Άρθρα

Συνδεδεμένα & αυτοματοποιημένα οχήματα: Θα ελέγχεται από τους οδηγούς ο τεράστιος όγκος δεδομένων;

Στο άρθρο που δημοσιεύεται στην ετήσια έκθεση της Insurance Europe, ο κ. Franco Urlini, Πρόεδρος της Επιτροπής Γενικών Ασφαλίσεων στην Insurance Europe και Group P&C, claims & reinsurance director, της Generali, αναφέρεται συγκεκριμένα στις αλλαγές που θα φέρει η χρήση των δεδομένων που θα δημιουργούνται από τα συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα στις υπηρεσίες των ασφαλιστικών εταιρειών. Επίσης, επισημαίνει τις δυνατότητες που ξεκλειδώνουν για την αγορά και τους καταναλωτές, αλλά και τις προκλήσεις που θέτει ο τρόπος διαμοιρασμού τους.

Ασφάλιση Αυτοκινήτων – Νέα γενιά

Τα οχήματα που οδηγούμε είναι όλο και περισσότερο συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα.

Τα αυτοκίνητά μας αξιολογούν πλέον την κίνηση και την κυκλοφορία πολύ πιο γρήγορα από ό,τι εμείς οι άνθρωποι, χάρη στην υποβοήθηση οδήγησης με αισθητήρες. Η ασύρματη επικοινωνία μεταξύ αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, υποδομών και άλλων δικτύων είναι, επίσης, πραγματικότητα.

Όλα αυτά γίνονται με βάση τα δεδομένα, μια αυξανόμενη ποσότητα των οποίων θα παράγονται τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, ώστε να αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος των οδηγών. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ειδοποίηση κλοπής και η ανάκτηση του κλεμμένου οχήματος, προηγμένες υπηρεσίες εξυπηρέτησης σε περίπτωση μηχανικής βλάβης, διαχείριση της κυκλοφορίας και άλλες υπηρεσίες, βασισμένες στην τοποθεσία του οχήματος, σε πραγματικό χρόνο (π.χ. καθοδήγηση του οδηγού στο πλησιέστερο συνεργείο ή ξενοδοχείο).

Αυτή η αύξηση των δεδομένων που παράγονται από τα οχήματα θα επηρεάσει και τις ασφαλιστικές εταιρείες, δημιουργώντας νέους τρόπους ανάληψης κινδύνων, νέες υπηρεσίες, νέες διαδικασίες διαχείρισης ζημιών και αλληλεπίδρασης με τους ασφαλισμένους.

Ένα βασικό πλεονέκτημα των δεδομένων που παράγονται από τα οχήματα είναι ότι θα επιτρέψουν στους ασφαλιστές να αυξήσουν περαιτέρω τον ρόλο τους στην πρόληψη των κινδύνων. Για παράδειγμα, θα μπορούν να ενθαρρύνουν την ασφαλέστερη οδήγηση μέσω προγραμμάτων ασφάλισης που βασίζονται στη χρήση (π.χ., συμβόλαια βασισμένα στη λογική «πληρώνετε όσο οδηγείτε» και «πληρώνετε όπως οδηγείτε») και σε άλλα χαρακτηριστικά, όπως η ανατροφοδότηση που δίνεται από τον οδηγό. Θα μπορούν, επίσης, οι ασφαλιστές να παρέχουν κίνητρα στους ασφαλισμένους, για να οδηγούν λιγότερο και με τρόπο που να καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στη βιωσιμότητα. Ενώ τα παραπάνω συμβαίνουν ήδη, με τη βοήθεια εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα που καταγράφουν την κίνηση των οχημάτων ή συσκευών που είναι τοποθετημένες στα οχήματα, η πρόσβαση στα δεδομένα του αυτοκινήτου θα μπορούσε να διευκολύνει τέτοιες πρακτικές περαιτέρω.

Τα δεδομένα ενισχύουν τις ασφαλιστικές υπηρεσίες

Η πρόσβαση στα δεδομένα που παράγονται από τα σύγχρονα οχήματα μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση των απαιτήσεων, με ταχύτερη ανταπόκριση από μέρους της ασφαλιστικής εταιρείας. Τα δεδομένα θα δίνουν, επίσης, τη δυνατότητα στους ασφαλιστές να παρέχουν εξελιγμένες υπηρεσίες στον τομέα των αποζημιώσεων.

Οι πληροφορίες που θα λαμβάνονται από τα οχήματα θα είναι σημαντικές, προκειμένου οι ασφαλιστές να κατανοήσουν καλύτερα νέους και αναδυόμενους κινδύνους που συνδέονται με την αυτόνομη οδήγηση. Έτσι, θα γίνει ευκολότερη και η ασφάλιση των αυτόνομων οχημάτων, όταν αυτά κυκλοφορήσουν ευρέως. Τέλος, τα δεδομένα θα είναι καθοριστικής σημασίας και για τη διαπίστωση των συνθηκών που περιβάλλουν ένα ατύχημα στο οποίο εμπλέκονται αυτόνομα οχήματα.

Οι καταναλωτές στη θέση του οδηγού

Σε κάθε περίπτωση, χρειάζονται εγγυήσεις σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές, οι ασφαλιστές και οι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών θα μπορούν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω ρυθμιστικής παρέμβασης της ΕΕ και, ιδίως, μέσω της υιοθέτησης ειδικών κανόνων, που θα διασφαλίζουν στον καταναλωτή επιλογές και πραγματικά ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε ψηφιακό περιβάλλον, για την απομακρυσμένη πρόσβαση στα δεδομένα οχήματος.

Μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι οδηγοί μπορούν να αποφασίζουν ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα τους και για ποιον σκοπό. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν ποια δεδομένα μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται από το όχημά τους, έχοντας τη δυνατότητα να αλλάζουν κατά την κρίση τους υπηρεσίες και παρόχους ανά πάσα στιγμή και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες GDPR.

Απαιτείται, επίσης, νομοθετική δράση, για να διασφαλιστεί ότι οι ασφαλιστές και άλλοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα απευθείας από το εσωτερικό του οχήματος, χωρίς να χρειάζεται να περάσουν από τους διακομιστές των κατασκευαστών οχημάτων. Η πρόσβαση στα δεδομένα θα πρέπει να είναι άμεση, ανεξάρτητη, να μην ελέγχεται και να βασίζεται σε δίκαιους όρους σύμβασης. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να είναι δυνατή η αμφίδρομη επικοινωνία με το όχημα και τις λειτουργίες του. Οι ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να μπορούν να αλληλεπιδρούν με τον οδηγό εξ αποστάσεως, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες της διεπαφής ανθρώπου-μηχανής (human-machine interface –HMI– functions του οχήματος), π.χ. μέσω του πίνακα οργάνων ή φωνητικών εντολών.

Όλα αυτά θα μπορούσαν να επιτευχθούν ακολουθώντας μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση, όπως είναι μια ασφαλής πλατφόρμα τηλεματικής επί του οχήματος, η οποία θα επέτρεπε στις ανεξάρτητες εφαρμογές να τοποθετηθούν με ασφάλεια στα οχήματα και, μέσω της θέσπισης συγκεκριμένων νομικών εγγυήσεων για τις συμβατικές απαιτήσεις, τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και την τιμή, να μην τίθενται σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα οι μικρότεροι, τρίτοι πάροχοι και να διασφαλίζονται οι ίδιοι όροι για όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η διασφάλιση ότι οι καταναλωτές μπορούν να αποφασίζουν ποιοι πάροχοι μπορούν να έχουν άμεση και αξιόπιστη πρόσβαση σε δεδομένα εντός του οχήματός τους, καθώς και η εγγύηση της πρόσβασης σε δεδομένα οχήματος σε τρίτους παρόχους, όπως οι ασφαλιστές, θα ενίσχυε τον ανταγωνισμό, θα ενίσχυε τις επιλογές των καταναλωτών και θα δημιουργούσε μια σειρά νέων υπηρεσιών και προϊόντων, ενώ θα εξασφάλιζε ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων.

Προσβλέποντας στην τομεακή νομοθεσία

Τον Φεβρουάριο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για τη χρήση δεδομένων, Data Act. Αν και θα θεσπίσει σημαντικά δικαιώματα πρόσβασης για τους χρήστες και τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών στα δεδομένα που παράγονται μέσω της χρήσης συνδεδεμένων προϊόντων, δεν αντιμετωπίζει τις περισσότερες από τις ανησυχίες και τα διαρθρωτικά ζητήματα που εγείρουν οι ασφαλιστές και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών σε σχέση με την πρόσβαση σε δεδομένα εντός του οχήματος.

Η Insurance Europe πιστεύει ότι απαιτείται ειδική τομεακή νομοθεσία, που να προβλέπει συγκεκριμένα νομικά και τεχνικά μέτρα σε σχέση με τα δεδομένα των οχημάτων. Ως εκ τούτου, χαιρετίζει τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι προτίθεται να προτείνει τέτοια νομοθεσία έως το τέλος του 2022. Για να τροφοδοτήσει τις προτάσεις της, η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση τον Απρίλιο του 2022, στην οποία η Insurance Europe συμμετέχει.

Το παράδειγμα της Ιταλίας
Στην Ιταλία, όπου τα ασφαλιστικά προϊόντα που βασίζονται στον τρόπο οδήγησης και στα χιλιόμετρα προσφέρονται στους πελάτες ήδη από το 2011, όταν άρχισαν να χρησιμοποιούνται ειδικές συσκευές, οι επιπτώσεις είναι συγκεκριμένες:
● Η συχνότητα αποζημιώσεων των οχημάτων που είναι εξοπλισμένα με συσκευές τηλεματικής είναι σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη των οχημάτων χωρίς την εν λόγω τεχνολογία, ιδίως για τους νέους οδηγούς. Αυτό είναι ένα σαφές σημάδι ότι όσοι γνωρίζουν ότι παρακολουθούνται, υιοθετούν πιο προσεκτικό τρόπο οδήγησης.
● Φαίνεται, επίσης, να υπάρχει σημαντική, θετική συσχέτιση μεταξύ της ασφαλιστικής τηλεματικής και της χαμηλής ασφαλιστικής απάτης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ασφαλιστές είναι σε θέση να εντοπίζουν καλύτερα την απάτη με τη βοήθεια των δεδομένων που παρέχουν οι συσκευές. Επιπλέον, η ύπαρξη συσκευής τηλεματικής φαίνεται να επηρεάζει θετικά τη συμπεριφορά του ασφαλισμένου και να μειώνει τα περιστατικά απάτης.
Οι ιταλικές ασφαλιστικές εταιρείες είναι πλέον σε θέση να προσφέρουν περισσότερα και πιο εξατομικευμένα προϊόντα, με βάση το στυλ οδήγησης του ασφαλισμένου, καθώς και να προσφέρουν περισσότερο ευνοϊκά τιμολόγια σε οδηγούς χαμηλότερου κινδύνου.

Πηγή: Insurance Europe Annual Report 2021-2022.


Ακολουθήστε την Ασφαλιστική Αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας