Εταιρείες

Συνεργασία της ΕΛΕΤΕΑ με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης προχώρησε στην σύναψη προγραμματικής συνεργασίας (Μ.Ο.U.) με το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού.

Στόχος η βέλτιστη εξυπηρέτηση της αποστολής και των σκοπών των συμβαλλομένων μερών και της κοινής διαπίστωσης αναφορικά με τα οφέλη της μεταξύ τους συνεργασίας προς την κατεύθυνση της προώθησης του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης και της καλλιέργειας στην κοινή γνώμη της σημασίας της αποταμίευσης, της χρηματοοικονομικής γνώσης, της εκπαίδευσης και εν γένει του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Financial Literacy Institute) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2016. Αποτελεί την πρώτη αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία στη χώρα μας, το έργο της οποίας είναι αφιερωμένο στη διάδοση της χρηματοοικονομικής γνώσης και στην καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού.

Το Ινστιτούτο, στο σύντομο διάστημα λειτουργίας του, έχει ήδη αναλάβει πολλαπλές δράσεις για την ανάδειξη της αξίας της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στη ζωή των πολιτών, διοργανώνοντας ειδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλες τις βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, πραγματοποιώντας συνεχή επιστημονική έρευνα, δημιουργώντας υψηλής ποιότητας σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό και κτίζοντας ισχυρές διεθνείς συνεργασίες.

Με τις δράσεις αυτές θα συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία μιας μακροχρόνιας εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στη χώρα μας και όχι μόνο.

Βασικοί στόχοι του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού αποτελούν οι κάτωθι:

 • Να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί την κοινωνία για την αξία της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης,
 • Να συμβάλλει στην δημιουργία μιας εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού,
 • Να εκπαιδεύσει τη νέα γενιά μας αλλά και τα πιο ευαίσθητα τμήματα της κοινωνίας, στις βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες και πρακτικές οι οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, ενδυναμώνοντάς τους ώστε να μπορούν να αποφύγουν διάφορα συμπεριφορικά και γνωστικά σφάλματα, τα οποία μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ευημερία τους,
 • Να δημιουργεί υψηλής αξίας ενημερωτικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, ειδικές εκδόσεις και εκπαιδευτικά «εργαλεία»,
 • Να σχεδιάζει και να υλοποιεί σχετικές έρευνες για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό στην χώρα μας και σε επιλεγμένες ομάδες πολιτών,
 • Να συνεργάζεται με αξιόπιστους φορείς και Πανεπιστήμια υψηλού κύρους και διεθνούς εμβέλειας, για την παραγωγή και προώθηση υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας.

Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (Hellenic Union of institutions for Occupational Retirement Provision) είναι το επίσημο θεσμικό όργανο για την ενιαία εκπροσώπηση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα.

Είναι αναγνωρισμένη Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018. Τα μέλη της λειτουργούν στο πλαίσιο του  Ν.3029/2002 και είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

 Βασικοί στόχοι της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι:

 • Να αναδείξει την αξία του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης,
 • Να υπερτονίζει τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του θεσμού,
 • Να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του κλάδου ακολουθώντας τις εξελίξεις και τάσεις του σήμερα με βάση τις βέλτιστες πρακτικές,
 • Να διασφαλίζει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και των δομών των ταμείων -μελών της,
 • Να μεγιστοποιεί τη συμβολή της στο κοινωνικό σύνολο και στην οικονομία μέσα από την προστιθέμενη αξίαπου δημιουργεί ο κλάδος της επαγγελματικής ασφάλισης.

Οι Πρόεδροι των δύο φορέων κ.κ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, και Νικόλαος Φίλιππας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού, συμφωνήσαν -μεταξύ άλλων- μέσω του συμφωνητικού προγραμματικής συνεργασίας που υπέγραψαν, όπως οργανώνονται από κοινού δύο (2) φορές τουλάχιστον ανά έτος δράσεις (ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις κ.λπ.) στις οποίες θα προβάλλονται οι στόχοι και οι επιδιώξεις των δύο φορέων με έμφαση τη σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού της αποταμίευσης και του οικονομικού προγραμματισμού. 

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας