Σύλλογος Υπαλλήλων: Γιατί δεν πρέπει να πουληθεί η Εθνική Ασφαλιστική

265

Μια Εταιρία είναι οι άνθρωποί της. Οι πελάτες, οι συνεργάτες, οι εργαζόμενοι. Είναι όλοι και όλες που την στηρίζουν με την εμπιστοσύνη τους αλλά και στηρίζονται από αυτήν. Είναι η κουλτούρα της, η εικόνα της, η παρουσία της…

Οι αριθμοί και τα κέρδη μόνο έτσι έρχονται …

Έτσι γράφεται η ιστορία.

Όμως η ιστορία γράφεται από τους ανθρώπους, ανήκει στους ανθρώπους. Σήμερα, δυστυχώς, οι αριθμοί έχουν πάρει την πρώτη θέση, πάνω από τους ανθρώπους.

Ας μιλήσουμε με τη γλώσσα που αρέσκονται οι «αγορές» και ας δούμε με νούμερα και στοιχεία που τόσο αρέσουν σε όσους εκθειάζουν την εταιρική κουλτούρα – αλλά ταυτόχρονα την απαξιώνουν με τον χειρότερο τρόπο μέσα από τις πράξεις τους – το γιατί η Εθνική Ασφαλιστική δεν πρέπει να πουληθεί σε ξένα κεφάλαια.

Αρχή της ιστορίας, καλησπέρα σας …

 

Ιστορικό της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής

Σύμφωνα με τους κανόνες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (DGComp) σε κάθε επιχείρηση, που δέχεται κρατική ενίσχυση για αναπλήρωση των κεφαλαίων, που λείπουν για την εξυγίανσή της, επιβάλλεται να καταθέτουν Σχέδια Αναδιάρθρωσης με γενική κατεύθυνση τη συρρίκνωση των δραστηριοτήτων τους, έτσι ώστε να μη διαταράσσονται οι όροι ανταγωνισμού για ομοειδείς επιχειρήσεις.

Το σκεπτικό είναι ότι οι επιχειρήσεις, που ενισχύονται με κρατικό χρήμα, έχουν πλεονεκτήματα έναντι των άλλων, που δεν έχουν κρατική βοήθεια και κατά συνέπεια θα πρέπει να υποστούν μια μορφή «ποινής» ή «τιμωρίας», έτσι ώστε να εξισορροπηθούν οι όροι ανταγωνισμού.

Η Εθνική τράπεζα από την προηγούμενη ανακεφαλαιοποίηση 2012 – 2013 είχε υποβάλλει στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DGComp) σχέδιο αναδιάρθρωσης, που περιείχε τη δέσμευση να πωλήσει μέρος (60 %) της Εθνικής Ασφαλιστικής. Δεν πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο σχέδιο λόγω ολοκλήρωσης της πώλησης της Finansbank, για την οποία αρχικά προβλέπονταν να πωληθεί ένα μέρος (40 %) και τελικά πωλήθηκε το 100 % αυτής.

Το Νοέμβριο 2015, κατά την διάρκεια της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης, όλες οι ελληνικές τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να καταθέσουν αναθεωρημένα Σχέδια Αναδιάρθρωσης (Restructuring Plan) στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DGComp). Η συγκεκριμένη υποχρέωση προέκυπτε από το γεγονός ότι οι τράπεζες θα χρειαζόντουσαν κρατική βοήθεια για να μπορέσουν να καλύψουν την απαιτούμενη κεφαλαιακή αύξηση. Η υποχρέωση έφερε την υπογραφή του Ευκλείδη Τσαλακώτου, Υπουργού Οικονομικών της Κυβέρνησης.

Η Εθνική Τράπεζα έπρεπε να καλύψει συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες ύψους €4,62 δις από προσέλκυση ιδιωτών επενδυτών και, αν δεν τα κατάφερνε, θα τα συμπλήρωνε με τη χρήση κρατικής ενίσχυσης μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Στο σχέδιο αναδιάρθρωσης περιλαμβανόταν και η δέσμευση της Εθνικής Τράπεζας να προχωρήσει στην πλήρη πώληση (fullsale) της Εθνικής Ασφαλιστικής, αν το συνολικό ποσό κρατικής βοήθειας που θα λάμβανε η Εθνική Τράπεζα ξεπερνούσε τα €2 δις. Μετά από αυτό το γεγονός, η εύρεση και η υπογραφή με τον αγοραστή θα πρέπει να έχει γίνει μέχρι τις 31/12/2016 και η πώληση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017.

Τελικά, η Εθνική Τράπεζα δεν κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετά κεφάλαια στην ΑΜΚ (Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου) τον Νοέμβριο 2015, ώστε να μειωθεί η κρατική ενίσχυση κάτω από 2 δις. Για να ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση έλαβε €2,6 δις κρατική βοήθεια (Contingent convertibles – CoCos μετατρέψιμα σε προνομιούχες μετοχές) και επομένως η υποχρέωση στους δανειστές περί πλήρους πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής ίσχυσε.

Επιπλέον, στους όρους αναφέρεται, πως ενώ θα πρέπει να ζητηθούν προσφορές για το 100% της εταιρείας, δεν θα πρέπει να αποκλειστούν προσφορές που θα αφορούν το 80% ώστε τελικά η Εθνική Τράπεζα να διατηρήσει έως το 25% της Εθνικής Ασφαλιστικής (“…bids for a shareholding of at least 80% shall not be excluded, so that if explicitly required by the best bidder, the Bank may retain a minority stake of up to 25% in its insurance company”)

Σύμφωνα με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αν οι μακροοικονομικές, τραπεζικές και δημοσιονομικές συνθήκες στην Ελλάδα δεν λειτουργούν υπέρ της διαδικασίας αποεπένδυσης της Εθνικής Ασφαλιστικής, τότε υπάρχει κίνδυνος να καταστεί η συναλλαγή ζημιογόνος (υπό την έννοια πως δεν θα αυξήσει τα κεφάλαια κατά τον αρχικό υπολογισμό) μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζει το πλάνο αναδιάρθρωσης.

 

Επιχειρήματα κατά της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής

 

Ποσοτικά χαρακτηριστικά

 • Είναι σημαντική η συνεισφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής στη συνολική απόδοση του ομίλου ΕΤΕ, ως critical asset (μεγαλύτερη θυγατρική) με σημαντική κερδοφορία διαχρονικά π.χ. κέρδη προ φόρων 92,4 εκ. ευρώ το 2012, 111 εκ. ευρώ το 2013, 105 εκ. ευρώ το 2014 και 78 εκατ. ευρώ το 2015. Το εννεάμηνο του 2016 είχε κέρδη προ φόρων 35,3εκ ευρώ με εκτίμηση για τις 31/12/2016, να φτάσει τα 52 εκ. ευρώ.
 • Έχει πλεόνασμα κεφαλαίων βάση του Solvency II (με χρήση μεταβατικών μέτρων). Μετά την έγκριση χρήσης μεταβατικών μέτρων, η Εθνικής Ασφαλιστικής εμφανίζει πλεόνασμα 78 εκατ. ευρώ και Solvency II ratio 124%, με 30.09.2016. Η εκτίμηση δε για 31/12/2016 είναι 165% (κεφαλαιακές απαιτήσεις 332.542 εκ. ευρώ και επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για κάλυψη του Solvency Requirement Capital, 550.865 εκ. ευρώ).
 • Πολύ θετικές προοπτικές για την κερδοφορία της εταιρίας (πολλαπλά θετικά οφέλη για τον όμιλο ΕΤΕ) με τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, που έχει προϋπολογισθεί σε 45-60 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις του Αναθεωρημένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης βλ. «συνολικά, οι εγχώριες δραστηριότητες αναμένεται να επιστρέψουν στην οργανική κερδοφορία από το 2017, η οποία αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά έως το 2018» (Αναθεωρημένο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης ΕΤΕ, σελ. 4).
 • Αύξηση της αξίας αγοράς της εταιρίας (market consistent embedded value), όπως επιβεβαιώθηκε με την επικαιροποίηση της από 31.12.2015 μελέτης, παρά το ευμετάβλητο εξωτερικό περιβάλλον. Με βάση στοιχεία της 30.06.2016, η αξία της Εταιρίας αυξήθηκε σημαντικά και ανάλογα αν υπολογιστούν ή όχι οι μελλοντικές χρηματοροές (future cash flows) κυμαίνεται από 800 εκ. ευρώ μέχρι 1 δις ευρώ.
 • Σύνολο επενδύσεων την 31.12.2015 € 2,7 δις ευρώ, εκ των οποίων το 1,6 δις ευρώ σε ελληνικές αξίες (σε τρέχουσα αξία). Δεν είναι καθόλου σίγουρο εάν η εταιρεία εξαγοραστεί από κάποια πολυεθνική, ότι θα παραμείνουν οι επενδύσεις στην ελληνική αγορά!
 • Την 31.12.2015 το Ταμείο και τα ταμειακά ισοδύναμα ανέρχονταν σε € 151.925.000, φανερώνοντας την υψηλή ρευστότητα που διαθέτει η Εταιρία.
 • Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας είναι εντυπωσιακά, ακόμη και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Η αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity-RoE), που δείχνει πόσο αποδοτικά χρησιμοποιεί μια εταιρεία τα κεφάλαια της για να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα (κέρδη), ανήλθε σε 22,2% το 2013, σε 18,5% το 2014 και 11,4% το 2015, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος για τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές ανέρχεται στο 9,8% το 2 τρίμηνο του 2015 (EIOPA – The European Insurance Sector). Ομοίως, το Καθαρό περιθώριο κέρδους (net marginal profit), δηλαδή ποιο είναι το καθαρό κέρδος για κάθε 1 ευρώ, που εισέρχεται στα ταμεία της επιχείρησης μέσω των πωλήσεων, ανήλθε σε 19,4% για το 2013, 15,5% το 2014 και 14,1% το 2015.
 • Η διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης στην ελληνική αγορά είναι πάρα πολύ χαμηλή σε σχέση με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή καθώς τα ασφάλιστρα ζωής ανέρχονται στο 1% του ΑΕΠ στην Ελλάδα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη ανέρχεται στο 4,1% και τα ασφάλιστρα γενικών ασφαλίσεων στο 1,2%, έναντι 2,7% ( SwissRe Sigma report no 4/2015). Η αναμενόμενη αύξηση των παραπάνω δεικτών δίνει θετικές προοπτικές για το μέλλον.

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

 • Κεφαλαιοποίηση των ωφελειών για όλους τους μετόχους (stakeholders), που προκύπτουν από τη συνεχή και αδιάλειπτη λειτουργία της Εθνικής Ασφαλιστικής ως ισχυρού πυλώνα της Εθνικής Οικονομίας, μέσα από τη διασφάλιση της λειτουργίας της ως «η πρώτη ασφαλιστική», με ηγετική θέση στον κλάδο.
 • Ως market leader (18% της συνολικής ασφαλιστικής αγοράς), η Εθνική Ασφαλιστική έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει σημαντικά την πολιτική που ακολουθείται από την ελληνική ασφαλιστική αγορά και, σε πολύ μεγάλο βαθμό να την καθορίσει. (πχ για την τιμολόγηση του αυτοκινήτου, για την οποία γίνεται πόλεμος τιμών).
 • Ανάδειξη του ελληνικού χαρακτήρα της Εθνικής Ασφαλιστικής, ως βιώσιμης και κερδοφόρας εταιρίας, που ανταγωνίζεται με επιτυχία πολυεθνικούς κολοσσούς από την έναρξη της λειτουργίας της (1891) μέχρι και σήμερα.
 • Υψηλή αξία επωνυμίας (brand equity) της Εθνικής Ασφαλιστικής, που πηγάζει από την αυξημένη αναγνωρισιμότητα (brand awareness), την πίστη και αφοσίωση των πελατών και ενδυναμώνεται σημαντικά από τον ελληνικό χαρακτήρα της.
 • Αναγνώριση της Εθνικής Ασφαλιστικής ως κύριου εθνικού παίκτη, που θα διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε τυχόν συγχώνευση (consolidation) ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
 • Λειτουργία της Εθνικής Ασφαλιστικής ως αξιόπιστου εταίρου στην ενίσχυση του δεύτερου (επαγγελματικά ταμεία) και τρίτου πυλώνα της ιδιωτικής ασφάλισης.
 • Κρίσιμος παράγοντας για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της παροχής της υπηρεσίας Bank Assurance της ΕΤΕ, με καταλυτική συμβολή στον τρόπο διανομής της ως βασικός πάροχος μέχρι σήμερα (ασφάλιστρα 120 εκατ. Ευρώ το 2015).
 • Εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων με 2.200 συνεργάτες αποκλειστικής συνεργασίας, 12 Υποκαταστήματα (ασφάλιστρα 300 εκατ. Ευρώ το 2015) και 1500 ανεξάρτητους συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα (ασφάλιστρα 119 εκατ. Ευρώ το 2015).
 • Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όσες πωλήσεις Ελληνικών Ασφαλιστικών Εταιριών έχουν γίνει στο παρελθόν σε πολυεθνικούς ομίλους έχουν καταλήξει σε συρρίκνωση των εργασιών τους και απώλεια θέσεων εργασίας.

Με βάση όλα τα παραπάνω, επιβάλλεται να ματαιωθεί η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής γιατί θα αποβεί επιζήμια για την εξέλιξη και την κερδοφορία του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας αλλά και γενικότερα της Ελληνικής Εθνικής Οικονομίας.

Στην επόμενη ανακοίνωσή μας θα μιλήσουμε και για το σημαντικότερο, για εμάς, θέμα: Τους Ανθρώπους.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Ασφαλιστικής.

 

Προηγούμενο άρθροΕθελοντική Αιμοδοσία στη στέγη «συνΑθηνά» για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Ι.Ο.ΑΣ. για τα Τροχαία Συμβάντα
Επόμενο άρθροΗ Άμεση Ιατρική Βοήθεια της Interamerican κοντά στους πολίτες για την άθληση και την υγεία