Συνεντεύξεις

T. Herrmannsdorfer, Swiss Re: Ευκαιρίες και κίνδυνοι στα ψηφιακά οικοσυστήματα

Ο Επικεφαλής των αγορών Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Τουρκίας της Swiss Re, κ. Thilo Herrmannsdorfer, περιγράφει, στη συνέντευξή του, την τεράστια σημασία των ψηφιακών οικοσυστημάτων, επισημαίνοντας ότι η πρόσβαση στα δεδομένα και τις γνώσεις που παράγονται από αυτά «θα είναι το κλειδί για την επιτυχία των ασφαλιστών».

O Covid-19 προκάλεσε μεταξύ άλλων την επίσπευση εξελίξεων, που είχαν ήδη δρομολογηθεί στην παγκόσμια ασφαλιστική αγορά, κυρίως στον τομέα της ψηφιοποίησης. Είναι πλέον προφανές ότι το κλειδί της επιβίωσης και της επιτυχίας στην επόμενη ημέρα βρίσκεται στην έγκαιρη τοποθέτηση των ασφαλιστών ώστε να ανταποκριθούν σε μια νέα γενιά κινδύνων, αλλά και στην εξέλιξη παραδοσιακών κινδύνων, τόσο στους κλάδους Ζωής και Υγείας όσο και στις Γενικές ασφαλίσεις.

Ο αντασφαλιστικός όμιλος Swiss Re έχει εγκαίρως προετοιμαστεί και είναι σε θέση να καθοδηγήσει και να δώσει τις ενδεδειγμένες λύσεις στους πελάτες του, όπως μας εξηγεί ο επικεφαλής των αγορών Ελλάδας, Κύπρου, Μάλτας και Τουρκίας, κ. Thilo Herrmannsdorfer.

Ο περιορισμός κόστους που δύνανται να εξασφαλίσουν τα ψηφιακά οικοσυστήματα που δημιουργούνται ήδη σε πολλούς κλάδους της οικονομίας, απελευθερώνουν κεφάλαια για τις επιχειρήσεις αλλά αναδεικνύουν και νέους κινδύνους. Η Swiss Re, διατηρώντας στο επίκεντρο της δραστηριότητάς της την αποτελεσματική αντασφαλιστική κάλυψη των πελατών της, είναι σε θέση να συνδράμει ουσιαστικά ως προς την πρόληψη, που είναι κυρίαρχο ζητούμενο σήμερα, αλλά και να καθοδηγήσει τους πελάτες της, επιχειρήσεις και ασφαλιστικές, στο νέο περιβάλλον των ψηφιακών οικοσυστημάτων.

Συνέντευξη στην Αμαλία Ρουχωτά

Aπό την εμπειρία σας ως επικεφαλής της Swiss Re της περιφέρειας που περιλαμβάνει την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία, ποιες είναι οι πιο σημαντικές τάσεις που θα λέγατε ότι θα διαμορφώσουν την ασφαλιστική αγορά στο βραχυπρόθεσμο μέλλον;

Th.H.: Καθώς όλοι ακόμα αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να έχουμε ως οδηγό τη δική μας αλλαγή συμπεριφοράς. Προσαρμοζόμαστε γρήγορα σε έναν νέο τρόπο αλληλεπίδρασης χρησιμοποιώντας τεχνολογία που, σε πολλά μέρη, χρειάστηκε να εφαρμοσθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Κατά συνέπεια, άλλαξε ριζικά και ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τους πελάτες. Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου, ψηφιοποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου δεν αποτελεί πλέον επιλογή μακροπρόθεσμης προοπτικής, αλλά μάλλον άμεσο προαπαιτούμενο. Επιπλέον, θα έλεγα ότι υπάρχει μια αυξημένη αίσθηση επίγνωσης κινδύνου. Με την Covid-19, ένα φαινομενικά απίθανο σενάριο έγινε πραγματικότητα και μας υπενθύμισε ότι ακόμα πιο ακραία γεγονότα μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή. Αυτό συνεπάγεται ανάγκη για μεγαλύτερη εστίαση στον μετριασμό του κινδύνου, την επιλογή κινδύνου και την αποτελεσματική ανάληψη κινδύνου, σε ένα περιβάλλον όπου τα επενδυτικά αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ ευμετάβλητα.

Σε μια πιο παγκόσμια κλίμακα, το Swiss Re Institute δημοσίευσε πρόσφατα μια Έκδοση οικονομικών στοιχείων, η οποία εξετάζει πιθανές επιταχυνόμενες αλλαγές προτύπων στον κλάδο: ο μεγαλύτερος ρόλος των κυβερνήσεων, ο επιταχυνόμενος ψηφιακός μετασχηματισμός, η μείωση του κινδύνου των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και ο υψηλότερος κίνδυνος πληθωρισμού, σε συνδυασμό με τους χρηματοπιστωτικούς περιορισμούς αποτελούν προκλήσεις αλλά και τεράστιες ευκαιρίες για ασφαλιστικές και αντασφαλίστριες εταιρείες. Κάτι που είναι σημαντικό να αναφερθεί: Η δραστηριότητα της Swiss Re παραμένει ανθεκτική στο τρέχον περιβάλλον –και είναι απαραίτητη τώρα περισσότερο από ποτέ.

Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες της Swiss Re στην περιοχή ευθύνης σας και ειδικότερα στην ελληνική αγορά;

Th.H.: Πρώτα απ’ όλα, θα συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε τη βασική μας αποστολή ως αντασφαλιστές: να αξιοποιούμε νέες αντιλήψεις, γνώσεις και κεφάλαια για την πρόβλεψη και τη διαχείριση του κινδύνου –κάτι που κάνουμε εδώ και 160 σχεδόν χρόνια, σε ολόκληρο τον κόσμο και με περισσότερους από 15.000 υπαλλήλους.

Πελατοκεντρικότητα, ευελιξία, ομαδικό πνεύμα, πάθος για απόδοση και ακεραιότητα: αυτές οι αξίες βρίσκονται στον πυρήνα του οργανισμού μας. Ξεκάθαρη φιλοδοξία μας είναι οι αξίες αυτές να μεταφραστούν σε απτές καινοτομίες. Θέλουμε να παραμείνουμε στην πρώτη γραμμή της παρουσίασης νέων λύσεων στην αγορά, όπως η κάλυψη του κυβερνοχώρου, η ψηφιακή τοποθέτηση κινδύνων, τα data analytics και άλλες, που βοηθούν τους πελάτες μας να αναπτύσσουν τις εργασίες τους και να επιτυγχάνουν τους στρατηγικούς τους στόχους.

Η τρέχουσα πραγματικότητα και οι προκλήσεις, λόγω των περιορισμών που συνδέονται με την πανδημία, φαίνεται να μας ωθούν ακόμη περισσότερο προς ψηφιακά οικοσυστήματα υπηρεσιών και προμηθευτές που προσφέρουν μια ολιστική, απλούστερη και ευκολότερη εμπειρία πελάτη. Πώς αλλάζει αυτό τη σχέση επιχείρησης – καταναλωτή και ποια είναι η θέση της ασφάλισης σε αυτά τα οικοσυστήματα;

Th.H.: Όπως αναλύεται και στην έκδοση του Swiss Re Institute «Ψηφιακά οικοσυστήματα: επέκταση των ορίων της δημιουργίας αξίας στον ασφαλιστικό τομέα», τα οικοσυστήματα είναι οι νέες αγορές. Συνδυάζουν ποικιλία υπηρεσιών και προμηθευτές σε μία πλατφόρμα για να προσφέρουν στον χρήστη μια ολιστική εμπειρία. Με τους καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα επιλογής κυριολεκτικά στα χέρια τους, η τυπική σχέση μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτή έχει αλλάξει. Οι διαδικτυακοί προμηθευτές λιανικής είναι σε θέση να προσφέρουν εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές λόγω των χαμηλών γενικών εξόδων και της συλλογής τεράστιων όγκων δεδομένων για τους καταναλωτές, που κατέστησαν δυνατή τη στοχευμένη διαφήμιση και τις πωλήσεις με τρόπο που δεν ήταν δυνατός πριν από την ψηφιοποίηση της αγοράς. Τα δεδομένα αυτά βοηθούν τις εταιρείες να στρέψουν την προσοχή τους από απλές ψηφιακές αγορές σε πιο σύνθετα οικοσυστήματα που διαπερνούν τα διατομεακά σύνορα. Η πρόσβαση σε νέες πηγές δεδομένων έχει καίρια σημασία για την επιτυχία των οικοσυστημάτων. Η ωριμότητα των επερχόμενων δικτυακών δομών, η προθυμία των πελατών να αλλάξουν προμηθευτή και ο ανοικτός χαρακτήρας του κανονιστικού πλαισίου αποτελούν επίσης σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη, ιδίως από τις εταιρείες που επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα οικοσύστημα ή να δημιουργήσουν ένα δικό τους. Η πρόσβαση στα δεδομένα και τις γνώσεις που παράγονται από τα ψηφιακά οικοσυστήματα θα είναι το κλειδί για την επιτυχία των ασφαλιστών.

Πώς προσαρμόζουν οι αντασφαλιστές τις υπηρεσίες τους σε αυτά τα οικοσυστήματα και ποιοι είναι οι πιθανοί τομείς στους οποίους μπορούν να προσφέρουν συμβουλές και λύσεις;

Th.H.: Η Swiss Re έχει αναπτύξει μια ολόκληρη σειρά λύσεων σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που υποστηρίζουν την κερδοφόρα ανάπτυξη σε διάφορα σημεία της αλυσίδας αξίας και σε σχέση με διάφορα οικοσυστήματα. Αυτοκίνητα και Κινητικότητα, Κυβερνοχώρος και Ψηφιακή Τεχνολογία, Analytics Γενικών Κλάδων –αξιοποίηση δηλαδή σύγχρονων τεχνικών της επιστήμης δεδομένων για την παραγωγή γνώσης ως προς τη διαχείριση χαρτοφυλακίου και τη στρατηγική ανάπτυξη–, παραμετρικά προϊόντα, διάφορα ψηφιακά εργαλεία για την αυτόματη τοποθέτηση κινδύνων στον κλάδο Ζωής και Ζημιών, είναι μερικά μόνο παραδείγματα. Όλα αυτά υποστηρίζονται από αντασφαλιστική κάλυψη που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της υποστήριξης που παρέχουμε στους πελάτες μας –όχι μόνο πιστεύουμε στις καινοτομίες που βοηθάμε να αναπτυχθούν, αλλά δείχνουμε και έμπρακτα τη δέσμευσή μας αναλαμβάνοντας να μοιραστούμε τον κίνδυνο.

T. Herrmannsdorfer, Swiss Re: Ευκαιρίες και κίνδυνοι στα ψηφιακά οικοσυστήματα
Η πρόσβαση στα δεδομένα και τις γνώσεις που παράγονται από τα ψηφιακά οικοσυστήματα θα είναι το κλειδί για την επιτυχία των ασφαλιστών.

Θα μπορούσατε να μας δώσετε ένα παράδειγμα για το πώς βοηθήσατε τους υπάρχοντες πελάτες να αντιμετωπίσουν τις πρόσφατες προκλήσεις που σχετίζονται με την πανδημία;

Th.H.: Ανταποκρινόμενη στις αβεβαιότητες που δημιούργησε η Covid-19 στον κόσμο, η Swiss Re έδωσε ελεύθερη πρόσβαση στο ιδιόκτητο εγχειρίδιο ασφάλισης Οδηγός Ζωής σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες Ζωής και Υγείας για 90 ημέρες (από τις 27 Απριλίου έως τις 31 Ιουλίου 2020).

Η προσφορά αυτή είχε σκοπό να βοηθήσει τις ασφαλιστικές εταιρείες Ζωής και Υγείας να αντεπεξέλθουν στη σημερινή κρίση, να κατανοήσουν καλύτερα τους κινδύνους που αναλαμβάνουν και να αποκτήσουν σιγουριά στην προσφορά κάλυψης, σε μια εποχή που όλο και περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται την ασφάλιση ζωής και επαναξιολογούν την οικονομική τους κατάσταση.

Η έννοια και οι προκλήσεις ενός συνδεδεμένου σπιτιού είναι μια από τις πλέον ανερχόμενες τάσεις και στην ελληνική κοινωνία. Είναι ακόμη πιο επίκαιρο σε μια εποχή όπου πολλοί άνθρωποι έπρεπε –και θα πρέπει– να εργαστούν από το σπίτι. Πώς βλέπετε τις προτάσεις του ασφαλιστικού κλάδου για τη νέα πραγματικότητα;

Th.H.: Στα προϊόντα συνδεδεμένου σπιτιού, ο ασφαλιστικός κλάδος θεωρείται σύμμαχος που συμβάλλει στην πρόληψη των απωλειών και όχι στην κάλυψη του κόστους των ζημιών μετά την επέλευσή τους. Πρόκειται για ένα νέο οικοσύστημα όπου οι ασφαλισμένοι βλέπουν την προστιθέμενη αξία του κλάδου μας, τη γνώση και την καινοτομία.

Τα συνδεδεμένα σπίτια αποτελούν σίγουρα παράδειγμα ενός περιβάλλοντος όπου απαιτούνται καινοτόμες λύσεις. Η ανάπτυξη προέρχεται από έναν συναισθηματικό παράγοντα, την επιθυμία να νιώθουμε ασφαλείς στα σπίτια μας. Επιπλέον, ένας προφανής τομέας όπου οι ασφαλισμένοι έχουν μια αυξανόμενη ανάγκη για πιο ολοκληρωμένη προστασία είναι ο τομέας της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Ένα περιβάλλον γραφείου στο σπίτι μπορεί να είναι πιο ευάλωτο σε επιθέσεις από κακόβουλες πηγές, σε σχέση με μια καθιερωμένη γραφειακή υποδομή. Αλλά και η εξελισσόμενη σχέση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων σε ένα περιβάλλον φυσικής αποστασιοποίησης μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για τον ασφαλιστικό κλάδο στην αναζήτηση προϊόντων προσαρμοσμένων σε ένα διαφορετικό εργασιακό περιβάλλον στο μέλλον.

Η ασφάλιση υγείας και ειδικότερα ένα πιο εξατομικευμένο οικοσύστημα υγείας είναι επίσης ένα από τα θέματα που συζητούνται ευρέως τον τελευταίο καιρό. Φαίνεται ότι η πανδημία έφερε στην επιφάνεια τη ζήτηση για μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων και τη διασύνδεση. Πώς μπορεί ο ασφαλιστικός κλάδος να συμβάλει σε αυτόν τον τομέα;

Th.H.: Στον τομέα της υγείας, η πρόκληση είναι να βρεθούν νέα μοντέλα που να είναι πιο βιώσιμα από το σημερινό, πολύ πιο εστιασμένα στην αποτελεσματική και αποδοτική χρήση της τεχνολογίας και των δεδομένων για τον εντοπισμό έγκαιρων ενδείξεων ασθενειών, επιτρέποντας την ανταλλαγή και επεξεργασία δεδομένων μεταξύ των διαφόρων εμπλεκόμενων μερών. Για τον σκοπό αυτό, οι δημόσιες αρχές, οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας, οι εταιρείες τεχνολογίας και οι ασφαλιστικές εταιρείες θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο.

Ένα από τα σημαντικά θέματα που απασχολούν τη Swiss Re αυτή την περίοδο είναι αυτό της προώθησης ψηφιακών οικοσυστημάτων/λύσεων. Ποιος είναι ο κύριος στόχος σας και ποιοι είναι οι άνθρωποι στους οποίους θέλετε να απευθυνθείτε με τις πρωτοβουλίες σας σε αυτό το πεδίο;

Th.H.: Τα ψηφιακά οικοσυστήματα προσφέρουν ευκαιρίες σε όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες για ανάπτυξη διαφορετικών αγορών και κλάδων επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόσο με εταιρείες (B2B) όσο και με καταναλωτές (B2C). Ταυτόχρονα, προκύπτουν νέα είδη κινδύνων, καθώς αυξάνεται η πολυπλοκότητα των οικοσυστημάτων και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέα τρωτά σημεία. για παράδειγμα, αυτά που σχετίζονται με το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τις διαταραχές στη λειτουργία ή την κατάρρευση συστημάτων. Πρόκειται για έναν μόνιμο μετασχηματισμό, που απαιτεί μια ευέλικτη απάντηση με προτάσεις αξίας που θα παρέχουν μια καλή εμπειρία πελάτη.

Η ασφάλιση πρέπει να συνδυάζει την αναζήτηση νέων εταίρων και προμηθευτών με πληροφορίες για τη δημιουργία του δικού της ψηφιακού οικοσυστήματος, ενεργώντας ως αγωγός σε καθένα από αυτά, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχουν διαταραχές στη δραστηριότητά τους. Έχουμε ήδη περιπτώσεις ενσωμάτωσης χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών σε αυτού του είδους τα οικοσυστήματα, όπως αυτά που έχουν δημιουργήσει οι υπηρεσίες παράδοσης κατ’ οίκον, οι αγορές, οι υπηρεσίες μεταφορών και υγείας.

Διαβάστε τη συνέντευξη στα αγγλικά εδώ.

Read the interview in English

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας