Διαμεσολαβούντες

Συνάντηση εν τη απουσία του…

Πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου η συνάντηση εκπροσώπων των Επιμελητηρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πειραιά και εκπροσώπου της ΕΑΔΕ, με υπηρεσιακούς παράγοντες της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της ΤτΕ. Ανωτέρα βία δεν επέτρεψε την παρουσία του Δ/ντή της ΔΕΙΑ, κ. Σπύρου Ζάρκου.

Οι ασφαλιστές έθεσαν τα θέματα που τους απασχολούν και η υπηρεσία …επιφυλάχθηκε για καθένα από αυτά.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, πάντως, μεταξύ των θεμάτων που ετέθησαν ήταν και τα εξής:

  • Η λειτουργία της υπό καθεστώς ΕΠΥ βουλγαρικής εταιρείας.
  • Το ότι για τις εταιρείες ΕΠΥ δεν ισχύει η επιβολή κανόνων προείσπραξης και απόδοσης των ασφαλίστρων εντός 7ημέρου, όπως ισχύει για τις υπόλοιπες εταιρείες της αγοράς μας.
  • Το καθεστώς που διέπει τις καταγγελίες των συμβάσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, εκ μέρους των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Τα θέματα που οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θεωρούν προτεραιότητες αυτή τη στιγμή είναι τα γραφειοκρατικά ζητήματα που προκύπτουν για τις ασφαλιστικές εταιρείες, κυρίως, αλλά και για πολλά από τα γραφεία των ανεξάρτητων διαμεσολαβητών, το ζήτημα της προείσπραξης των ασφαλίστρων και το κλείσιμο των χρεωστικών υπολοίπων. Ειδικά σε ό,τι αφορά το δεύτερο, από πλευράς διαμεσολαβητών επισημαίνεται ότι δεν είναι κάτι που θα μπορούσε να εφαρμοστεί άμεσα, καθώς χρειάζεται πρωτίστως εκπαίδευση των καταναλωτών.

Τα ζητήματα που απασχολούν την αγορά είναι βέβαια γνωστά και διατυπωμένα σε ανάλογες συναντήσεις πολλάκις. Αυτό που επείγει είναι οι προτάσεις για λύσεις και σε αυτό η ΕΑΔΕ προτίθεται να προχωρήσει, συνοψίζοντας στο άμεσο μέλλον τα συμπεράσματα από τις συναντήσεις της τόσο με τη ΔΕΙΑ όσο και με την ΕΑΕΕ και διατυπώνοντας τις δικές της συγκεκριμένες προτάσεις.

Η εικόνα που προκύπτει συνομιλώντας με τους ανθρώπους που παρίστανται στις συναντήσεις αυτές, είναι ότι τόσο η ΕΑΕΕ όσο και η εποπτική αρχή προτίθενται να αναλάβουν δράση και ειδικά η τελευταία να πάρει ξεκάθαρη θέση,  προκειμένου από την αρχή του νέου έτους να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές. Το μήνυμα είναι ότι θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες, ακόμα και εάν στην πορεία χρειαστούν διορθωτικές κινήσεις επ’ αυτών, τις οποίες η ΔΕΙΑ δεν αποκλείει.

Ο κίνδυνος που διαφαίνεται, να μεταφερθεί η παραγωγή ασφαλίστρων στις ΕΠΥ, είναι πλέον αντιληπτός και από τη ΔΕΙΑ, καθώς κάτι τέτοιο θα επηρέαζε σαφώς και το επίπεδο συνεισφοράς του ασφαλιστικού κλάδου στην ελληνική οικονομία.

Ο διάλογος, λοιπόν, επί των ζητημάτων προχωρά, οι προβληματισμοί είναι κοινοί και αφορούν όλα τα μέρη, λιγότερο ή περισσότερο, και για πρώτη ίσως φορά μετά από αρκετά χρόνια φαίνεται πως διαμεσολαβούντες, εταιρείες και εποπτική αρχή θέτουν κοινούς στόχους, μέσα από αμοιβαία αναγνώριση του ρόλου κάθε μέρους.

Φυσικά, αναμένουμε να δούμε πώς θα μεταφέρει κάθε εταιρεία στην εμπορική πολιτική της τις υποδείξεις της εποπτικής αρχής, αλλά και πώς θα αξιοποιηθούν οι προτάσεις κάθε πλευράς στην εξεύρεση κοινώς αποδεκτών λύσεων για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Ελπίζουμε ότι η όποια προσπάθεια εξομάλυνσης και δίκαιας διευθέτησης των όρων ανταγωνισμού δεν θα βρει εμπόδια από τους ίδιους τους παίκτες της αγοράς.


Το δελτίο Τύπου του ΕΕΑ για τη συνάντηση

Αθήνα,  31.10.2013

Θέμα: Συνάντηση Επιμελητηρίων με  Δ.Ε.Ι.Α

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση με εκπροσώπους της Δ.Ε.Ι.Α. της Τράπεζας της Ελλάδος πραγματοποίησε χθες, 30 Οκτωβρίου 2013, αντιπροσωπεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών αποτελούμενη από το Γενικό Γραμματέα, κ. Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον Α΄ Αντιπρόεδρο, κ. Νικόλαο Λεβετσοβίτη, τον Πρόεδρο του Τμήματος Υπηρεσιών, κ. Κων/νο Λάμπρου, και τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης Θεμάτων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) κ.κ. Κων/νο Μαρκουλιδάκη από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά και Κυριάκο Μερελή από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Στη συνάντηση μετείχε, επίσης, και η κα Δήμητρα-Ιωάννα Λύχρου, εκ μέρους της Ε.Α.Δ.Ε.

Στη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε κλίμα συνεργασίας, τέθηκαν προς συζήτηση οι πρόσφατες Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση και οι συνέπειες που θα επιφέρουν αυτές στη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς, καθώς επίσης και για τα κάτωθι ζητήματα, τα οποία η Δ.Ε.Ι.Α. δεσμεύθηκε όπως πράξει, το ταχύτερο δυνατόν και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, ό,τι απαιτείται για την επίλυσή τους, σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς, και τα οποία αφορούν:

 1. στις οφειλές των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών προς τις ασφαλιστικές εταιρείες και τον διακανονισμό αυτών, για τον οποίο η ΤτΕ θα παράσχει κάθε δυνατή διευκόλυνση ώστε αυτό να γίνει ομαλά

2. στις Εταιρείες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών (Ε.Π.Υ.), οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ελεγκτικές αρμοδιότητες της Δ.Ε.Ι.Α. για τις οποίες όμως δεσμεύτηκε να διερευνήσει, εάν υπάρχει νόμιμη διαδικασία, τροποποίησης του υφιστάμενου καθεστώτος, με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες

 3. σε ό,τι αφορά στους μεγάλους πελάτες οι εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν στην Δ.Ε.Ι.Α. τρόπο διακανονισμού των ασφαλίστρων

4. όλες οι εταιρείες υποχρεούνται να καταθέτουν στην Δ.Ε.Ι.Α. τις εμπορικές πολιτικές για όλο το δίκτυο των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

 5. σε εταιρεία-φάντασμα, βουλγαρικών συμφερόντων, η οποία δραστηριοποιείται στην χώρα μας χωρίς άδεια, και για την οποία έχει ήδη απευθυνθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, το Σ.Δ.Ο.Ε. και την Τροχαία, προκειμένου να διαφυλαχθούν οι καταναλωτές από τη σύναψη ασφαλιστηρίων με αυτήν.

Η Δ.Ε.Ι.Α. αναμένει τις προτάσεις των Επιμελητηρίων και της ΕΑΔΕ επί των άρθρων των Πράξεων του κυρίου Διοικητή, τα οποία χρήζουν αλλαγών ή τροποποιήσεων. 

Και οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού τους για το αμέσως προσεχές διάστημα.

ΑΠΟ ΤΟ Ε.Ε.Α.

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας