20.4 C
Athens
Κυριακή, 14 Απριλίου, 2024

Συνταξιοδότηση: Τι προτείνει η Ancoria Insurance Public Ltd στις κυπριακές επιχειρήσεις;

Τα οφέλη από το επαγγελματικό συνταξιοδοτικό της σχέδιο παρουσίασε η Ancoria Insurance. Το Ancoria Pension Plan, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις, δεν έχει κόστος σύστασης. Οι συνεισφορές του εργοδότη και των μελών τυγχάνουν ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης, ενώ το κάθε μέλος επιλέγει την προσωπική επενδυτική πολιτική που του ταιριάζει.

Μπορεί κάποιος να στηριχθεί αποκλειστικά στην κρατική σύνταξη για να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή διαβίωση κατά τη συνταξιοδότηση;

Όχι, αφού ο σκοπός της κρατικής σύνταξης είναι απλά η διασφάλιση ενός ελάχιστου εισοδήματος για κάλυψη των βασικών αναγκών κατά τη συνταξιοδότηση.

Σύμφωνα με πρόσφατες αναλογιστικές μελέτες, υπολογίζεται ότι, για να διατηρηθεί το βιοτικό επίπεδο κατά τη συνταξιοδότηση, απαιτείται αναπλήρωση ίση με τουλάχιστον το 70% – 80% του τελικού μισθού.

Aν, για παράδειγμα, κάποιος πριν αφυπηρετήσει έχει μηνιαίες απολαβές €2.000, θα πρέπει να έχει συνταξιοδοτικά εισοδήματα τουλάχιστον ίσα με €1.400 τοn μήνα για να μην επηρεαστεί σημαντικά η ποιότητα ζωής του.

Στην Κύπρο το μέγιστο ποσοστό αναπλήρωσης από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναμένεται να φτάνει το 45 – 55% του τελικού μισθού για τους χαμηλά αμειβομένους. Για τους εργαζόμενους με απολαβές που υπερβαίνουν τις €50.000 ετησίως, το ποσοστό αναπλήρωσης μειώνεται σημαντικά μέχρι και κάτω του 20%.

Επομένως, η κρατική σύνταξη δεν αποτελεί από μόνη της ένα επαρκή πόρο για αξιοπρεπή διαβίωση. Η εξασφάλιση επαρκούς και βιώσιμου εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τον καθένα μας, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να προνoήσουμε έγκαιρα για την διασφάλιση επιπρόσθετων πηγών εισοδήματος.

 

Αφού η κρατική σύνταξη δεν αρκεί, πώς μπορεί κάποιος να διασφαλίσει συμπληρωματικά εισοδήματα κατά τη συνταξιοδότηση;

Η κρατική σύνταξη καλύπτει, όπως αναφέραμε, ένα μικρό μόνο μέρος του απαιτούμενου συνταξιοδοτικού εισοδήματος.

Επομένως, το εισόδημα αυτό θα πρέπει να ενισχύεται από επιπρόσθετες πηγές. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, υπάρχουν τρεις πυλώνες συνταξιοδότησης που πρέπει να λειτουργούν συνδυαστικά ώστε να εξασφαλίζεται ένα επαρκές συνταξιοδοτικό εισόδημα.

1ος Πυλώνας – Αφορά στην κρατική σύνταξη και διασφαλίζει ένα ελάχιστο συνταξιοδοτικό εισόδημα για κάλυψη των βασικών αναγκών.

2ος Πυλώνας – Περιλαμβάνει επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια, όπου συνεισφέρουν οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες και το τελικό όφελος εξαρτάται από το ύψος των εισφορών και τις αποδόσεις των σχεδίων.

3ος Πυλώνας – Περιλαμβάνει τα ιδιωτικά αποταμιευτικά σχέδια για σκοπούς ενίσχυσης του συνταξιοδοτικού εισοδήματος που προκύπτει μέσα από τους δύο πρώτους πυλώνες.

 

Πώς διαμορφώνονται, όμως, σήμερα τα δεδομένα σε σχέση με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κύπρο;

Το θέμα της επάρκειας και βιωσιμότητας των κρατικών σχεδίων σύνταξης είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα που απασχολούν τις περισσότερες αναπτυγμένες οικονομίες.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα κρατικά σχέδια σύνταξης παγκοσμίως και πιο συγκεκριμένα το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Κύπρο, προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις δημογραφικές αλλαγές που παρατηρούνται, δηλαδή τη γήρανση του πληθυσμού, ως αποτέλεσμα της υπογεννητικότητας και της αύξησης του προσδόκιμου ζωής.

Οι κρατικές συντάξεις στην Κύπρο χρηματοδοτούνται σύμφωνα µε τη διανεμητική βάση, όπου οι τρέχουσες εισφορές χρησιμοποιούνται άμεσα για τη χρηματοδότηση των συντάξεων στους σημερινούς συνταξιούχους.

Στο παρόν στάδιο οι εισφορές των σημερινών εργαζομένων υπερκαλύπτουν τις δαπάνες.

Η μελλοντική, όμως, βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα εξαρτηθεί από τους σχεδιασμούς και τις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να εφαρμοστούν στο θεσμικό πλαίσιο αλλά και από τη συνετή διαχείριση των επενδύσεων του Ταμείου, ούτως ώστε να αντισταθμίσουν τις επερχόμενες δημογραφικές εξελίξεις.

apotamieysi

Πώς μπορεί να βοηθήσει η Ancoria Insurance στην ενίσχυση του συνταξιοδοτικού εισοδήματος;

Η Ancoria Insurance Public Ltd ειδικεύεται στην παροχή λύσεων που καλύπτουν τον 2ο πυλώνα συνταξιοδότησης, μέσω του Ancoria Pension Plan, ενός σύγχρονου και καινοτόμου συνταξιοδοτικού σχεδίου που απευθύνεται σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου.

Εκτιμάται πως στην Κύπρο, σήμερα, μόνο το 40% των εργαζομένων έχει κάποια κάλυψη από επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχέδια, λόγω κυρίως της έλλειψης ενημέρωσης των εργοδοτών, αλλά και των εργαζομένων για την αναγκαιότητα των σχεδίων αυτών.

Ο 2ος πυλώνας καλυπτόταν παραδοσιακά από τα ταμεία προνοίας, η λειτουργία των οποίων αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις, που σχετίζονται με την έλλειψη εξειδίκευσης, ορθής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων.

Το Ancoria Pension Plan αποτελεί, λοιπόν, μια προσιτή λύση χωρίς οποιοδήποτε κόστος σύστασης, με απλές διαδικασίες διαχείρισης και με όρους που προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και των εργαζομένων της.

Οι συνεισφορές του εργοδότη και των μελών τυγχάνουν ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης και το κάθε μέλος επιλέγει την προσωπική επενδυτική πολιτική που του ταιριάζει, μέσα από γκάμα εξειδικευμένων συνταξιοδοτικών ταμείων.

Επιπρόσθετα, τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το υπόλοιπο των λογαριασμών τους και να τροποποιούν την επενδυτική τους πολιτική ανά πάσα στιγμή, μέσω της διαδικτυακής μας υπηρεσίας, Ancoria OnLine.

Το Ancoria Pension Plan προσφέρεται στο πλαίσιο ενός ισχυρού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου, υπό την εποπτεία της Εφόρου Ασφαλίσεων, και έχει ήδη υιοθετηθεί από ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών στην Κύπρο.


Ποια είναι η Ancoria Insurance Public Ltd

Εγγεγραμμένη στην Κύπρο από το 1987 και έχοντας διανύσει μια επιτυχημένη πορεία 30 ετών στο εξωτερικό, εξυπηρετώντας τις ανάγκες ενός διεθνούς πελατολογίου, η Ancoria Insurance δραστηριοποιείται ενεργά και στην κυπριακή αγορά.

Λειτουργώντας μέσα σε ένα πλαίσιο απλότητας, ειλικρίνειας και διαφάνειας, η Ancoria Insurance ειδικεύεται στην παροχή ευέλικτων αποταμιευτικών, επενδυτικών και συνταξιοδοτικών προϊόντων που βοηθούν στον οικονομικό προγραμματισμό ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Κύριος μέτοχος της εταιρείας είναι το ίδρυμα υποτροφιών Sievert Larsson Scholarship Foundation. Μέσω του ιδρύματος, η εταιρεία διανέμει τα κέρδη της για να παρέχει οικονομική στήριξη σε αριστούχους μαθητές, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε ανώτατο επίπεδο στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Η Ancoria Insurance αποτελεί έναν από τους κύριους μετόχους της νεοσύστατης Ancoria Bank.

Σχετικά άρθρα

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας