Τι αναφέρει η Έκθεση της ΤτΕ για τις ασφαλιστικές εταιρείες

4772

Αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το α΄ εξάμηνο του 2019, στην οποία γίνεται ειδική αναφορά και στην εξέλιξη των βασικών μεγεθών του Ισολογισμού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα,  η Έκθεση αναφέρει:

Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τον Ιούνιο του 2019 το ενεργητικό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων παρουσίασε αύξηση και διαμορφώθηκε στα 18,4 δισεκ. ευρώ, έναντι 17,1 δισεκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2018, συνεχίζοντας την ανοδική τάση που έχει καταγραφεί τα τελευταία χρόνια (βλ. Διάγραμμα IV.1).

Όσον αφορά τη διάρθρωση του ενεργητικού, οι τοποθετήσεις σε κρατικά ομόλογα αποτελούν διαχρονικά την κύρια κατηγορία επενδύσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Έτσι, το α ́ εξάμηνο του 2019 οι επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα αποτέλεσαν το 45,9% του συνόλου του ενεργητικού, φθάνοντας τα 8,4 δισεκ. ευρώ, έναντι 44,5% και 7,6 δισεκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018 (βλ. Διάγραμμα IV.1). Δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία του ενεργητικού αποτελούν τα στοιχεία έναντι συμβολαίων τον επενδυτικό κίνδυνο των οποίων φέρουν οι ασφαλισμένοι

(δηλαδή ασφαλιστικά συμβόλαια οι αποδόσεις των οποίων συνδέονται με επενδύσεις ή συνδυάζονται με δείκτες). Τον Ιούνιο του 2019 η κατηγορία αυτή του ενεργητικού ανήλθε σε 2,7 δισεκ. ευρώ, έναντι 2,4 δισεκ. ευρώ τον Ιούνιο του 2018, και αποτέλεσε το 14,4% του συνόλου του ενεργητικού (Ιούνιος 2018: 13,8%).

Η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στο σύνολο του κλάδου ανήλθε στα 2,1 δισεκ. Ευρώ το α ́ εξάμηνο του 2019, αυξημένη κατά 8% έναντι της ίδιας περιόδου του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, αύξηση κατά 7% παρουσίασαν και οι ακαθάριστες αποζημιώσεις κατά το α ́ εξάμηνο του 2019,που έφθασαν τα 1,1 δισεκ. ευρώ, έναντι 1,0 δισεκ. ευρώ το α ́ εξάμηνο του 2018. Στο τέλος Ιουνίου του 2019 η συνολική Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) του κλάδου των ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 1,9 δισεκ. ευρώ, ενώ τα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 3,2 δισεκ. ευρώ. Την ίδια χρονική στιγμή, η Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) για τον κλάδο υπολογίστηκε σε 0,7 δισεκ. ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα συνολικά επιλέξιμα ίδια κεφάλαια ανήλθαν σε 3,1 δισεκ. ευρώ.

Τι αναφέρει η Έκθεση της ΤτΕ για τις ασφαλιστικές εταιρείες

Ολόκληρη η Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εδώ

Προηγούμενο άρθροBrokers Union: Δημιουργία ειδικής ομάδας πωλήσεων
Επόμενο άρθροΠλώρη για το Τόκιο βάζει ο Βύρων Κοκκαλάνης, με χορηγό την Εθνική Ασφαλιστική