Εταιρείες

Μινέττα Ασφαλιστική: Tele-Underwriting στον κλάδο Ατυχημάτων/Ασθενειών

Η Μινέττα Ασφαλιστική ανακοίνωσε τη διάθεση της νέας υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης ασφάλισης και Tele-Underwriting για τον Κλάδο Ατυχημάτων/Ασθενειών.

Μέσω της νέας υπηρεσίας η οποία διατίθεται στο online σύστημα της Εταιρείας:

  • απλοποιείται η διαδικασία λήψης ιστορικού από τον ασφαλισμένο, 
  • διευκολύνεται η επεξεργασία των αιτημάτων και η ταχύτερη έκδοση των συμβολαίων,
  • απαλλάσσεται ο συνεργάτης από χρονοβόρες διαδικασίες,
  • διευκολύνεται η επικοινωνία των διαμεσολαβητών με τον Κλάδο.

Αναλυτικότερα, με την ηλεκτρονική συμπλήρωση της πρότασης ασφάλισης, δεν είναι απαραίτητη πλέον η χρονοβόρα διαδικασία λήψης του ιατρικού ιστορικού και δεν απαιτείται η συμπλήρωση εντύπου ερωτηματολογίου υγείας αλλά ακολουθείται η διαδικασία του Tele-Underwriting (tele u/w) —δηλαδή η λήψη ιστορικού μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας η οποία διενεργείται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού σε ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί τον ασφαλισμένο.

Επιπρόσθετα, μέσω της εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα στοχευμένης επικοινωνίας του συνεργάτη με τον κλάδο για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στη συγκεκριμένη κάθε φορά πρόταση ασφάλισης, τόσο με την ανταλλαγή μηνυμάτων όσο και με την ανάρτηση σχετικών αρχείων.

Η Μινέττα Ασφαλιστική επιδιώκει την διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών που λαμβάνει ο ασφαλισμένος και παραμένει πάντα στο πλευρό των συνεργατών της, αποσκοπώντας διαρκώς στην διευκόλυνση των εργασιών τους.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας