Εταιρείες

Θετικές επιδόσεις για Ατλαντική Ένωση και Baloise στο 1ο εξάμηνο

Πολύ καλή πορεία στο 6μηνο του 2014 καταγράφει η Ατλαντική Ένωση, σε απόλυτο συγχρονισμό με τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του ελβετο-γερμανικού Ομίλου “BALOISE Group – BASLER Lebensversicherungs AG“, του οποίου είναι μέλος.

Συγκεκριμένα, η Ατλαντική Ένωση  έχει καταφέρει  σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, να καταγράφει καθαρά αποτελέσματα χρήσης (προ φόρων) για το α΄εξάμηνο του 2014 ύψους  9.948.211,07.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας, για την περίοδο 01/01/14 με 30/06/14, ανέρχονται σε €64.387.944,37 και το Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων σε €107.988.329,71.

Ο Όμιλος Baloise αύξησε  τα κέρδη του κατά περίπου 43%, στο πρώτο μισό του έτους. Εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τομείς ο Όμιλος κατόρθωσε να διευρύνει τον όγκο εργασιών του κατά  6,9% στα CHF 5.831 εκατ. Ταυτόχρονα, βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα του χαρτοφυλακίου πελατών του, κάτι που βοήθησε στη διαμόρφωση του combined ratio στο εντυπωσιακό 93,2%. Οι ασφαλιστικές εργασίες  Ζωής του ομίλου Baloise επωφελήθηκαν από την ισχυρή ζήτηση που καταγράφεται για ελκυστικές λύσεις στις ομαδικές ασφαλίσεις. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, που ανέρχονται σε  CHF 5.296 εκατ., και ο εξαιρετικός δείκτης φερεγγυότητας στο 316%, είναι ο καθρέφτης της αξιοπιστίας και της ισχυρής κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου.
Οι βασικοί δείκτες απόδοσης του Ομίλου Baloise για το πρώτο εξάμηνο του 2014 έχουν ως εξής:
 – Όγκος εργασιών: CHF 5.831 εκατ.  (30 Ιουνίου 2013: CHF 5.455 εκατ. + 6,9%)
 – Κέρδη περιόδου (που αναλογούν στους μετόχους): CHF 350 εκατ.  (30 Ιουνίου 2013: CHF 245 εκατ. + 42,9%)
 – Ίδια Κεφάλαια: CHF 5.296 εκατ.  (30 Ιουνίου 2013: CHF 4.555 εκατ.+ 7,9%)
 – Δείκτης Φερεγγυότητας: 316%  (31 Δεκεμβρίου 2013: 267%)
 – Combined ratio (net): 93,2%  (30 Ιουνίου 2013: 94,5%).  

Στη φωτ. ο Δ/νων Σύμβουλος της Ατλαντικής Ένωσης, κ. Ιωάννης Λαπατάς.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας