητη ως προς τοότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα συρρικνωθεί μεταξύ -5,5% και -6,5% το 2020. Το Ινστιτούτο συνεχίζει να βλέπει τη βασική γραμμή του ΔΝΤ για το 2020 και για το 2021 ως υπερβολικά αισιόδοξη, ειδικά η υπόθεση του 3ου τριμήνου για επιβράδυνση τόσο του ρυθμού μόλυνσης όσο και των θανάτων από Cocid-19 το 4ο τρίμηνο του 2020, το οποίο έχει αποδειχθεί ανακριβές.

Οι πρόσφατες ανακοινώσεις σχετικά με ένα εμβόλιο, για παράδειγμα από την Pfizer, συνάδουν με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του 2ου και 3ου τριμήνου 2020, ότι η πρόοδος προς ένα εμβόλιο θα επιταχυνθεί το 4ο τρίμηνο, με πρώιμες επιτυχίες και εμπορική διανομή στο 1ο και το 2ο τρίμηνο του 2021. Η Pfizer δήλωσε ότι θα είναι έτοιμη να διανείμει σχεδόν 30 έως 40 εκατομμύρια εμβόλια –αρκετά για 15 έως 20 εκατομμύρια άτομα– μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2021. Ακόμα και στα καλύτερα σενάρια, η οικονομία δεν θα αρχίσει να ανακάμπτει πλήρως μέχρι το 2ο και το 3ο τρίμηνο του 2021 στις προηγμένες οικονομίες και το 3ο και 4ο τρίμηνο στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Αύξηση ασφαλίστρων

Η αύξηση των ασφαλίστρων παγκοσμίως εξαρτάται από την οικονομική δραστηριότητα, την τιμολόγηση και τη συμπεριφορά των ασφαλισμένων όσον αφορά τη διακράτηση και τα όρια. Ο μόνος παράγοντας που επηρέασε μέχρι στιγμής καθοριστικά τα ασφάλιστρα είναι η μειωμένη οικονομική δραστηριότητα. Βέβαια, ο αντίκτυπος των ζημιών και των τιμών δεν έχει ακόμη καθοριστεί επακριβώς. Γεγονός πάντως είναι ότι η μεγαλύτερη οικονομική δραστηριότητα οδηγεί σε μεγαλύτερο όγκο ασφαλίστρων, ενώ η μειωμένη οικονομική δραστηριότητα σε μικρότερο.

Οδεύοντας προς το κλείσιμο του τετάρτου τριμήνου του έτους, η οικονομική δραστηριότητα, εκφραζόμενη ως μεταβολή του ΑΕΠ από έτος σε έτος για τις 10 μεγαλύτερες ασφαλιστικές αγορές στον κόσμο, αναμένεται να μειωθεί κατά -4,5% το 2020, σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του 3ου τριμήνου -6,9% και του 2ου τριμήνου -4,9%. Αυτή η εκτίμηση βασίζεται στην τρέχουσα πρόβλεψη του ΔΝΤ για το ΑΕΠ και για τις 10 κορυφαίες χώρες, με εξαίρεση την πρόβλεψη για το Ηνωμένο Βασίλειο που προέρχεται από την Τράπεζα της Αγγλίας.

Τι προβλέπει το Triple-I για οικονομία και ασφάλιση

Απόδοση επένδυσης (ROI)

Η τάση προς χαμηλά διαρθρωτικά επιτόκια συνεχίζεται και στο 4ο τρίμηνο του 2020, ενώ η περαιτέρω αγορά ομολόγων από τις κεντρικές τράπεζες συνεχίζει να πιέζει καθοδικά τις αποδόσεις των περιουσιακών στοιχείων σταθερού εισοδήματος. Τα μειωμένα διαρθρωτικά επιτόκια, ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ηπειρωτική Ευρώπη, θα συνεχίσουν να ασκούν ανοδική πίεση στα ασφάλιστρα. Το Τriple-I αναμένει ότι αυτή η τάση θα συνεχίσει να επηρεάζει τις ασφαλιστικές εταιρείες με έδρα την Ευρώπη περισσότερο από ό,τι τις αντίστοιχες στις ΗΠΑ, την Ασία και την περιοχή του Ειρηνικού. Οι προσδοκίες ενός εμβολίου που θα είναι διαθέσιμο το 2021 μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της μεταβλητότητας της αγοράς στο 1ο τρίμηνο του 2021. Αυτό μπορεί να επιτρέψει στους ασφαλιστικούς φορείς να αυξήσουν την έκθεση των ιδίων κεφαλαίων τους και σε άλλα περιουσιακά στοιχεία μη σταθερού εισοδήματος.

Τιμολόγηση Ασφαλίσεων

Η τιμολόγηση των ασφαλίσεων τείνει να βασίζεται στις αποδόσεις των επενδύσεων και τις απαιτήσεις. Η χαμηλότερη οικονομική δραστηριότητα λόγω του Covid-19 αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των απαιτήσεων το 2020, ειδικά στους κλάδους ασφάλισης κατοικίας και αυτοκινήτου. Συνδυάζοντας τις χαμηλότερες αποδόσεις των επενδύσεων και προσδοκίες για μικρότερες απαιτήσεις, οι ασφαλιστικοί αναλυτές συμφωνούν μεταξύ τους ότι η τιμολόγηση θα παραμείνει σταθερή το 2020, με τις περισσότερες αυξήσεις να πραγματοποιούνται το 2021. Ωστόσο, τα πρόσφατα στοιχεία της Marsh δείχνουν σημαντικές αυξήσεις όχι μόνο στον κλάδο ατυχημάτων, αλλά και, ίσως περισσότερο απροσδόκητα, στον κλάδο περιουσίας.

Σύμφωνα με τον Global Insurance Market Index για το 2020 της Marsh για το τρίτο τρίμηνο του 2020, οι τιμές ασφαλίστρων σε παγκόσμιο επίπεδο, για τα πιο ευρέως διαδεδομένα ασφαλιστικά προϊόντα, αυξήθηκαν κατά 20% το τρίτο τρίμηνο, η μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση από έτος σε έτος από την έναρξη δημοσίευσης της έκθεσης το 2012. Όσον αφορά τις περιφέρειες, το Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε την υψηλότερη αύξηση (+34%), ακολουθούμενο από την περιοχή του Ειρηνικού (+33%), τις ΗΠΑ (+18%), την ηπειρωτική Ευρώπη (+15%), την Ασία (+12%) και τη Λατινική Αμερική (+9%). Όσον αφορά τα προϊόντα, σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κλάδος financial and professional liability είχε τη μεγαλύτερη αύξηση (+40%), ακολουθούμενος από τον κλάδο περιουσίας (+21%) και τον κλάδο ατυχημάτων (+6%).

Σε επίπεδο χωρών ή περιοχών, οι τιμές στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν στους κλάδους περιουσίας (+20%), ατυχημάτων (+6%), ευθύνης προϊόντων (+67%), D&O (+100%) και κυβερνοασφάλισης (+17%). Στην ηπειρωτική Ευρώπη, οι τιμές στον κλάδο περιουσίας αυξήθηκαν (+21%), λόγω των φυσικών καταστροφών στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία, ενώ οι τιμές στον κλάδο Ατυχημάτων αυξήθηκαν επίσης (+5%) λόγω της γενικής ευθύνης (+24%) και άλλων κλάδων, ειδικά εταιρειών με επενδύσεις στη Βόρεια Αμερική. Στις αναδυόμενες αγορές, οι τιμές στον κλάδο περιουσίας αυξήθηκαν στην περιοχή Ειρηνικού (+31%), στην Ασία (+18%) και στη Λατινική Αμερική (+15%). Οι τιμές στον κλάδο ατυχημάτων αυξήθηκαν στην περιοχή Ειρηνικού (+11%) και την Ασία (+1%), αντίθετα στη Λατινική Αμερική καταγράφηκε μείωση -4%.

Τούτου λεχθέντος, η σχέση μεταξύ της τιμολόγησης των προϊόντων και της αύξησης των ασφαλίστρων είναι λιγότερο άμεση από ό,τι είναι η σχέση μεταξύ των μεταβολών του ΑΕΠ και της αύξησης των ασφαλίστρων και μετριάζεται από τις αποφάσεις των ασφαλισμένων να αυξήσουν τη διακράτηση και τα όρια ως απάντηση στις αλλαγές στην τιμολόγηση. Δηλαδή, ενώ οι αυξήσεις των τιμών ενδέχεται να προκαλέσουν αύξηση των ασφαλίστρων, ο αντίκτυπός τους μπορεί να μετριαστεί ή ακόμη και να αντιστραφεί, εάν οι ασφαλισμένοι επιλέξουν εξοικονόμηση κόστους, αυξάνοντας για παράδειγμα τη διακράτηση ή μειώνοντας τα όρια. Οι εκθέσεις της Marsh δείχνουν ότι ένα σημαντικό μερίδιο των ασφαλισμένων σε όλο τον κόσμο κάνουν ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας