Διεθνή

Swiss Re: Ο τομέας της υγείας απειλείται περισσότερο από αναδυόμενους κινδύνους τεχνητής νοημοσύνης

Ο τομέας της Υγείας και των Φαρμάκων αναμένεται να επηρεαστεί περισσότερο από τις αρνητικές επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με το Swiss Re Institute˙ ακολουθούν οι τομείς «Kινητικότητα & Mεταφορές» και «Eνέργεια & Eπιχειρήσεις κοινής ωφέλειας».

Η μελέτη της Swiss Re εξετάζει τους αναδυόμενους κινδύνους τεχνητής νοημοσύνης σε δέκα κλάδους, διερευνώντας την πιθανότητα και τη σοβαρότητα διαφόρων περιστατικών απώλειας που σχετίζονται με την ΑΙ, λόγω μεροληψίας δεδομένων, κυβερνοεπιθέσεων, αλγοριθμικών κινδύνων και κινδύνων που σχετίζονται με την απόδοση, μεταξύ άλλων.

Ο κ. Christoph Nabholz, Chief Research & Sustainability Officer της Swiss Re, δήλωσε σχετικά: «Ενώ οι υπηρεσίες πληροφορικής επηρεάζονται αυτήν τη στιγμή περισσότερο από τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, αυτό πρόκειται να αλλάξει, όσο η χρήση της τεχνολογίας γίνεται πιο διαδεδομένη σε όλους τους κλάδους. Ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικές εταιρείες αρχίζουν να εισάγουν ειδικές καλύψεις για αποτυχίες στην απόδοση της τεχνητής νοημοσύνης –έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για όλους τους κλάδους».

Καθώς ο κλάδος της υγείας χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο την τεχνολογία AI για τον εξορθολογισμό λειτουργιών, οι κίνδυνοι αυξάνονται επίσης και οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές ή και θανατηφόρες. Για παράδειγμα, ελαττωματικοί ή μεροληπτικοί αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λανθασμένη διάγνωση, με αποτέλεσμα μια σοβαρή ασθένεια ή/και απώλεια ζωής.

Άλλοι κλάδοι που απειλούνται περισσότερο από τις δυσμενείς επιπτώσεις της τεχνολογίας AI, τα επόμενα οκτώ έως δέκα χρόνια, είναι οι «Kινητικότητα & Mεταφορές» και «Eνέργεια & Eπιχειρήσεις κοινής ωφέλειας», που κατατάσσονται στη δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα. Ο τομέας της Κινητικότητας και των Μεταφορών θα εκτεθεί σε μεγάλο βαθμό στον κίνδυνο τεχνητής νοημοσύνης, λόγω της χρήσης συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης οδήγησης με τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δημιουργεί ιδιαίτερες προκλήσεις, σε διαφορετικά αστικά περιβάλλοντα. Η Ενέργεια είναι πιθανό να είναι ένας άλλος τομέας που θα αξιοποιήσει εκτενώς την τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα καθώς η σε εξέλιξη μετάβαση σε μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα απαιτεί την ηλεκτροδότηση και τη δημιουργία έξυπνων δικτύων.

Η κα Pravina Ladva, Chief Digital & Technology Officer της Swiss Re, δήλωσε: «Τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης είναι σημαντικά για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών, αλλά υπάρχουν επίσης κίνδυνοι που μπορούν να οδηγήσουν σε πιθανές ευπάθειες. Δεδομένου του ρόλου του ως απορροφητής κινδύνων, ο αντασφαλιστικός κλάδος μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και να βοηθήσει στην οικοδόμηση της ψηφιακής εμπιστοσύνης που απαιτείται για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού τέτοιων αναδυόμενων τεχνολογιών».

Πηγή: www.xprimm.com


Ακολουθήστε την ασφαλιστική αγορά στο Google News

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας