Τα πεπραγμένα της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α.

378

Παρουσία ισχυρής πλειοψηφίας των μετόχων της Εταιρείας, πραγματοποιήθηκε 16/6/21 η Τακτική Γενική Συνέλευση της Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α. στον υπαίθριο χώρο του Κτήματος Χρηστίδη στη Θεσσαλονίκη σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που απαιτούνται για την περίσταση.

Κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα πεπραγμένα της Χρήσης 2020, ενώ εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2020 και η διάθεση Κερδών μέσω διανομής μερίσματος €0,12 ανά μετοχή με ημερομηνία αποκοπής μερίσματος την Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Interlife Α.Α.Ε.Γ.Α, τα κυριότερα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας συνοψίζονται ως εξής:

 • Υψηλή Κερδοφορία  της τάξεως των 19,65 εκατ. € 
 •  Αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων κατά 16,38% στα 109,54 εκατ. €
 • Αύξηση Επενδύσεων  κατά 10,52% στα 229,30 εκατ. €
 •  Αύξηση του Ενεργητικού κατά 9,03% στα 249,27 εκατ. €
 • Αύξηση Δεδουλευμένων Ασφαλίστρων κατά 2,63% στα 66,97 εκατ. €
 • Αύξηση Αποθεμάτων κατά 3,02% στα 125,58 εκατ. €
 • Υψηλές επιδόσεις Δεικτών Φερεγγυότητας : MCR 712% & SCR 178%

Διαβάστε επίσης: Για την ανοιχτή εκδήλωση που ακολούθησε.


Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκαν επίσης, μεταξύ άλλων, η συνολική διαχείριση της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο, η απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2021 και ο καθορισμός της αμοιβής, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2020 και η προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2021, η Πολιτική Καταλληλότητας και Αξιοπιστίας των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, η εκλογή νέου εννεαμελούς  Διοικητικού Συμβουλίου, η Πολιτική Αποδοχών των μελών Δ.Σ., η εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου και η απόκτηση Ιδίων Μετοχών.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

 1. Ιωάννης Βοτσαρίδης του Παναγιώτη
 2. Ευάγγελος Δρυμπέτας του Ιωάννη
 3. Κωνσταντίνος Βοτσαρίδης του Παναγιώτη
 4. Γεωργία Βοτσαρίδου του Χρήστου
 5. Αθανάσιος Γ. Πρόιος του Γεωργίου
 6.  Ευαγγελία Μηντζιώρη του Φωτίου
 7. Δημήτριος Παπαδόπουλος του Γεωργίου
 8. Πασχαλίνα Γούτα του Βασιλείου
 9. Στυλιανή (Λιάνα) Αλεξανδρή του Δημητρίου  

H νέα Επιτροπή Ελέγχου έχει ως εξής:

 • Απόστολος Χρυσοστομίδης του Αχιλλέως
 • Παναγιώτης Βοτσαρίδης του Ιωάννη
 • Δημήτριος Δημαρέλης του Χρήστου

 Αναλυτικές πληροφορίες για όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην από 16.06.2021 Τακτική Γενική Συνέλευση μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Εταιρeίας www.interlife.gr

Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Προηγούμενο άρθροΟι Ψηφιακές Ακαδημίες του CSIi & της Eurolife FFH επιστρέφουν τον Σεπτέμβριο
Επόμενο άρθροΤην εφαρμογή των αναθεωρημένων όρων ασφάλισης μεταφοράς εμπορευμάτων (IC Clauses) ζητεί ο ΣΕΜΑ