Εταιρείες

Συνάντηση στο Υπ.Εργασίας για τους υπαλλήλους της International Life

Με δελτίο τύπου η ΟΑΣΕ ενημερώνει για την Τριμερή Συμφιλιωτική Συνάντηση που έλαβε χώρα στο Υπουργείο Εργασίας με θέμα το μέλλον των υπαλλήλων της International Life:

 

“Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 

Την Τρίτη 02/08/2016, μετά από αίτημα του Συλλόγου, πραγματοποιήθηκε τριμερής συμφιλιωτική συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας, παρουσία του εκπροσώπου  του Υπουργείου κ. Κων. Αγραπιδά, των εκπροσώπων του ΣΥΑΕ, της ΟΑΣΕ και των διοικήσεων των Ασφαλιστικών Εταιρειών  INTERNATIONALLIFE  και ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.

 

Το θέμα της σύσκεψης ήταν η διασφάλιση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων  της INTERNATIONALLIFE.

 

Από πλευράς μας ζητήσαμε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας των εργαζομένων στην InternationalLife ΑΕΓΑ καθώς και να απορροφηθούν οι συνάδελφοι της InternationalLife ΑΕΑΖ από την Εθνική Ασφαλιστική στην οποία θα μεταβιβαστεί το 70% του χαρτοφυλακίου ζωής.

 

Ο Εκπρόσωπος της Εθνικής Ασφαλιστικής κράτησε ουδέτερη στάση χωρίς κάποια δέσμευση, αναφέροντας ότι η συμφωνία μεταξύ Εθνικής και InternationalLife ΑΕΑΖ  αφορά μόνο την μεταβίβαση χαρτοφυλακίου και τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

 

Οι Εκπρόσωποι της InternationalLifeανέφεραν ότι προχώρησαν σε εθελούσιες αποχωρήσεις προσωπικού προκειμένου να δοθούν άμεσα οι αποζημιώσεις σε όσους το επιθυμούσαν καθώς και ότι βρίσκονται σε διαδικασία εξεύρεσης επενδυτή για την InternationalLife ΑΕΓΑ όπου ανάλογα το αποτέλεσμα της θα καθοριστεί και το μέλλον των εργαζομένων.

 

Το Υπουργείο λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις των φορέων αφενός για την InternationalLife ΑΕΓΑ ζήτησε να τηρηθεί από την διοίκηση της η διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, αναφορικά με την προοπτική και το μέλλον της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων και να επαναληφθεί τριμερής σύσκεψη υπό την αιγίδα του Υπουργείου όταν ξεκαθαρίσει το θέμα με τον επενδυτή και αφετέρου για την InternationalLife ΑΕΑΖ, υιοθέτησε την άποψη του ΣΥΑΕ και της  ΟΑΣΕ,  και  συνέστησε στην Εθνική Ασφαλιστική στο πλαίσιο της συμφωνίας που θα υπογραφεί για την μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου να συμπεριληφθεί και η πρόσληψη των συναδέλφων που το διαχειρίζονται.

 

Συνάδελφοι, πάγια επιδίωξη και στόχος μας είναι να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα  όλων των εργαζομένων του κλάδου σ’ αυτό αποσκοπούσε και η πρόταση της ΟΑΣΕ  η  οποία όμως δεν υιοθετήθηκε ούτε από την ΕΑΕΕ ούτε υποστηρίχτηκε με κάθε τρόπο από την  ΔΕΙΑ και την Κυβέρνηση. Γι’ αυτό:

 

Ζητάμε, επιτακτικά , από την ΔΕΙΑ και την ΤτΕ να ασκήσουν τον θεσμικό τους ρόλο εφαρμόζοντας τις ενδεδειγμένες πολιτικές και τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων και των καταναλωτών.

 

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να παρέμβει ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, πιέζοντας τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, που θα ωφεληθούν από τις μεταβιβάσεις των χαρτοφυλακίων, να απορροφούν και τους αντίστοιχους εργαζόμενους που τα εξυπηρετούν. Επίσης να εφαρμόσει τα κατάλληλα προγράμματα για να υποστηρίξει όσους βρεθούν εκτός της αγοράς εργασίας.”

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας