Στη Βουλή το Νομοσχέδιο για τα ανασφάλιστα

392

Κατατέθηκε στη Βουλή, την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου, το σχέδιο Νόμου του Υπ.Οικ «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις».

Στο άρθρο 27 του συγκεκριμένου σχεδίου Νόμου περιλαμβάνονται οι διατάξεις που τροποποιούν το πδ 237/1986 και αφορούν τα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου των ανασφάλιστων οχημάτων. Οι διατάξεις αυτές θα ισχύσουν από τις 15 Απριλίου 2013.

 

Κυρώσεις
Οι κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος χωρίς την προβλεπόμενη ασφαλιστική κάλυψη, είναι μεταξύ άλλων:
Α) Αφαίρεση της άδειας οδήγησης, της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος για 10 ημέρες. Σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα, αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 2 χρόνια και επί υποτροπής για 3 χρόνια.
Β) Χρηματικά πρόστιμα: €1.000 για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης, €500 για επιβατηγά και άλλα οχήματα και €250 για τα δίκυκλα.

Ο εντοπισμός των τυχόν ανασφάλιστων οχημάτων διενεργείταια) από τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές με επιτόπιους ελέγχους και β) ηλεκτρονικά, με επιμέλεια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

Η Γ.Γ.Π.Σ., ειδικότερα, θα αναλάβει τη με ηλεκτρονικό τρόπο διασταύρωση και επεξεργασία των στοιχείων που προκύπτουν από τη ζεύξη των εξής αρχείων:
1. Του αρχείου Κέντρου Πληροφοριών, στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των αυτοκινήτων που είναι ασφαλισμένα καθώς και όσων εξαιρούνται από την υποχρέωση ασφάλισης αστικής ευθύνης.
2. Του αρχείου της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπ.Οικ., στο οποίο τηρούνται ηλεκτρονικά τα στοιχεία των οχημάτων που η άδεια κυκλοφορίας τους εκδίδεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
3. Των αρχείων οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Υπουργείου, που νομιμοποιείται να εκδίδει άδεια κυκλοφορίας οχημάτων.

Σε περίπτωση που από τη ζεύξη και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων εντοπίζεται ανασφάλιστο όχημα, η Γ.Γ.Π.Σ. συντάσσει περί αυτού πράξη που αποστέλλεται με σχετική Ειδοποιητήρια Επιστολή στον ιδιοκτήτη του οχήματος, με την οποία τον καλεί να προβεί άμεσα και το αργότερο εντός 8 ημερών στην ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του οχήματός του. Για την έκδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η προσκόμιση στην ασφαλιστική επιχείρηση της Ειδοποιητήριας Επιστολής καιπαραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους €250.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, η Γ.Γ.Π.Σ. αποστέλλει τα στοιχεία του οχήματος και του κατόχου στην Αστυνομική Αρχή του τόπου διαμονής του ιδιοκτήτη του οχήματος, η οποία επισπεύδει τη σε βάρος του επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

 

Τι ισχύει για τα ακινητοποιημένα ΙΧ αυτοκίνητα
Το υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή δημοσιεύματα περί υποχρεωτικής ασφάλισης ακόμη και στα ακινητοποιημένα ΙΧ αυτοκίνητα, ανακοίνωσε στις 3 Μαρτίου ότι «σε καμία περίπτωση δεν έχουν υποχρέωση ασφάλισης των οχημάτων τους, οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων που καταθέτουν πινακίδες στις ΔΟΥ».

 

Άλλες διατάξεις ασφαλιστικού ενδιαφέροντος
• Στο άρθρο 26 του εν λόγω σχεδίου Νόμου, περιλαμβάνονται διατάξεις που τροποποιούν το πδ 190/06 και το πδ 56/1985, σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών και συνδεδεμένων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι με απόφαση της ΤτΕ, μπορεί να ρυθμίζεται η ανάθεση σε τρίτο του έργου της πιστοποίησης, το σύστημα εξετάσεων, ο τόπος και ο χρόνος της διεξαγωγής τους και μια σειρά ακόμη συναφών θεμάτων. 
• Στο άρθρο 28, τέλος, περιέχονται διατάξεις που τροποποιούν το ν. 3867/2010, όσον αφορά τα στοιχεία για τις εκκρεμείς δίκες και αξιώσεις. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, τα στοιχεία για τις εκκρεμείς δίκες και αξιώσεις που χειριζόταν για το προ της 1/1/2008 διάστημα η Δ/νση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και για το μετά της 1/1/2008 διάστημα η ΕΠΕΙΑ, αποστέλλονται πλέον στη Δ/νση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπ.Οικ.

 

Εκτός νομοσχεδίου η δυνατότητα των ασφαλιστικών να εκδίδουν προνομιούχες μετοχές
Στο κείμενο του σχεδίου Νόμου που είχε δοθεί προς διαβούλευση, περιλαμβανόταν διάταξη που θα έδινε τη δυνατότητα και στις ασφαλιστικές εταιρείες να κάνουν χρήση των διατάξεων του ν. 3723/2008 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις». 

Προβλεπόταν, δηλαδή, για τις ασφαλιστικές εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, η δυνατότητα να εκδίδουν προνομιούχες μετοχές, «εφόσον έχουν υποβάλει στην ΤτΕ σχέδιο αναδιάρθρωσης, στο οποίο προβλέπεται συγχώνευση με απορρόφηση ή με σύσταση νέας εταιρείας του ίδιου κλάδου, το οποίο κατά την κρίση της εποπτικής αρχής διασφαλίζει τη βιωσιμότητα και φερεγγυότητα του νέου σχήματος». Η διάταξη αυτή δεν συμπεριλαμβάνεται στο κατατεθέν στη Βουλή σχέδιο Νόμου…

 

Διαβάστε εδώ το σχέδιο Νόμου.

 

Προηγούμενο άρθροΜία ακόμη ανάκληση άδειας: “Τίτλοι τέλους” για την Evima
Επόμενο άρθροEurolife ERB: Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Επιστροφή» των Καρτών Eurobank