Εταιρείες

Συνεργασία της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη με την Allianz Trade

Η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Allianz Trade, προκειμένου να παρέχει στους πελάτες της κορυφαίες υπηρεσίες διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, μέσω της Ασφάλισης Πιστώσεων και έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών.

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, μέσα από τη συνεργασία της με την Allianz Trade, τον παγκόσμιο ηγέτη στην Ασφάλιση Εμπορικών Πιστώσεων και αναγνωρισμένο ειδικό στους τομείς των Εγγυήσεων, της Είσπραξης Απαιτήσεων, της Εμπορικής Πίστωσης και του Πολιτικού Κινδύνου, η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη θα στηρίζει τις επιχειρήσεις, ώστε να είναι σε θέση να προβλέπουν τους εμπορικούς πιστωτικούς κινδύνους, να προστατεύουν τις ταμειακές ροές τους και να προωθούν αποτελεσματικά την εμπορική τους πολιτική και την υγιή τους ανάπτυξη.

Ειδικότερα, η Ασφάλιση Πιστώσεων αφορά και καλύπτει τις εμπορικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των ταμειακών τους ροών. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη θα αξιοποιήσει την πολύτιμη, πολυετή τεχνογνωσία και τις τεράστιες βάσεις δεδομένων των έμπειρων αναλυτών της Allianz Trade σε όλο τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο θα παρέχει σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών και όλων των κλάδων την κατάλληλη πρόληψη και προστασία από τον πιστωτικό κίνδυνο, αποζημίωση σε περίπτωση μη πληρωμής των απαιτήσεων, καθώς και περαιτέρω διεκδίκηση αυτών.

Με την υποστήριξη της Allianz Trade, η Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη προσφέρει στις εταιρείες σε Ελλάδα και Κύπρο τη σιγουριά που χρειάζονται για να πραγματοποιούν τις εγχώριες και διεθνείς εμπορικές συναλλαγές που οραματίζονται και να υλοποιούν απρόσκοπτα τα επιχειρηματικά τους σχέδια.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας