Εταιρείες

ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ: 13% η απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων το 2019

Υψηλή επενδυτική απόδοση πέτυχε για τη διαχείριση των επενδύσεών του το ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ το 2019.

Το ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ, ακολουθώντας το ιδιαίτερα επιτυχημένο ιστορικό επενδυτικών αποδόσεων που έχει πετύχει από το 2013 και μετά, για το 2019 πέτυχε επενδυτική απόδοση – ρεκόρ στο μέχρι σήμερα ιστορικό του, ίση με 13%.

Το ενεργητικό του Ταμείου στις 31/12/2019 διαμορφώθηκε σε €700 εκατ.

Στο δελτίο τύπου που εξέδωσε το ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ σημειώνεται ότι η ως άνω υψηλή επενδυτική απόδοση επιτεύχθηκε, παράλληλα με την πιστή τήρηση των αυστηρών προδιαγραφών και ορίων διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων, που έχει θέσει το Ταμείο, για τη διαχείριση του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας